• Home
  • Bez kategorii
  • Trzy pomysły na wyrównywanie nierówności w nauce po zdalnym nauczaniu

Trzy pomysły na wyrównywanie nierówności w nauce po zdalnym nauczaniu

Jest raczej pewne, że wielu uczniów będzie miało tej jesieni braki w wiedzy i umiejętnościach. Zamknięcia szkół i przejście na nauczanie zdalne spowodowało, że część uczniów wypadła z nauczania, a część tylko markowała w nim udział. Szczególnie dotyczy to uczniów, którzy już wcześniej mieli problemy w nauce, a w nauczaniu zdalnym nie mogli uzyskać należytej pomocy.

Teraz nauczyciele mogą chcieć szybko wyrównać straty, poprzez ocenę „strat” i uzupełnienie ich w szybkim tempie. Pomysły te mają dobre intencje, ale (szczególnie w nauczaniu np. matematyki) nie są dobre. Przyspieszenie nauczania nie prowadzi do zrozumienia przez uczniów tematu. Za to chęć ocenienia – co już uczniowie wiedzą, a czego nie  i przeprowadzanie sprawdzianów ocenianych stopniem, powoduje, że uczniowie stresują się, a to hamuje ich zaangażowanie i wręcz uniemożliwia naukę.

Prawdopodobnie nikt nie da nauczycielom dodatkowego czasu na wyrównanie strat. Dlatego warto zastanowić się, co można zrobić.

  1. Trzeba podjąć decyzję o priorytetach – co powinno być koniecznie zrobione teraz, a co może chwilę poczekać. Wymaga to przeanalizowania podstawy programowej i wybrania tych treści, które są niezbędne dla dalszej nauki.
  2. Ocenianie jest ważne, aby dowiedzieć się, gdzie jesteśmy. Ale nie musi ono być przeprowadzane w formie klasówki i do tego ocenianej stopniem. Można zaplanować prace w grupach (bez stopni) i dzięki wynikom prac uczniów zorientować się, gdzie są problemy, można przeprowadzić anonimowy test wiadomości z wyjaśnieniem, że wyniki potrzebne są nauczycielowi, aby mógł właściwie zaplanować dalsze nauczanie. Jest wiele innych sposobów na sprawdzenie, „gdzie są uczniowie”. Jeśli uczniowie wiedzą, że ocena nie będzie służyła wystawieniu im ocen, to sami chętnie powiedzą, z czym mają kłopoty. Korzystne jest wykorzystanie oceny kształtującej, ona sama w sobie niesie wiele informacji użytecznych dla nauczyciela.
  3. Jeśli nauczyciel zorientuje się, którzy uczniowie i w czym mają problemy, to może zaproponować im pomoc w uzupełnieniu luk. Jeśli uczniowie będą mogli liczyć na pomoc nauczyciele lub innego ucznia, to szybciej nadrobią braki z wiosny. Można do tej pomocy zachęcić uczniów klas starszych.

 

Inspiracja artykułem  z 30 września 2020 r

https://www.eschoolnews.com/2020/09/30/tackling-unfinished-learning-in-mathematics/2/

 

 

Dodaj komentarz