Informacja zwrotna dla nauczyciela

Informacja zwrotna ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju. Również nauczyciele czerpią ogromną korzyść z otrzymanych informacji zwrotnych na temat swoich praktyk nauczania. Przekazywanie nauczycielom informacji zwrotnej nie polega na krytyce, ale na wspieraniu rozwoju zawodowego, doskonaleniu metod nauczania i ostatecznie podnoszeniu jakości edukacji. Informacje zwrotne pomagają nauczycielom zidentyfikować obszary, w których są wybitni, oraz aspekty wymagające udoskonalenia.

W tym wpisie 5 cech efektywnej informacji zwrotnej dla nauczyciela.

Można go potraktować, jako listę kontrolną i sprawdzić, czy wszystkie 5 cech było obecnych.

  1. Konkretna 

Informacja zwrotna nie powinna wyolbrzymiać mocnych i słabych stron danej osoby. Powinna być szczera i zgodna z prawdą. Niejasne lub uogólnione informacje zwrotne są mało pomocne, ponieważ nie dostarczają jasnych wskazówek dotyczących ulepszeń. Realistyczna informacja zwrotna opiera się na możliwych do zaobserwowania i sprawdzenia dowodach. Powinna opierać się na konkretnych przykładach i sytuacjach, a nie na założeniach i uogólnieniach.

Najlepiej jeśli odnosi się do wcześniej ustalonych kryteriów sukcesu, czyli tego, co szkoła zakłada jako normę dydaktyczną.

  1. Realistyczna

Informacje zwrotne powinny koncentrować się na tym, co można zmienić lub ulepszyć, co leży w zakresie możliwości osoby. Mają pomagać poznać mocne i słabe strony, podejmować świadome kroki w celu poprawy.

Przekazywanie realistycznej informacji zwrotnej oznacza przekazywanie informacji, która jest uczciwa, dokładna i oparta na obiektywnych obserwacjach.

  1. O czasie

Informacja zwrotna jest najcenniejsza, gdy jest przekazywana w krótkim czasie od obserwacji. Gdy zostanie przekazana szybko, obie strony -otrzymujący i udzielający – mają większą szansę na wyciągnięcie wniosków ze swoich działań i wprowadzenie zmiany. Pomaga to zapobiegać powtarzaniu się błędów i zachęca do działania.

  1. Regularna

Kiedy informacja zwrotna jest przekazywana regularnie i cyklicznie, to przyjmujący ją wie, czego się od niego oczekuje i może pracować nad spełnieniem tych oczekiwań. Sprawia to, że stale doskonalenie warsztatu pracy postrzegane jest przez nauczyciela jako przyjęty przez niego obowiązek.

  1. Praktyczna

Przekazywanie praktycznej informacji zwrotnej oznacza przekazywanie informacji, która jest konkretna, jasna i praktyczna, umożliwiająca odbiorcy podjęcie konkretnych kroków w celu poprawy. Informacja zwrotna powinna być przydatna, czyli pomagać zrozumieć, co powinno się zrobić inaczej i jak to zrobić. Nie powinna zawierać ogólników, nieprzekładalnych na praktykę.

 

Opinia zawarta w informacji zwrotnej może być cennym źródłem informacji dla nauczyciela, który chce ulepszyć swoje metody nauczania i zapewnić uczniom skuteczniejszą naukę.

Poniżej kilka przykładów:

  • Wykorzystywanie na lekcjach przykładów z życia wziętych pomaga uczniom lepiej zrozumieć materiał. Widziałam ożywienie, gdy podałaś taki przykład. Warto byłoby włączyć więcej takich przykładów do repertuaru lekcji.
  • Bardzo dobry wciągający początek lekcji. Zauważyłam, że niektórzy uczniowie pod koniec lekcji byli zagubieni i nie nadążali za tokiem rozumowania. Może dobrze byłoby zaplanować kilka dodatkowych ćwiczeń praktycznych, aby utrwalić nauczanie.
  • Wykład twój był bardzo ciekawy, ale zauważyłem, że niektórym uczniom trudno było utrzymać zaangażowanie podczas dłuższego wykładu. Być może pomocne mogłyby być przerywniki w postaci bardziej interaktywnych zajęć.
  • Cel lekcji był klarownie przedstawiony. Zastanawiam się nad kryteriami, czy nie można byłoby ich sformułować mniej ogólnikowo.

 

Informacje zwrotne mają szanse być przyjęte, gdy nie są przeładowane sugestiami do zmiany. Warto skupić się tylko na kilku aspektach, aby zmiana miała szanse być w przyszłości wprowadzona.

Inspiracja artykułem Matthew X. Joseph

Dodaj komentarz