Nauczania zdalne w małych grupach

Uczenie się w małych grupach przynosi nadzwyczaj dobre efekty. Może być stosowane również online, na tych platformach, gdzie jest możliwość podziału na pokoje. Trudniej jest, gdy platforma nie ma takiej możliwości, ale też można taka prace zorganizować polecając uczniom prace w małych grupach poprzez inne możliwości techniczne (Messenger, Skyp, telefon itp.).

Przedstawimy trzy techniki pomocne w organizacji wirtualnych dyskusji w małych grupach online:

 1. Dokument towarzyszący dyskusji
 2. Przygotowanie do dyskusji
 3. Ankieta

1: Dokument towarzyszący dyskusji

Polega na wykorzystaniu dokumentu Google. Każda grupa ma założony dokument w chmurze. Na początku uczniowie wpisują swoje imiona jako członków grupy. Mogą też wpisać nazwę, którą nadali grupie, to zwiększa poczucie przynależności do grupy. Dostęp do dokumentu ma też nauczyciel i może monitorować prace grup oraz dodawać swoje uwagi oraz informacje zwrotne, a w razie zaobserwowanych problemów, może „wejść” do pokoju.

Dokument grupy powinien służyć notatkom z dyskusji w grupie. Można ją prowadzić poprzez zamieszczenie w dokumencie pytań do dyskusji.

Wskazówki dla nauczyciela:

 1. Przygotuj dokumenty w Googlach. Ogranicz instrukcje i wskazówki, używając grafik, zdjęć, linków do filmów, które zastąpią dłuższe instrukcje. Zamieść w dokumentach kryterium sukcesu do pracy, jaką polecasz uczniom wykonać. Określ czas przeznaczony na dyskusję.
 2. Wyjaśnij uczniom na czym będzie polegała praca w grupie i co będzie przedmiotem dyskusji. Poleć wyznaczenie osoby, która będzie sporządzać notatki. Odpowiedz na ewentualne pytania uczniów.
 3. W czasie prac grup, zajrzyj do wszystkich dokumentów. Zobacz, co dzieje się w każdym pokoju. Oferuj uczniom pomoc i zadawaj pytania, poprzez pisanie komentarzy w dokumentach. Jeśli uznasz za potrzebne dołączenie się do dyskusji w grupie, to uprzedź uczniów, że „pojawisz” się w pokoju grupy.
 4. Na pewien czas przed upływem wyznaczonego czasu, wyślij grupom przypomnienie. Możesz też zasięgnąć opinii grup, czy potrzebują więcej czasu na dyskusję, jeśli tak, warto czas przedłużyć wszystkim grupom.
 5. Przekaż każdej grupie informację zwrotną, odnoszącą się do wcześniej określonych kryteriów sukcesu.
 6. Zrób kopie dokumentów, aby można było do nich wrócić.

2: Przygotowanie do dyskusji

Warto przygotować uczniów do dyskusji, można to zrobić poprzez polecenie przeczytania krótkich dokumentów, obejrzenie pokazu slajdów, filmu. Pomaga to uczniom przygotować się do dyskusji z rówieśnikami w  małych grupach. W czasie właściwej dyskusji w grupach można umożliwić uczniom dostęp do materiałów i wykonanego zadania wstępnego.

Wskazówki:

 • Przygotuj materiały wstępne przed lekcją. Możesz przygotować różne materiały dla różnych grup.
 • Poproś uczniów, aby omówili w grupach lub parach przedstawione przez ciebie materiały.
 • Jeśli zaplanujesz pytania pomocnicze, to poproś o zapisanie odpowiedzi, aby mogli z nich skorzystać wszyscy uczniowie. Umożliw uczniom dodawanie innych materiałów pomocniczych.
 • Zaplanuj przedstawienia prac związanych z zadaniem wstępnym. Przedstawienie pracy, może być pisemne lub w postaci graficznej lub filmu.

 

3: Ankieta na zakończenie

Oprócz przedstawienie wyników dyskusji w grupach warto dowiedzieć się, jak przebiegała dyskusja i jak uczniowie podczas niej się czuli. Krótka ankieta może pomóc planować następne dyskusje w grupach. Jest wiele możliwości przeprowadzenia ankiety online i nie zajmuje to wiele czasu. Ważne, aby uczniowie wypełnili ankietę podczas lekcji, a nie po zajęciach.

 

Dzięki pracy w grupach uczniowie uczą się od siebie nawzajem, kształcą umiejętność dyskusji i zwiększają poczucie przynależności do grupy.

 

Inspiracja artykulem Rhonda Bondie z Harvard Graduate School of Education.

http://www.ascd.org/ascd-express/vol15/num16/practical-tips-for-teaching-online-small-group-discussions.aspx?utm_campaign=ALL-BestOf-Express-1608-12-22-20&utm_medium=email&_hsmi=104000565&_hsenc=p2ANqtz–rP37rx_oCIlb0jg7Xrs13aK3ErxeG0L5-MwmKmhm2-kxiWJb-l-NcuQnNsUZmtThPfy_cSy1Diipop73T906XQzhwVQ&utm_content=104000565&utm_source=hs_email

 

Dodaj komentarz