Kiedy będę mógł to zastosować?

Uczniowie szkół średnich często zadają nauczycielowi to pytanie. Czasami po to, aby wprowadzić nauczyciela w zakłopotanie, ale przede wszystkim chcą znać odpowiedź.
Wraz z grupą matematyków licealnych wymyśliliśmy 19 zadań pokazujących uczniom, po co się uczą matematyki. Możecie je znaleźć pod tytułem: Po co mi to?:  https://ok.ceo.org.pl/dobre-praktyki
Tym razem znalazłam artykuł w portalu edutopia na ten sam temat, ale za to na różnych przedmiotach. Niesamowite, że trafiliśmy w ten sam temat, nad którym myśli świat edukacyjny. Poniżej autorskie tłumaczenie części tego artykułu wykonane przeze mnie.


Autorka artykułu Anny Mae Tempus napisała, że kusiło ją odpowiedzieć zaczepnie pytaniem na pytanie: „Czy kiedykolwiek używasz swojego mózgu?” Jednak zdecydowała się spojrzeć w oczy ucznia i skomentować: „Świetne pytanie!”
Takie pytanie ze strony uczniów trzeba traktować poważnie. Jest to trudne dla nauczyciela, który ma już wypracowane schematy lekcji i takie pytanie miesza mu strukturę lekcji.
Autorka zdała sobie sprawę, że pochylenie się nad takim pytaniem uczy uczniów krytycznego myślenia. Jeśli nauczyciel na nie odpowiada, to wykazuje szacunek w stosunku do uczniów, a uczniowie bardziej angażują się  w naukę, gdyż widzą związki między lekcjami, a ich życiem poza szkołą.
Autorka opisuje kilka przykładów z różnych przedmiotów:
 Język ojczysty. Przy analizie tekstu powieści nauczyciel prosi uczniów o określenie  głównego konfliktu występującego w powieści i poparcie swojej tezy poprzez dwa dowody znalezione w tekście.
W ten sposób nauczyciel pokazuje jak analiza tekstu na podstawie dowodów tekstowych może się przydać w innych „życiowych” sytuacjach.  Można uświadomić uczniom, że aby rozwiązać konflikt (np. z rodzicami), warto przedstawić dowody, które przekonają o słuszności rozumowania. Na przykład przy kupnie nowego telefonu, można w ulotce znaleźć i wybrać argumenty, które będą świadczyć za kupnem danego modelu.  Czyli analiza tekstu może przydać się w przyszłości.
 Geometria: Powiedzmy, że stosujemy wzór na pole trójkąta. Można naświetlić sytuację, gdy osoba projektuje dach i ważna jest ilość materiału, który musi kupić na jego pokrycie. Zrobienie dokładnych pomiarów pozwoli zaoszczędzić pieniądze i czas.
 Studia społeczne: Przy omawianiu czasów wojny można poprosić uczniów o ułożenie wydarzeń w kolejności od najbardziej do najmniej ważnych dla przebiegu wojny. Dzięki porównaniu wyników (wraz z ich uzasadnieniem) uczniowie mogą ocenić, które wydarzenia i dlaczego zadecydowały o przebiegu wojny. W życiu może to pomóc w wyselekcjonowaniu przyczyn i skutków różnych wydarzeń.
 Muzyka: Nauczyciel prosi uczniów o skomponowanie krótkiego utworu F-dur na instrument z wykorzystaniem następujących elementów: nut staccato, fermata i czasu trzech czwartych. Takie polecenia jest analogiczne do sytuacji, w której osoba ma ograniczone zasoby i ma za zadanie np. stworzyć prezentację na dany temat lub wykonać produkt mając do dyspozycji tylko pewne zasoby.
Biologia: Celem zadania dla uczniów jest zakwalifikowanie pewnych organizmów do odpowiednich gatunków, rodzajów lub rodzin. Kategoryzowanie jest użyteczną umiejętnością organizacyjną, która ma zastosowanie w bardzo rozmaitych sytuacjach, np. sortowanie prania,  utrzymanie porządku na biurku, planowania wizyt lekarskich lub  przygotowywanie się na spotkanie.
Bez względu na temat i przedmiot pokazywanie uczniom, że tego, czego się uczą, może im się przydać, owocuje ważnymi i znaczącymi rozmowami z uczniami. To zwiększa motywacje i zaangażowanie uczniów, a w konsekwencji zachęca do wzięcia odpowiedzialności za swój proces uczenia się.
Artykuł z którego korzystałam – Anny Mae Tempus
https://www.edutopia.org/article/when-am-i-ever-going-use
 
 

Dodaj komentarz