Co radzą wyniki badań w sprawie nauki online.

Dekadę temu Departament Edukacji Stanów Zjednoczonych przestudiował ponad tysiąc badań dotyczących skuteczności nauczania online. Okazało się, że średnio uczniowie uczący się w klasie szkolnej radzą sobie trochę lepiej niż uczniowie nauczani online. Przy czym uczniowie uzyskujący zwykle lepsze wyniki w nauce, uczą się online skuteczniej.

Było jednak istotne zastrzeżenie: nie liczyła się technologia. Wiele badań wykazało, że technologia wręcz utrudnia uczenie się, szczególnie, gdy jest nieodpowiednio wykorzystywana. Na przykład kopiowanie lekcji z klasy szkolnej do nauczania online, nie prowadzi do dobrego nauczania.

Badania pokazywały, że najlepsze efekty daje nauczanie online, gdy jest przeplatane nauczaniem rzeczywistym. Ten sposób jest możliwy do wykorzystania w nauczaniu hybrydowym, ale nie w obecnej sytuacja, gdy szkoły przechodzą na nauczanie zdalne.

Nauczyciele stanęli przed trudnym zadaniem, do którego nie zostali przygotowani.

Podam siedem rad wynikających z wyników badań.

 1. Organizacja lekcji

Nauczyciele, którzy są nowicjuszami w nauczaniu online, często koncentrują się zbytnio na przekazywanych uczniom treściach na swoich wykładach, prezentacjach i materiałach pomocniczych, a mniej na samym planowaniu lekcji i udziału w niej uczniów. Badania pokazują, że uczniowie cenią właśnie tę organizację, która ich aktywnie włącza. To ona angażuje ich w naukę i w samodzielne działania.

Uczniowie negatywnie oceniają lekcje online nauczycieli, którzy mają na nich bałagan lub nie widać kierunku w którym zmierzają.

Oto kilka prostych wskazówek dotyczących organizowania wirtualnej klasy:

 • Miej jedno, miejsce dostępne dla uczniów w każdej chwili, w którym przechowujecie materiały i wszelkie ogłoszenia.
 • Stwórz i przedstaw najprostszy plan komunikacji pomiędzy tobą, a uczniami.
 • Rozważ zorganizowanie wspólnego uczenia się technologii, która będzie wykorzystywana podczas lekcji online.
 • Postaraj się, aby wskazówki były jasne i zwięzłe, podawaj je w punktach lub w rozdzielonych akapitach. Rozważ zrobienie krótkiego filmu podsumowującego cele dnia.
 • Dbaj o wizualny porządek. Na przykład używaj stałej czcionki, zlikwiduj rozpraszające dekoracje.

 

 1. Podziel lekcję na etapy.

Wiadomo, że przetwarzanie materiałów podawanych online wymaga większego wysiłku umysłowego. Pojemność pamięci roboczej człowieka jest ograniczona, a osoba ucząca się może radzić sobie tylko z kilkoma pojęciami jednocześnie. Nauka online wymaga więcej czasu. Zamiast przedstawiać uczniom cały wykład, podziel wykład na mniejsze części, z których każda obejmuje jeden kluczowy temat. Badania zalecają części trwające 6 minut, okazało się, że po 9 minutach następuje gwałtowny spadek uwagi.

Warto dać uczniom do wykonania naprzemiennie ćwiczenia o wysokiej i niskiej intensywności oraz robić przerwy.

 1. Pytaj uczniów.

W klasie szkolnej nauczyciel widzi, jak jego nauczanie „działa”. Jeśli uczniowie są zaangażowani to nauczyciel może zobaczyć świecące się oczy i „parujące” mózgi.

W wirtualnej klasie trudno ocenić zaangażowanie uczniów. Warto pytać uczniów: „Co działa, a co nie”. Można robić ankiety, które są łatwe do wykonania i analizowania online. Można je przeprowadzać w dowolnym czasie lekcji np. można zadać pytanie: „Czy masz jakieś problemy techniczne? Czy ukończyłeś już pracę? Czy możesz szybko znaleźć i przesłać swoją pracę? Czy masz jakieś pytania? Co chciałbyś zmienić w naszych lekcjach?”.

 1. Używaj wskazówek wizualnych

Jeśli stoisz w klasie lekcyjnej i chcesz, aby uczniowie zwrócili na coś uwagę, to możesz użyć gestów, aby skierować uwagę uczniów. Trudno to zrobić w wirtualnej klasie.

Możesz za to użyć prostych adnotacji, takich jak strzałki i zaznaczenia tekstowe itp. To pomaga skierować uwagę uczniów na te aspekty, które są ważne w materiałach edukacyjnych i pomóc kierować procesami poznawczymi uczniów. Naukowcy wykazali, że studenci, którym pokazano mapy ze wskazówkami wizualnymi i tekstowymi, uzyskali o 35 procent wyższe wyniki w teście niż ci, którzy mieli kontakt z mapami bez wskazówek.

Jeśli prezentujesz film, to w miejscach kluczowych możesz wstawić pytania, aby sprawdzić, czy uczniowie podążają za przekazem, np. „Czy możesz podać jakieś wyjątki od tej reguły?” lub „Co ci to przypomina?” .

Takie postępowanie nie tylko ożywia lekcję, ale także promuje głębsze zaangażowanie, a nauczyciel może ocenić, czy może przejść dalej z materiałem.

 1. Przygotowuj testy

Dawaj uczniom do wykonania testy i quizy, których wykonanie sami mogą ocenić. Wyniki dają uczniom informację, czy uczą się właściwie i motywują ich do dalszego uczenia się lub do zadawania pytań o niejasności.

Narzędzia Kahoot i Quizlet pomagają szybko takie testy przygotować, a uczniom powtórzyć materiał.

 1. Dbaj o kontakt z uczniami

Badania pokazują, że lekcje online budują dystans psychologiczny i emocjonalny. Nie jest łatwo stworzyć poczucie wspólnoty w wirtualnej klasie.

Warto podczas lekcji pokazać uczniom, że ci na nich zależy i że się nimi interesujesz. Można organizować codziennie krótkie spotkania poranne. Jeśli pracujesz z uczniami synchronicznie, to możesz wprowadzić zwyczaj krótkiej rundy – co u kogo słychać. Ale asynchronicznie też jest to możliwe, można nagrać powitanie, przesłać uczniom i poprosić o napisanie maila. Bardzo wskazane są zajęcia, podczas których uczniowie dowiadują się więcej o kolegach i koleżankach.

Oprócz porannych spotkań możesz:

 • Wykorzystać czas lekcji na porozmawianie z uczniami.
 • Wypróbować funkcję „poczekalni” Zooma, aby witać uczniów zjawiających się kolejno na lekcję.
 • Korzystać z tak zwanych pokoi, aby uczniowie mogli w mniejszych grupach ze sobą porozmawiać.
 • Poprosić uczniów, aby pod koniec dnia podsumowali zajęcia lub powiedzieli, czego się nauczyli od innych.
 • Zadawać uczniom pytania, na przykład: „Jaki jest Twój ulubiony film?” i poprosić uczniów o zapisanie odpowiedzi na chacie.
 1. Dbaj o siebie

W czasie nauczania zdalnego samopoczucie nauczycieli gwałtownie się obniża. Jeśli nauczyciel jest zmęczony i zestresowany, to jego lekcje nie mogą być dobre, stres udziela się też uczniom.

Postępuj tak, jak zaleca się przy zakładanie maski w samolocie – najpierw ty, a potem inni.

 

Szersze omówienie badań możesz uzyskać w artykule Youki Terada :

https://www.edutopia.org/article/7-high-impact-evidence-based-tips-online-teaching

 

Dodaj komentarz