Każdy nauczyciel stosuje indywidualizację nauczania

Indywidualizacja nauczania zdaniem wielu nauczycieli jest bardzo trudna szczególnie w dużej klasie. Dostosowanie nauczania do konkretnych i indywidualnych potrzeb uczniów może wydawać się ogromnym przedsięwzięciem. Prawdą jest jednak to, że każdy uczeń bez względu na to, czego uczymy i jak tego uczymy, rozumuje na swój własny, unikalny sposób. Czyli i tak w pewien sposób dostosowujemy nauczanie do indywidulanego myślenia uczniów, gdyż inaczej byśmy ich niczego nie nauczyli.

To była dobra wiadomość, a teraz trudniejsza: warto stosować takie metody nauczania, w których uczniowie mogą wykorzystać własne indywidulane myślenie.

Oto cztery pomocne wskazówki:

  1. Stosuj – metodę projektu i metodę rozwiązywania problemów (PBL).

One pozwalają i ćwiczą u uczniów ciekawość, kreatywność i krytyczne myślenie. W projekcie uczniowie mogą wykorzystywać swoje indywidulane zdolności i realizować uczenie się w odpowiadający im sposób.

  1. Korzystaj z tego, co uczniowie już wiedzą i potrafią.

Poproś uczniów, aby powiedzieli wszystko, co wiedzą na dany temat lub z czym im się nowy temat kojarzy. To daje uczniom możliwość korzystania ze swoich zasobów, a nauczycielowi umożliwia oparcie się na tym, co już jest znane.

  1. Stosuj „zdrowe” ocenianie.

Staraj się, aby ocenianie nie zepsuło uczenia się uczniów. Warto zadbać, aby nie zabiło ich ciekawości i chęci podejmowania wyzwań. Ocenianie użyte jako sojusznik procesu uczenia się, daje uczniowi satysfakcję z rozwoju, a nie jest karą za brak rozwoju.

  1. Pozwalaj na samodzielność

Jak najwięcej samodzielność, a jak najmniej przepisów i procedur. W tym również przyzwolenie na popełnianie błędu.

 

Indywidualizacja  zawsze będzie wyzwaniem dla nauczycieli, ale jeśli damy naszym uczniom możliwość pracy metoda projektu; korzystania z tego, co już wiedzą; będziemy ich oceniać z pożytkiem dla ich uczenia się i pozwolimy na samodzielność, to sami zindywidualizują swoje uczenie się.

Inspiracja artykułem Bena Talsma z  Van Andel Institute for Education
https://www.eschoolnews.com/2021/11/18/3-reasons-why-differentiation-isnt-difficult/2/

 

Dodaj komentarz