• Home
 • Tag Archives:  zdalne nauczanie
 • Ocenianie kształtujące po powrocie do szkoły, PPP.

  Ponieważ wróciliśmy na szczęście do nauczania w szkole, proponuję rozważyć wdrożenie pomocnych praktyk nastawionych na efektywne uczenie się uczniów. Te praktyki wynikają ze strategii oceniania kształtującego. Interwencje nauczyciela oparte na ocenianiu kształtującym zostały szeroko przebadane przez badaczy edukacyjnych. Profesor John...
 • Przyspieszenie

  W obliczu przewidywanych strat w nauce, z którymi spotkamy się jesienią, proponowane jest zastosowanie tak zwanego „przyspieszenia”. Polega ono na skupieniu się na bieżącym programie z uwzględnieniem tych poprzednich treści, które są  niezbędne do realizacji aktualnego programu. W świecie edukacyjnym...
 • Uczniowskie online oszukiwanie w USA

  Stany Zjednoczone były podawane kiedyś za przykład braku ściągania. Jednak sytuacja się zmieniła i nie widać, aby mogło się coś zmienić w tej sprawie. Przedstawiam artykuł podsumowujący proceder ściągania w USA. Rok zdalnego nauczania wywołał erupcję oszukiwania wśród uczniów w...
 • Powrót do normalnej szkoły

  Zdalna edukacja dała nam wszystkim ostro w kość. Wielu ekspertów uważa, że koszty tej edukacji ponosimy i będziemy ponosić ogromne: luki w nauce uczniów, psychiczne konsekwencje w postaci depresji uczniów, kłopoty rodziców spowodowane koniecznością opieki nad dziećmi, pogłębienie niesprawiedliwości społecznej...
 • Czego nauczył się Larry Ferlazzo?

  Każdego z nas czegoś się nauczyło ze zdalnego nauczania. Część z tych doświadczeń warto jest kontynuować w nauczaniu w szkole. Larry Ferlazzo nauczyciel języka angielskiego i nauk społecznych w Liceum Luthera Burbanka w Sacramento w Kalifornii podzielił się tym, czego...
 • Kamerka włączona, czy wyłączona

  Podczas pandemii nauczyciele zgłaszali trudności w nawiązywaniu relacji z uczniami. Niektórzy nauczyciele poznali swoich uczniów w internecie i nigdy wcześniej nie mieli z nimi kontaktu osobistego. Dla części była to całkiem nowa sytuacja, niesprzyjająca bliskim kontaktom. Nasze władze oświatowe zabroniły...
 • Naprawiać, czy przyspieszać?

  Liczne badania edukacyjne wskazują na to, że postępy uczniów zmniejszyły się podczas pandemii. Powszechnie mówi się o konieczności naprawienia, powrotu do omówienia  pojęć i kształcenia umiejętności, których uczniowie nie opanowali w poprzedniej klasie. Zachęcam do zapoznania się z inna strategią,...
 • Głos uczniów w USA i w Polsce

  Na całym świecie toczy się dyskusja, czy wracać w tym roku szkolnym do nauczania osobistego w szkole. W wielu krajach uczniowie piszą petycje i domagają się uwzględnienia ich opinii. Opowiadają się za zwiększeniem ich wpływu na decyzje, które mają bezpośredni...
 • Utrata nauki i powrót do szkoły

  Z dużym prawdopodobieństwem wrócimy wkrótce do nauczania w szkole. Szacujemy poniesione straty. Zniszczone lub zerwane relacje, fatalne samopoczucie emocjonalne, zachwiana stabilność finansowa rodzin, utrata bliskich, stany depresyjne i częściowe straty w nauce. Moim zdaniem, to zestawienie pokazuje właściwą hierarchię ważności...