• Home
 • Author: Danuta Sterna
 • Poczucie przynależności i więzi w szkołach

  Przynależność jest podstawową potrzebą człowieka. Jest to jedna z trzech potrzeb, które wymienia teoria samostanowienia. Pozostałe to autonomia i kompetencja. Z tych trzech potrzeb najtrudniejsza do zrozumienia  jest potrzeba przynależności lub inaczej więzi lub relacji. Ludzie szukają poczucia więzi z ludźmi...
 • Zdążyć przed przemocą rówieśniczą

  W tym artykule, razem z nauczycielami z inicjatywy Frajda z nauczania – Jolantą Łosowską, Beatą Bogdanowicz-Jaz, Olgą Tórz-Wciórka, Kariną Wójcik, Barbarą Jaworowicz, Żanetą Wójcik – zebrałyśmy pomysły – co można zrobić zanim dojdzie do przemocy, czyli  zdążyć przed przemocą rówieśniczą....
 • Trywialne

  Do tego wpisu zachęcił mnie artykuł Holly Hagman (link na dole). Nasunął mi wspomnienie z moich studiów matematycznych. Najczęściej słyszanym słowem było – trywialne. Gdy o coś pytałam to natychmiast ktoś mi ripostował – to przecież trywialne. Jeśli dalej drążyłam...
 • Zasady, czy granice?

  Ustalanie zasad i pilnowanie, aby były przestrzegane często zamienia się w walkę pomiędzy dwoma stronami. W szkole – pomiędzy nauczycielami, a uczniami. W niewytłumaczalny sposób znajdują się po dwóch przeciwnych stronach tego, co powinno być wspólnym wysiłkiem na rzecz sukcesu...
 • Czy oceniać pracę domową?

  Temat pracy domowej zadawanej uczniom nadal jest „gorący”. Tym razem pominę pytanie: Czy i jeśli tak, to jaką uczniom zadawać pracę domową? Zastanowię się nad trzema innymi pytaniami: Czy pracę domową oceniać? Czy pracę domową sprawdzać? Jak się ma praca...
 • Krytyczne myślenie w badaniach

  Dużo się mówi o myśleniu krytycznym, o konieczności uczenia go w szkołach. Uważa się, że jest to jedna z najważniejszych umiejętności XXI wieku, w którym zaawansowane maszyny i algorytmy zastąpią pracę ręczną i powtarzalną. Oczywiście zgadzam się z tym zdaniem....
 • Pracodawcy o przyszłości z ChatGPT

  Czytam wiele artykułów na temat AI. Myślę, że trudno jest przewidzieć konsekwencje jej stosowania w przyszłości. Przedstawiam, co wyczytałam na portalach edukacyjnych USA.  Wpis ma dwie części. Jedna dotyczy badań nad stosunkiem pracodawców w USA do wykorzystywania sztucznej inteligencji w...
 • AI o samej sobie

  Tym razem zadałam ChatGPT pytanie: Co zrobić, żeby sztuczna inteligencja nie robiła za uczniów pracy domowej? I jestem co najmniej zawiedziona. Może tak jest AI zaprogramowane, aby nie działało przeciwko sobie samej? Przytaczam rady sztucznej inteligencji: (więcej…)
 • ChatGPT o OK

  Zapytałam sztuczną inteligencję - co zrobić, aby nauczyciele stosowali ocenianie kształtujące? Co prawda nie uzyskałam informacji JAK to zrobić, ale bardzo dobre wskazówki, co trzeba zrobić, aby stosować. Jestem pod wrażeniem i się dzielę. Czuję wiatr historii! (więcej…)
 • Uczeń przeszkadza w lekcji

  Często uczniowie próbują przesuwać granice wyznaczone regulaminami i zwyczajami szkolnymi – po prostu przeszkadzają w prowadzeniu lekcji. W stosunku do poważnych wykroczeń konsekwencje nie podlegają negocjacjom, szczególnie gdy zachowania ucznia powoduje niebezpieczeństwo dla innych uczniów. W przypadku mniejszych niepożądanych zachowań, zamiast...