Pytać uczniów o zdalne nauczanie!

Czy jesteśmy skuteczni, czy pomagamy uczniom uczyć się? Skąd mamy to wiedzieć?

Kiedy uczymy w klasie mamy większe pole obserwacji, widzimy czy ktoś jest zaangażowany, czy uczniowie zadają pytania, czy uważają. Zdalnie jest znacznie trudniej. Cyfrowe dane mogą być bardzo zafałszowane i obserwacje źle zinterpretowane. Jak możemy pozyskać informację o tym czy i jak uczniowie się uczą?

  1. Pytać uczniów.

Po każdej lekcji możesz zapytać siebie:

  • „Co było pomocne na tej lekcji?”
  • „Co można ulepszyć, zrobić inaczej?”

Ale jeszcze lepiej zapytać uczniów:

  • „Co wam pomagało się uczyć?”
  • „Czy byście zmienili następnym razem?”

Nie musi to być obszerna informacja, może to być tylko jedna sprawa, ale jeśli pytamy systematycznie, to zbieramy dość obfity materiał badawczy, który pozwala wprowadzić korzystne zmiany.

  1. Interpretacja odpowiedzi.

Przeważnie informacje od uczniów są bardzo intersujące, ale czasami może się okazać, że są one podyktowane np. niechęcią ucznia do zaangażowania lub jego zmęczeniem. Na przykład, jeśli uczniowie nie doceniają pracy w grupach, to może potrzebują lepszej do niej instrukcji. Czyli w tym przypadku warto byłoby dopytać uczniów, dlaczego nie chcą pracować w pokojach.

Może się też okazać, że opinie uczniów są sprzeczne. Jednym coś pomaga, a innym przeszkadza. Na przykład – używanie chatu jednym pomaga, bo dostarcza im dodatkowego kanału komunikacji, a innym przeszkadza, bo wymaga skupienia się na kilku rzeczach na raz. To też jest znacząca informacja, bo dowiadujemy się, że są różnice w reakcjach uczniów.

  1. Pytać o doświadczenia innych.

Możesz dołączyć inne pytanie: „Czy jest coś, co robi inny nauczycieli, co chciałbyś, żeby działo się też na moich lekcjach?”. Możesz się dowiedzieć wiele inspirujących rzeczy i zastosować je z pożytkiem u siebie.

  1. Podzielenie się wnioskami.

Warto podzielić się wnioskami z „badań” z uczniami. Jeśli uczniowie widzą, że nauczycielowi zależy na dobrym nauczaniu, to zaczynają współpracować. Warto wprowadzając coś nowego do nauczania, powiązać to z udzielonymi przez uczniów wskazówkami. To buduje zaufanie i partnerstwo.

  1. Ocena pozyskanych informacji

Odpowiedzi uczniów, mogą być dla ciebie trudne, szczególnie gdy zaprzeczają twoim poglądom. Trzeba je jednak traktować, jako prezent od uczniów.

Może się tak zdarzyć, że informacja od ucznia jest nieprawdziwa. Na przykład: „Nigdy nie otrzymałem linku i nie mogłem zapoznać się z materiałami”. Taka informacja jest też użyteczną informacją, bo pokazuje, że uczeń pogubił się i linku na czas nie otrzymał, to może dać wskazówkę, jak podawać link, aby był zauważony.

Podsumowując – warto pytać uczniów, analizować ich odpowiedzi i stosować ich wskazówki.

https://www.edutopia.org/article/how-make-most-student-feedback-during-distance-learning

 

Dodaj komentarz