Zajęcia w pierwszym tygodniu

Michelle Russell, nauczycielka a matematyki radzi, jak zacząć rok szkolny z uczniami. Poleca przede wszystkim nauczyć się imion uczniów, dużo się śmiać z uczniami, uczyć się wspólnie i planować. Planowanie początku roku wymaga zastanowienie się, co jest dla mnie nauczyciela ważne. Ale wcześniej zastanowić się, co jest dla mnie ważne.

Imiona uczniów

Trudno jest zapamiętać imiona wszystkich nowych uczniów w klasie. Można zrobić uczniom zdjęcia, podczas wykonywania przez nich zadania i w ten sposób później mieć podpowiedź. Zdjęcia można umieścić na tablicy w sali lekcyjnej, aby pomagały też uczniom w zapamiętywaniu imion. Można tę tablicę po pewnym czasie wymienić na aktualną, wtedy widać, jak uczniowie się zmieniają.

Zasady

Dla Michelle ważne jest, aby jej uczniowie znali obowiązujące w klasie zasady i uważa, że czas początku roku jest odpowiedni na ich ustalenie. Znajomość zasad i procedur jest dla uczniów bardzo ważna.

Jeśli przygotowujemy je wcześniej, to zapoznanie z nimi uczniów może zająć nie więcej niż 15 minut. Choć oczywiście powtarzanie będzie konieczne jeszcze wiele razy.

Wspólna praca

Nie tylko warto organizować pracę zespołową, ale również warto podkreślać jej znaczenie i zalety wspólnej nauki.

Można na początku roku zadać uczniom zadanie do wykonanie w grupach, a pod koniec ćwiczenia zastanowić się wraz z uczniami nad korzyściami płynącymi z pracy grupowej i co powodowało, że praca zespołu była efektywna.

Praca przedmiotowa

Dobrze jest zacząć od zadania związanego z przedmiotem. Może to być gra, wtedy uczniowie lepiej się zaangażują w jego wykonanie. W swoim artykule (link na dole) autorka proponuje dla uczniów szkół średnich grę na temat statystyki.

Poznanie uczniów

Aby zbudować z uczniami relacje, trzeba ich poznać. I warto to zrobić, jak najszybciej, aby stworzyć warunki dla drużyny klasowej. Nigdy to nie jest czas stracony. Jednym z pomysłów na pierwszy tydzień szkoły jest zorganizowanie dla uczniów quizu z pytaniami dotyczącymi ich samych i nauczyciela. Ważne, aby pytania dotyczyły też nauczyciela, aby nauczyciel był członkiem drużyny. Quiz ten nie ma na celu udzielenie prawidłowych odpowiedzi, tylko wzajemne poznanie się.

Drużyna

W nauce i w dobrym samopoczuciu bardzo pomaga przekonanie, że uczeń jest chciany przez nauczyciela i kolegów i koleżanki. Pierwszy stopień, to poznanie wzajemne, ale następny to budowanie atmosfery życzliwości i wzajemnej pomocy. Warto od samego początku przeciwdziałać rywalizacji. Praca zespołowa tym pomaga, ale ważne jest, aby reagować od początku na niewłaściwe zachowania rówieśnicze.

https://www.middleweb.com/35616/first-week-activities-my-math-classes-loved/

 

Dodaj komentarz