Jesteśmy jedną drużyną

W moim długoletnim nauczaniu sprawdzała się zawsze zasada: Jesteśmy jedną drużyną. Tę drużynę stanowiła klasa szkolna i ja też do niej należałam. Jeśli tylko udawało mi się stworzyć taką sytuacje, to nauka przebiegała znacznie lepiej. Jednak nie zawsze było to możliwe. Często szkoła lub klasa działała jak wyścig indywidualnych jednostek i uczniowie rywalizowali ze sobą, wtedy nie było to możliwe.

Badania pokazują, że jeśli uczniowie czują wspólnotę z klasą, to bardziej angażują się w proces uczenia się i osiągają lepsze wyniki w nauce.

Znalazłam artykuł na ten temat (link na końcu), dopisałam swoje pomysły i tak powstało kilka rad, jak nauczyciel prowadząc nauczanie może wpływać na tworzenie się drużyny klasowej. Pomysły są do „wmontowania” w proces nauczania, a nie osobnymi działaniami.

 1. Poprosić uczniów, aby wzajemnie tłumaczyli sobie materiał, albo wyjaśniali czego będą się uczyć.
 2. Poprosić uczniów, aby określili, co już na dany temat wiedzą lub z czym im się dany temat kojarzy i podzielili się tą informacja z innymi.
 3. Polecić uczniom pracę w grupach polegającą na szukaniu połączeń pomiędzy pojęciami (mogą być w tym pomocne – heksy – https://civitas.com.pl/pl/p/Heksy-edukacyjne/54 ).
 4. Poprosić uczniów, aby wspólnie szukali zastosowania wiedzy, którą poznają.
 5. Polecać uczniom przypomnienie sobie w parach lub grupach, o czym była mowa na poprzedniej lekcji.
 6. Pozwalać uczniom na odrabianie wspólnie pracy domowej lub prac projektowych.
 7. Poprosić uczniów, aby określili, co w danym temacie jest najważniejsze lub przygotowali test na dany temat.
 8. Pytać uczniów, jak chcą być nauczani lub oceniani i stosować się do ich wskazówek.
 9. Stosować oceną koleżeńską, w której uczniowie wzajemnie udzielają sobie informacji zwrotnej o ich pracy. Warto, aby uczniowie mieli czas na przedyskutowanie uwag do ich pracy sformułowanych przez osobę dokonującej oceny. Tłumaczyć uczniom, że ocena ma na celu doskonalenie uczenia się, a nie ocenę osoby.
 10. Tworzyć sytuacje, w których uczniowie mogą docenić pracę kolegi lub koleżanki. Unikać wzajemnej krytyki pochodzącej od uczniów.
 11. Unikać rywalizacji. Uczniowie powinni tworzyć jedną drużynę i starać się o wspólne sukcesy.

Przedstawione pomysły powinny pomóc uczniom poprawić ich wyniki w nauce nie tylko dlatego, że są skutecznymi sposobami pracy, ale dlatego, że pomagają uczniom poczuć, że przynależą do społeczności klasowej i wspólnie mogą podejmować wyzwania i odnosić sukcesy.

 

Inspiracja artykułem Ian Kelleher z 23 grudnia 2020 roku

https://www.edutopia.org/article/using-high-expectations-boost-students-sense-belonging?utm_content=linkpos1&utm_campaign=weekly-2020-12-30&utm_source=edu-legacy&utm_medium=email

 

Dodaj komentarz