Pierwsze 5 minut

Pomyśl o swoich pierwszych minutach danego dnia w szkole. Może, ktoś poczęstował cię kawą, może zapytał o twój dzień, a może od razu zderzyłeś się z problemami? Każdy dzień może być inny.

Tak samo może być z naszymi uczniami. Jako nauczyciele możemy mieć wpływ i zadbać o dzień naszych uczniów.

Spędzenie pierwszych pięciu minut z uczniami, stworzenie dla nich pozytywnej, znaczącej chwili – znacznie poprawia ich ogólne samopoczucie. Te początkowe pozytywne interakcje pozwalają nauczycielowi „zobaczyć” swoich uczniów skontaktować się z ich emocjami, ustalić pozytywny cel na dany dzień, zachęcić do pozytywnego myślenia. Trzy sposoby na „zrobienie dnia”.

  1. Uświadomienie emocji.

Poprosić uczniów, aby opisali swój nastrój przy pomocy koloru, na przykład czuję się żółto, gdyż …. .

Jeśli uczeń ma ciężki poranek, to ma szansę o tym powiedzieć innym i poczuć się wysłuchanym oraz móc korzystać z opieki innych. Z kolei uczniowie z dobrym porankiem, mogą uświadomić sobie, że właśnie taki poranek mają i komu go zawdzięczają.

Dzięki takiej odprawie nauczyciel wie, z czym zmagają się jego uczniowie, co pozwala mu przygotować się na ich zachowania, które mogą być wynikiem nastroju poranka.

  1. Wyznaczanie celów.

Ustalenie z uczniami celów do osiągnięcia danego dnia. Cele te mogą dotyczyć zachowania lub osiągnięć w uczeniu się. Uświadomienie tych celów daje uczniom możliwość koncentracji na nich przez cały dzień. A nauczyciel ma szansę uczniom o nich przypominać. Na koniec dnia można zrobić rundę samooceny – na ile cele zostały zrealizowane.

Wyznaczanie celów daje również uczniom, od samego rana, autonomię w samodzielnej ocenie swoich potrzeb i stworzenia planu działania. Małe osiągnięcia sumują się w ciągu roku i powodują rozwój osobisty.

  1. Rozmowa własna.

Polega na mówieniu do siebie pozytywnych afirmacji, na przykład: „Mogę to zrobić. Jestem mądra, silna i bezinteresowna. Potrafię robić trudne rzeczy”. Każdy uczeń może wybrać sobie własną afirmację, ważne, aby  wypowiedział ją głośno i na chwilę na niej się skupił.

Początkowo może to się wydawać powierzchowne, ale z czasem afirmację zaczynają działać naprawdę, jako samospełniająca się przepowiednia.

Uczniowie powoli zmieniają wypowiedzi z: „nie mogę tego zrobić” na „spróbuję” lub  „zrobię to”.

Pięć pierwszych minut dobrze wykorzystane daje cenne informacje, które można wykorzystać w nauczaniu i wprawić uczniów w lepsze samopoczucie.

Inspiracja artykułem Braxton Hall

https://www.edutopia.org/article/making-most-first-5-minutes?utm_content=linkpos3&utm_source=edu-newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=weekly-2022-07-06

 

Dodaj komentarz