Trzy propozycje gier z uczniami podczas lekcji

Wszyscy wiemy, że urozmaicenie nauczania poprzez gry jest dla uczniów bardzo motywujące i efektywne. Czasami uważamy, że gry to niepotrzebny zjadacz czasu. Faktycznie, niektóre z nich wymagają kreatywnych pomysłów i specjalnego przygotowania.

W tym wpisie przedstawiam trzy gry (nie wymagające przygotowania) zaczerpnięte od Rachel Fuhrman nauczycielki matematyki w Nowym Orleanie w Luizjanie. Podobają mi się te gry, gdyż nie wymagają specjalnego przygotowania i stanowią wspólna zabawę (bez komputerów) i rywalizacja w nich jest ograniczona.

Ponieważ gry mogą mieć potężny wpływ na naukę (https://www.edutopia.org/article/games-can-have-powerful-impact-learning) , warto zobaczyć te propozycje i zainspirować się zaprojektowaniem innych gier niekoniecznie matematycznych.

  1. Gra w wielokrotności

To szybki i łatwy sposób pomagania uczniom w rozpoznawaniu wielokrotności.

Uczniowie stają w rzędzie lub kole, odliczają kolejno, aby każdy miał przyporządkowaną liczbę. Nauczyciel lub uczeń wybierają jedną liczbę. Uczniowie wymieniają swoje liczby, a jeśli ich liczba jest podzielna przez wybraną liczbę, to brzęczą zamiast niej – BUZZ.

Na przykład jeśli wybrana liczbą jest 3, to uczniowie kolejno mówią: jeden, dwa, BUZZ, 4, 5, BUZZ, 7,8, BUZZ i tak dalej. Oznacza to, że podczas wymieniania liczb każdy uczeń, którego liczba jest wielokrotnością 3, mówi „Buzz” zamiast swojej liczby.

Można ustalić, że uczeń który się pomyli siada, a gra idzie dalej.

Można również zapisać liczby na kartce, aby łatwo było sprawdzić lub przypomnieć sobie, jaką liczbę się reprezentuje.

Jeśli wyczerpią się liczby (ograniczone liczbą uczniów), to uczniowie mogą dostać następne liczby wynikające z kolejności.

Gra powinna przebiegać szybko i nie warto długo zastanawiać się nad błędem.

Ostatni uczniowie, którzy będą stali mogą otrzymać tytuł wielokrotności liczby 3.

Innym wariantem tej gry jest wymienianie kolejnych wielokrotności danej liczby. W przypadku wybranej liczby 3, uczniowie kolejno mówią: 3, 6, 9, 12, 15 itd.

Przy okazji można powtórzyć zasadę podzielności liczby przez 3 i przyporządkować uczniom kolejno liczby powyżej 100.

Ta gra może być zastosowana również na innych przedmiotach, np. na biologii uczniowie mogą być nazwami roślin, a liczba okrzesująca wielokrotność może być cechą roślinną.

  1. Odgadywanie numeru

Wybieramy jednego ucznia jako pierwszego gracza. Uczeń staje na przodzie klasy tyłem do tablicy. Na tablicy nauczyciel pisze liczbę nieznaną uczniowi.

Uczniowie udzielą graczowi wskazówek, które pomogą mu odgadnąć liczbę. Uczniowie na wezwania gracza mogą podać jeden fakt matematyczny jako wskazówkę, ale nie może to być podanie liczby zapisanej na tablicy. Kiedy gracz odgadnie liczbę, wybiera następnego gracza odgadującego liczbę.

Na przykład:

Uczeń A podchodzi do tablicy i staje twarzą do klasy. Na tablicy zapisujemy liczbę 11. Uczeń A prosi ucznia B o wskazówkę, uczeń B mówi: „Jesteś liczbą pierwszą”. Jeśli ta wskazówka nie wystarcza, to uczeń prosi ucznia C o następną wskazówkę. Uczeń C mówi: „Jesteś suma liczby 5 i 6”. Jeśli uczeń zna wynik dodawania to określa, że jest liczbą 11.

Można określić  dodatkowe warunki gry, jak np. używanie we wskazówkach słowa suma i różnica.

Aby zwiększyć poziom trudności, można zapisać  na tablicy większą liczbę i zachęcić do używania we wskazówkach mnożenia i dzielenia lub np. potęg lub pierwiastków kwadratowych.

Wydaje się, że ta gra może być również zastosowana na innych przedmiotach, np. na historii, gdy na tablicy piszemy postać historyczną, na biologii, gdy np. wpisujemy na tablice nazwę rośliny.

  1. Gra w fakty

Dzielimy klasę na dwie drużyny. Na tablicy piszemy fakt matematyczny; zadaniem drużyn jest szybkie podanie odpowiedzi.

Na przykład:

  • Wynik działania, np. 65 x 34=
  • Szacowanie, np. zaokrąglenie wyniku działania 65:13
  • Środek okręgu opisanego na trójkącie znajduje się ……
  • Dlaczego przyporządkowanie każdej matce dziecka nie jest funkcja?

Warto mieć opracowanych kilka faktów z danego tematu, wtedy gra może być dobrym powtórzeniem i przygotowaniem do sprawdzianu. Gra może być zastosowana na każdym przedmiocie.

 

 

 

 

Dodaj komentarz