Wspólne zarządzanie klasą

Dobre zarządzanie klasą to wielka umiejętność. W jej doskonaleniu często przeszkadza nauczycielom – chęć kontrolowania każdej chwili lekcji i przekonanie, że czym więcej zrobią, tym więcej uczniowie się nauczą. Kiedy nauczyciele kontrolują cały proces uczenia się i do tego planują za dużo, to wtedy uczniowie otrzymują ukrytą informację, że ich zdanie i pomysły nie są wartościowe i ważne dla nauczyciela.

Podstawowa zmiana, jaka powinien wprowadzić nauczyciel, dotyczy zaangażowania uczniów w naukę. Dobrze można zarządzać tylko uczniami zaangażowanymi.

Warto zacząć od małych zachęt, na przykład od poproszenia uczniów, pod koniec lekcji, o podzielenie się swoimi przemyśleniami na temat przebiegu lekcji. A następnie wykorzystanie tych opinii do prowadzenia następnej lekcji. Dzięki temu uczniowie widzą, że ich zdanie jest ważne i że nauczyciel wprowadza proponowane przez nich zmiany.  Potem można przejść do głębszego zaangażowania uczniów, na przykład poprzez wspólne ustalanie celów lekcji lub planowanie sposobu oceniania. Pytanie uczniów o ich opinię jest kluczowe. Oni są największymi specjalistami od swojego uczenia się i od tego, czego potrzebują, aby się efektywnie uczyć i czuć dobrze w szkole.

Najbardziej ambitnym celem dla nauczyciela jest – przekazanie uczniom odpowiedzialności za ich uczenie się. Realizacja tego celu wymaga zmiany myślenia o nauczaniu. Trzeba przejść od przekazywania wiedzy – do towarzyszenia uczniom w ich procesie uczenia się. Jest to trudna zmiana dla nauczyciela, gdyż potrzebne jest podążania za potrzebami uczniów. Możliwe, że trzeba będzie zmienić przygotowany plan lekcji i to w czasie jej trwania. Możliwe, że trzeba będzie oddać inicjatywę w ręce uczniów, pozbawić się kontroli nad procesem.

Motorem angażowania uczniów jest dawanie im wyboru. Można przedstawić im kilka propozycji do wyboru. Dzięki temu będą czuli swoja sprawczość, a ostateczna decyzja będzie pod kontrolą nauczyciela. Zanim nauczyciel przedstawi propozycje, warto, aby zorientował się –  co już uczniowie wiedzą i potrafią, jakie rodzaje działań są dla nich pomocne w uczeniu się i co nie działało w przeszłości .
Bardzo ważne jest, aby uczniowie zdawali sobie sprawę z tego, że nauczyciel liczy się z ich zdaniem i tak planuje nauczanie, aby uwzględniać ich potrzeby. Jeśli sugestie uczniów nie są możliwe do zrealizowania (z różnych powodów), to nauczyciel może wyjaśnić uczniom – dlaczego.

Chodzi o to, aby nauczyciel współpracował z uczniami i aby nauczanie było ich wspólna sprawą.

Inspiracja artykułem Miriam Plotinsky

https://www.middleweb.com/47414/for-new-teachers-how-to-keep-kids-on-task/

 

Dodaj komentarz