Pojęcia i ich znaczenie.

Często rozmawiając o edukacji używamy pojęć, które są różnie przez nas rozumiane. Może to powodować wiele nieporozumień i problemów w szkołach.

Weźmy np. słowa: „dyscyplina” i „odpowiedzialność”, czy wszyscy  tak samo je pojmujemy? W czasie nauczania zdalnego sytuacja jeszcze bardziej się komplikuje.

Na przykład jeśli nie możemy sprawdzić, czy uczeń pracę wykonał samodzielnie, to jak rozumiemy samodzielność ucznia?

Weźmy trzy przykłady:

  1. Zaangażowanie uczniów.

Zapytani nauczyciele o to, po czym poznają, że uczniowie są zaangażowani odpowiadają, że po zadawaniu przez uczniów pytań. Jednak nie zawsze zadawanie pytań świadczy o zaangażowaniu, może być na przykład wynikiem obawy o wynik egzaminu. Zaangażowanie uczniów jest często postrzegane, jako wykorzystanie przez ucznia czasu na wykonanie zadania. Jednak uczeń szybko wykonujący zadanie wcale nie musi być zaangażowany.

Warto w szkole na ten temat porozmawiać, szczególnie odpowiadając na pytanie, po czym poznajemy, że uczniowie angażują się w lekcję.

  1. Informacja zwrotna

Czy informacją zwrotną jest: „Postaraj się bardziej” lub  „Świetna praca, oby tak dalej”? Warto porozmawiać w szkole na temat tego, jak powinna wyglądać informacja zwrotna, aby pomagała uczniowi uczyć się i nauczycielowi nauczać.

  1. Sprawiedliwość

Jeśli zapytać uczniów, jaka cecha charakteryzuje dobrego nauczyciela, to na plan pierwszy wybija się – sprawiedliwość. Dla jedynych oznacza to,  ocenianie pracy ucznia niezależnie od jego sytuacji życiowej. Dla innych jest to udzielanie pomocy uczniom, którzy tego potrzebują.

Zadajmy sobie pytanie, czy sprawiedliwe jest traktowanie tak samo uczniów, którzy mają różne możliwości, zarówno wynikłe z sytuacji domowej, jak też zdrowotnej? Jeśli sprawiedliwość jest tak ważna dla naszych uczniów, to powinna być zdefiniowana.

 

Musimy upewnić się, że nie używamy tylko tych samych słów, dla inaczej rozumianych pojęć. Takich pojęć i słów jest wiele, warto choć niektóre z nich uzgodnić.

Można najpierw zebrać listę pojęć, których rozumienie jest warte uzgodnienia, a potem wysłuchać opinii nauczycieli: Jak to może wyglądać w twojej klasie?

Inspiracja artykułem Peter DeWitt: https://www.edweek.org/leadership/opinion-5-words-that-are-commonly-used-but-not-commonly-understood/2021/03?utm_source=nl&utm_medium=eml&utm_campaign=eu&M=59902176&U=1114171&UUID=df76b1a8f066e9404492b0ec63c63378

 

Dodaj komentarz