• Home
 • Frajda z nauczania
 • Metodologia „Menu” lub „Lunch w restauracji” – pokażę to na przykładzie.

Metodologia „Menu” lub „Lunch w restauracji” – pokażę to na przykładzie.

W chmurze zamieściłam link do tego wpisu i jest tam tekst ze zdjęciami:

https://docs.google.com/document/d/1mzCqOySz0DJ6iDaBL_AAZ3AKm66A7rS8/edit

 

Poniżej nie wyświetlają się niektóre obrazki.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sposób na planowanie lekcji w postaci menu obiadowego. Pomysł pochodzi od Leny Radziewicz kierowniczki Centrum Akademii Kształcenia Podyplomowego dla Nauczycieli z Białorusi. Bazuje na powiązaniu wiedzy już nabytej z nową oraz na umożliwieniu uczniom dokonania wyboru. Pozwala też rozwiązać trudny problem zróżnicowania wiedzy i umiejętności uczniów w klasie. Rekomenduję spróbowanie „obiadu” i przedyskutowanie z uczniami, czy ten sposób pomaga im się uczyć, czy może nie pomaga.

Artykuł ma kilka części:

 1. Opis metody – strona 1
 2. Przykłady nauczycieli praktyków planowania lekcji z obiadem – strona 1 – 12
 • Refleksje nauczycieli – po obiedzie – strona 12 – 13

Opis metody

Nauczyciel planując lekcję opracowuje zadania do czterech etapów lekcji: przekąska, zupa, danie główne i deser. Tak, jak w karcie dań, w każdym etapie możliwe jest zaplanowanie wyboru.

 1. Przekąska – zadanie dla wszystkich nawiązujące do poprzedniej lekcji i takie, aby każdy uczeń był w stanie je wykonać.
 2. Zupa – danie pierwsze – do wyboru jedno zadanie z zaproponowanych. Zadania wprowadzające w temat.
 • Danie główne – uczeń wybiera obowiązkowo dwa (lub jedno) zadania, które dotyczą danego tematu.
 1. Deser – to zadanie dla tych, którzy szybko poradzili sobie z poprzednimi daniami. To zadanie jest opcjonalne.

Co dzieje się po każdym etapie?

 1. Po wykonaniu przekąski nauczyciel podaje wynik, a uczniowie oceniają sami, czy dobrze wykonali zadanie.
 2. Po konsumpcji zupy nauczyciel prosi uczniów o podaniu wyniku każdego z zadań i pyta uczniów, czy mają te same wyniki lub uczniowie łączą się w grupy i wzajemnie sprawdzają wynik.
 • Po daniu głównym
 • Jeśli praca postępuje równo, to nauczyciel pyta : Kto zrobił zadanie 1 i prosi o przedstawienie wyniku. Tak postępuje z każdym zadaniem.
 • Jeśli uczniowie wykonują zadanie w różnym tempie, to uczniowie, którzy wykonali zadanie wcześniej mogą otrzymać deser przed omówieniem dania głównego.
 • Warto zostawić czas na podsumowanie lekcji. Uczniowie zapisują swoją refleksję lub robią notatkę z lekcji.
 1. Deser każdy chętny uczeń zapisuje na osobnej kartce i oddaje nauczycielowi do sprawdzenia na następna lekcję.

Przykłady

W dalszej części przedstawiam przykłady „obiadów” z różnych  przedmiotów:

 • Matematyka – Danuta Sterna, strona2
 • Język polski – Beata Fiszer, strona 3
 • Biologia – Michał Szczepanik, strona 4
 • Fizyka – Barbara Jaworowicz, strona 5
 • Język niemiecki – Karina Wójcik, strona 6
 • Język niemiecki – Agnieszka Zagdańska, strona 7-8
 • Język polski – Agnieszka Wenda, strona 9-11
 • Rewalidacja – Żaneta Wójcik strona11-12

 

Przykład obiadu z matematyki – lekcja o dodawaniu ułamków zwykłych o różnych mianownikach. Danuta Sterna z Centrum Edukacji Obywatelskie

Danie główne  – obowiązkowy wybór dwóch zadań do wykonanie 1)    Dodaj do siebie dwie liczby 1/3 i 3/5. Wytłumacz swoje rozumowanie.

2)    Od liczby 3/5 odejmij liczbę 1/3. Wytłumacz swoje rozumowanie.

3)    Jaś zjadł 1/3 tortu, a Marysia 3/5 tortu. Ile zjedli oboje razem?

4)    Tort, który bardzo lubisz został podzielony na 15 części. Zaoferowano Ci dwie możliwości:

a.     Dostaniesz 1/ 3 tortu, a potem 3/ 5 tortu.

Lub

b.     Dostaniesz wszystko co pozostanie po odcięciu 1/15 tortu

Co wybierzesz/

Deser to zadanie dla tych, którzy szybko poradzili sobie z poprzednimi daniami. To zadanie jest opcjonalne.

 

Opisz technologię dodawania ułamków o różnych mianownikach.

 

Przykład obiadu z języka polskiego: Beata Fiszer, Szkoła Podstawowa nr 47 w Gdyni, Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

 

Język polski

Temat lekcji poprzedniej: Wszystkie zbrodnie Balladyny.

Temat lekcji: Jaki wpływ miała korona Lecha na losy bohaterów “Balladyny”?

Klasa 8

Zadania Zupa odnoszą się do przedakcji – o tym opowiada się tylko w jednej scenie utworu. Chodzi o pokazanie wyjątkowości korony.

Zadania Danie główne wymagają poruszania się po całej lekturze, motyw korony przewija się przez całą akcję „Balladyny”. Dlatego pytania o właścicieli korony w Zupie i w Daniu głównym różnią się stopniem trudności, choć wyglądają podobnie.

 

Przekąska Przypomnij sobie z utworu “Balladyna” dwie zbrodnie bohaterki związane z chęcią posiadania korony. Zapisz je w formie punktów.
Zupa – pierwsze danie

Zadanie 1. + jedno z pozostałych do wyboru

Otwórz “Balladynę” na scenie rozmowy Pustelnika z Kirkorem o koronie – scena 1 w I akcie (wersy 68-131). Na podstawie tego fragmentu wykonaj zadania.

1. Napisz w 1 – 2 zdaniach, kto był poprzednim właścicielem korony i w jaki sposób  trafiła w ręce Lecha (wersy 102-131).

 

Zadania do wyboru:

 

2.Wypisz z utworu cytat mówiący o tym, jakie cudowne właściwości miała korona Lecha.

 

3.Jakie były skutki pozbawienia ludu cudownej korony? Przedstaw je na schemacie lub mapie pamięci (wersy 68-90).

 

Danie główne

Dwa zadania do wyboru

1.Wypisz w kolejności chronologicznej kolejnych właścicieli korony oraz sposób, w jaki trafiła w ich ręce.

 

2.Na osi czasu przedstaw wszystkie wydarzenia, w których pojawia się korona.

 

3.Wybierz trzech/troje posiadaczy korony. Ułóż ich w kolejności od tego, któremu najbardziej zależało na posiadaniu korony do tego, któremu zależało najmniej.  Uzasadnij swój wybór – napisz o każdej z postaci.

 

4.Jak przebiegałaby akcja “Balladyny”, gdyby nie było w niej korony Lecha? Zapisz swoją propozycję w co najmniej 10 zdaniach.

Deser Jak sądzisz, kto z bohaterów “Balladyny” najbardziej zasługiwał na posiadanie korony Lecha? Zajmij stanowisko i uzasadnij je. W uzasadnieniu podaj przykład sytuacji z lektury. (Stanowisko+uzasadnienie+przykład).

 

 

Przykład obiadu z biologii – lekcja o ekosystemie. Michał Szczepanik ze szkoły podstawowej w Poczesnej

 

Obiad zadaniowy
Przekąska – dla wszystkich Wyjrzyj przez okno, co widzisz? Swoje obserwacje zapisz w tabeli przyporządkowując elementy do kategorii:

a)    Elementy ożywione

a)    Elementy nieożywione

 

Zupa – danie pierwsze– do wyboru jedno zadanie wprowadzające 1.      Wybierz jedno zdjęcie (las, jezioro, góry, łąka), dokonaj jego analizy określając widoczne:

a)      Elementy ożywione, jeśli potrafisz przydziel je do określonych królestw organizmów

a)      Typy oddziaływań międzypopulacyjnych

b)     Elementy środowiska nieożywionego

 

 

1.      Przypomnij sobie miasto w którym byłeś ostatnio, wymień elementy ożywione i nieożywione które w nim widziałeś. Jeśli dostrzegłeś w nim jakieś oddziaływania międzypopulacyjne opisz je krótko.

 

Danie główne  – obowiązkowy wybór dwóch zadań do wykonanie 1.      Opracuj definicję ekosystemu posługując się znakami matematycznymi.

1.      Opisz ekosystem jeziora lub lasu, wskazując na elementy biotopu i biocenozy, oraz uwzględniając budowę strefową.

2.      Wyjaśnij dlaczego, ekosystem sztuczny wymaga większego zaangażowania ze strony człowieka?

Deser to zadanie dla tych, którzy szybko poradzili sobie z poprzednimi daniami. To zadanie jest opcjonalne.

 

Wybierz jeden z gatunków zamieszkujących las lub jezioro. Wymień jak najwięcej zależności, którymi jest powiązany ze środowiskiem i innymi gatunkami zamieszkującymi ten ekosystem.

 

Przykład obiadu z biologii – lekcja o ekosystemie. Michał Szczepanik ze szkoły podstawowej w Poczesnej

 

Obiad zadaniowy
Przekąska – dla wszystkich Wyjrzyj przez okno, co widzisz? Swoje obserwacje zapisz w tabeli przyporządkowując elementy do kategorii:

a)    Elementy ożywione

b)    Elementy nieożywione

 

Zupa – danie pierwsze– do wyboru jedno zadanie wprowadzające 1.     Wybierz jedno zdjęcie (las, jezioro, góry, łąka), dokonaj jego analizy określając widoczne:

a)    Elementy ożywione, jeśli potrafisz przydziel je do określonych królestw organizmów

b)    Typy oddziaływań międzypopulacyjnych

c)     Elementy środowiska nieożywionego

 

 

2.     Przypomnij sobie miasto w którym byłeś ostatnio, wymień elementy ożywione i nieożywione które w nim widziałeś. Jeśli dostrzegłeś w nim jakieś oddziaływania międzypopulacyjne opisz je krótko.

 

Danie główne  – obowiązkowy wybór dwóch zadań do wykonanie 1.     Opracuj definicję ekosystemu posługując się znakami matematycznymi.

2.     Opisz ekosystem jeziora lub lasu, wskazując na elementy biotopu i biocenozy, oraz uwzględniając budowę strefową.

3.     Wyjaśnij dlaczego, ekosystem sztuczny wymaga większego zaangażowania ze strony człowieka?

Deser to zadanie dla tych, którzy szybko poradzili sobie z poprzednimi daniami. To zadanie jest opcjonalne.

 

Wybierz jeden z gatunków zamieszkujących las lub jezioro. Wymień jak najwięcej zależności, którymi jest powiązany ze środowiskiem i innymi gatunkami zamieszkującymi ten ekosystem.

 

Przykład obiadu z fizyki klasa 7, Barbara Jaworowicz ze Szkoły Podstawowej w Skulsku,

Temat: Ruch zmienny.

Obiad zadaniowy
Przekąska – dla wszystkich Podczas wycieczki autokarowej uczniowie w 1 dniu przebyli trasę 300 km w czasie 5 godzin. Z jaką średnią wartością prędkości poruszał się autokar?
Zupa – danie pierwsze– do wyboru jedno zadanie wprowadzające 1.     Dozwolona wartość szybkości pojazdów w terenie zabudowanym wynosi 50 km/h. Dotyczy to prędkości średniej, czy chwilowej. Odpowiedź uzasadnij.

2.     1/5 godziny, ile to sekund?

3.     Samochód porusza się ze średnią prędkością 60 km/h. Jaką drogę przebędzie w czasie 2 godzin?

4.     Pojazd pierwszy porusz się z prędkością 20 m/s, pojazd drugi porusza się z prędkością 72 km/h. Który pojazd porusza się z większą wartością  prędkości?

5.     Uporządkuj wartości prędkości od najmniejszej do największej: 18 km/h; 4 m/s; 0,18 km/min.

6.     Ze wzoru na wartość prędkości średniej, wyznacz czas.

7.     Ze wzoru na wartość prędkości średniej, wyznacz drogę.

Danie główne  – obowiązkowy wybór dwóch zadań do wykonanie 1)    Narciarz w czasie 5 minut przejechał trasę nartostrady o długości 1800 m . Oblicz wartość prędkości średniej?

2)    Chłopiec przebywa drogę 0,6 km ze szkoły do domu ze średnią wartością prędkości 2 m/s. Ile czasu potrzebuje na przebycie tej drogi?

3)    Motocyklista przebył w ciągu minuty drogę 1200 m. Z jaką średnią wartością prędkości się poruszał?

4)    Motocyklista przejechał 50 km w lesie w ciągu trzech godzin, a następnie jechał 90 km szosą przez 2 godziny. Ile wynosiła wartość prędkości średniej motocyklisty na całej trasie?

5)    Rowerzysta poruszał się 10 minut z prędkością o wartości 12 km/h, a następnie przebył odległość 4 km z prędkością o wartości 24 km/h. oblicz wartość średniej prędkości rowerzysty na całej trasie?

Co wybierzesz/

Deser to zadanie dla tych, którzy szybko poradzili sobie z poprzednimi daniami. To zadanie jest opcjonalne.

 

Samochód spala 8 l benzyny bezołowiowej na 100 km. Litr benzyny kosztuje 5 zł. Ile musi zapłacić za paliwo każdy z czterech pasażerów podróżujących tym samochodem z Przemyśla do Gdańska ze średnią szybkością 60 km/h w czasie 12 godzin?

 

Język niemiecki – klasa 4, Karina Wójcik z Zespołu Szkół Publicznych w Szewnie

Obiad zadaniowy

Cel: poprawnie zapisuję liczebniki do 100

Przekąska – zadanie na dobry początek

 

Sprawdzenie pracy domowej – U mieli zapisać słownie działania, N wyświetla poprawne odpowiedzi (samoocena – kto miał dobrze rysuje buźkę obok przykładu)

71+22=93 einundsiebzig + zweiundzwanzig = dreiundneunzig

62-45= 17 zweiundsechzig – fünfundvierzig = siebzehn

12+79=91 zwölf + neunundsiebzig = einundneunzig

Zupa/ danie pierwsze – przypomnienie informacji z poprzednich lekcji

 

Podczas oglądania U notują w zeszycie OK na co trzeba zwrócić uwagę przy tworzeniu liczebników, potem nastęuje wymiana spostrzeżeń na forum.

oglądanie filmiku

(pierwszych 5’15 minut)

o tworzeniu liczebników do 100

link do filmiku

 

 

Danie główne – praktyczne wykorzystanie umiejętności

(korelacja przedmiotowa)

N przydziela do pokoi po 3-4 osoby, aby pracowali w grupie. Po skończonej pracy każda grupa czyta jeden wynik, N wyświetla poprawne odpowiedzi. U rysują buźkę przy dobrym rozwiązaniu.

(U sami obliczają wynik i zapisują całe działanie słownie, należy podać czas na wykonanie pracy w pokojach)

Podanie nowych przykładów do zapisania  wybieranych z aplikacji https://wordwall.net/pl/resource/8904305/polski-jako-obcy/liczebniki-do-100

np. 82-67=

71+22=

68-59=

 

 

Deser  – ewaluacja z refleksją

 

U dokańczają jedno z wyświetlonych zdań:

 

 

Przykład z języka niemieckiego, Agnieszka Zagdańska, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu

Przykład menu  z języka niemieckiego  – lekcja utrwalająca użycie czasu przeszłego Perfekt w zdaniu.

Aufgaben– Menu- Menu zadaniowe
Snack (przekąska):

 

Brezel– Precel

Nauczyciel kręci ruletką. Zadaniem uczniów jest podanie imiesłowu czasu przeszłego Perfekt. Dzięki przypomnieniu tych form uczniom będzie łatwiej tworzyć wypowiedzi w czasie przeszłym w dalszej części lekcji.
 

Suppen ( zupy):

 

 

Käsesuppe- Zupa serowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomatensuppe- Zupa pomidorowa 

 Zadania do wyboru o zróżnicowanym stopniu trudności:

1.     Utwórz zdania z rozsypanki według przykładu:

ich◦ ins Kino◦ meinem Vater◦ gegangen ◦mit◦  bin ◦ .

 

Ich bin mit meinem Vater ins Kino gegangen.

a)    hat◦ meine Familie ◦ eine Pizza ◦ gegessen ◦ am Abend◦ .

b)    bist ◦ du◦ aufgestanden◦ um wie viel Uhr ◦ heute◦ ?

c)     hat ◦ mein Opa ◦ fotografiert ◦ viel◦ im Sommer◦ .

 

2.     Utwórz zdania w czasie przeszłym Perfekt, wykorzystując podane wyrazy:

a)    meine Familie ◦eine Pizza◦ am Abend◦ essen◦.

b)    du◦ um wie viel Uhr◦ heute◦ aufstehen◦ ?

c)     im Sommer◦ mein Opa◦ viel◦ fotografieren◦.

 

 

 

 

 

Hauptgerichte (dania główne):

 

Currywurst – Kiełbasa curry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartoffelsalat- Sałatka ziemniaczana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schnitzel mit Kartoffelpüree- kotlet schabowy z puree ziemniaczanym

1.     Opisz, czym zajmowały się wczoraj osoby przedstawione na ilustracjach:

 

Monika…………….

 

 

 

 

Ihre Schwester ………………………

 

 

 

Ihre Mutter …………………………

 

 

 

 

Ihr Bruder …………………

 

 

 

 

2.     Opisz, co przydarzyło się Marvinowi i Monice  na podstawie piktogramów:

sich verkleiden

 

seinen Bruder     erschrecken

weglaufen

 

 

sich im Garten verstecken

lachen

 

3.     Uzupełnij zdania czasownikami posiłkowymi „haben“ lub „sein“ w odpowiedniej formie:

a)    Mein Vater …… mit dem Auto zur Arbeit gefahren.

b)    Ich ………….zum Frühstück nichts gegessen.

c)     Das kleine Kind …… durch den Park gelaufen.

d)    ……………. Sie schon eingekauft?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessert (deser):

Schwarzwälder

Kirchtorte- Tort Szwarcwaldzki

Ułóż 5 zdań o tym, co robiłeś/ robiłaś wczoraj po południu. Historia może być prawdziwa lub zmyślona. Pamiętaj o użyciu konstrukcji czasu przeszłego Perfekt.

 

 

 

Przykład obiadu z języka polskiego – fonetyka – lekcja w klasie VII (lub VIII) szkoły podstawowej. Agnieszka Wenda ze  Szkoły Podstawowej nr 82 w Warszawie

Obiad zadaniowy

Przykład wypróbowałam. Robiłam to zadanie w klasie 7. Ponad połowa uczniów doszła do deseru. Jedno dziecko wybrało robienie rebusu, pozostali robili refleksję.

Przekąska – dla wszystkich Przeanalizuj, jak wypowiadasz słowa „zlew”, „łeb”, „gaz”, „lekarz”. Jakie głoski słyszysz na końcach tych wyrazów? Czy są to te głoski, które zostały zapisane? Jak myślisz, dlaczego głoski zapisane i wymawiane są różne?

(uwaga – odwołanie do lekcji wprowadzającej o parach głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych)

Zupa – danie pierwsze– do wyboru jedno zadanie wprowadzające 1.     Co się dzieje, jeżeli dwie głoski – dźwięczna i bezdźwięczna występują blisko siebie?

a.     Przeanalizuj przykłady „gąbka”, „przystań” , „kwaśny”. Jak wypowiadamy te wyrazy? – jeśli masz kłopot z dostrzeżeniem zmiany, przyłóż palec do gardła, sprawdź, czy Twoje struny głosowe drgają, czy przestają drżeć.

b.     Przeanalizuj przykłady „prośba”, „także”. Jak wypowiadamy te wyrazy? – możesz wykorzystać technikę z poprzednich przykładów

 

Danie główne  – obowiązkowy wybór dwóch zadań do wykonanie

Jeśli utrata dźwięczności zachodzi na końcu wyrazu, proces taki nazywa się zanikiem dźwięczności na końcu wyrazu, jeśli natomiast zanik dźwięczności następuje w innym miejscu wyrazu, wtedy mówimy po prostu o ubezdźwięcznieniu. Jeśli głoska bezdźwięczna natomiast zaczyna być wypowiadana jak dźwięczna, wtedy proces taki nazywamy udźwięcznienieniem.

 

1.     Nazwij procesy w podanych wcześniej wyrazach. Przeanalizuj kolejne wyrazy: „zakładka”, „jednakże”, „ławka”, „krzesło”

2.     Zdanie do wyboru

a.     Jak wytłumaczyłbyś młodszemu bratu/koledze dlaczego nie wszystkie wyrazy mówi się tak samo jak się je pisze?

b.     Jak przedstawiłbyś na rysunku zasadę utraty dźwięczności w wyrazach.

c.     Twój młodszy kolega tak zapisał wyrazy: „szypka”, „pszyjaciel”, „tagże”. Popraw jego błędy i wyjaśnij dlaczego warto dbać o prawidłowa pisownię ortograficzna wyrazów.

 

 

Deser to zadanie dla tych, którzy szybko poradzili sobie z poprzednimi daniami. To zadanie jest opcjonalne.

 

Zrób rebus, w którym wykorzystasz zamianę głosek dźwięcznych na bezdźwięczne lub bezdźwięcznych na dźwięczne.

 

lub

 

Napisz własną refleksję na temat tego, czy uważasz, że wszystkie wyrazy w języku polskim powinny być zapisywane tak jak się je słyszy, czy może dobrze jest tak jak teraz, gdy to, co słyszymy i to, co mówimy bywa różne. Odpowiedź uzasadnij.

 

 

 

 

Rewalidacja – Żaneta Wójcik , nauczyciel plastyki, rewalidant, nauczyciel wspomagający, Szkoła Podstawowa nr 36 w Tychach

Przykład obiadu na zajęcia rewalidacji , kl. III , uczeń z orzeczeniem, Zespół Aspergera
Temat zajęć : Emocje – jak je odczytywać? Jak sobie z nimi radzić ?

Obiad zadaniowy
Przekąska — zadanie na rozgrzewkę Przedstaw za pomocą emotek różne minki , które wyrażają nastrój (praca z wykorzystaniem komputera)
Zupa – danie pierwsze– do wyboru jedno zadanie wprowadzające  1. Przedstaw za pomocą mimiki twarzy i gestów złość.

2.  Przedstaw za pomocą mimiki twarzy i gestów radość.

3.  Przedstaw za pomocą mimiki twarzy i gestów smutek.

4.  Przedstaw za pomocą mimiki twarzy i gestów przygnębienie.

Danie główne  – obowiązkowy wybór dwóch zadań do wykonanie 1. Opowiedz co wywołuje u Ciebie złość i dlaczego ?

2. Opowiedz co wywołuje u Ciebie radość i dlaczego ?

3. Opowiedz co wywołuje u Ciebie smutek i dlaczego ?

4. Opowiedz co wywołuje u Ciebie przygnębienie i dlaczego ?

Deser

 

Uzupełnij odpowiedzi :

Czuję złość, gdy…

Odczuwam strach, kiedy…

Boję się…

Dziwi mnie…

Martwi mnie …

Cieszę się , gdy…

Uśmiecham się kiedy….

 

 

Refleksje po obiedzie

Karina Wójcik

Forma tabeli przypadła mi od razu do gustu, ponieważ lubię uporządkowane lekcje. Tym bardziej, że teraz przesyłam notatki uczniom 4 klasy (i jeszcze dodatkowo jeden z nich ma teraz rękę w gipsie, więc taki format notatki z pewnością mu jeszcze bardziej pomoże i urozmaici OK zeszyt). Od razu też pomyślałam, że taka forma może przypaść do gustu nauczycielom zaczynającym pracę ocenianiem kształtującym i również porządkować lekcję na początku drogi z OK.

Tą samą lekcję będę prowadziła w kolejnej klasie 4 i już wiem co zmienić. Losowanie przykładów uzupełnię możliwością zapisania własnych przykładów (bo może ktoś potrafi konkretne liczebniki zapisać, niech ma sukces). Ponadto dołączę nazwy dań po niemiecku, a przykładowe zdjęcia zastąpię prawdziwymi obrazami potraw i ich oryginalnymi nazwami.

Taką metodę można w bardzo fajny sposób także zwizualizować i np. zdejmować z tablicy zamieszczone wcześniej zdjęcia potraw, uczniowie będą od razu widzieć na jakim etapie lekcji jesteśmy i ile jeszcze przed nami.

Beata Fiszer

Obiad zadaniowy to moim zdaniem świetne remedium na różne tempo pracy uczniów, pozwala efektywnie wykorzystać czas. Po lekcji zapytałam ósmoklasistów, czy wolą pracować wszyscy nad tym samym zadaniem, czy dostawać zadania do wyboru. Ku mojemu zdziwieniu okazało się, że kilka osób wolałoby dostać tylko jedno, wspólne polecenie. Stwierdziły, że dokonanie wyboru bywa trudne i zabiera czas.

Chyba po raz kolejny okazuje się, że niezbędne jest stosowanie różnych metod. A do dokonywania wyborów na pewno jeszcze wrócę.

Agnieszka Zagdańska

Stosowanie zadań do wyboru jest dobrym pomysłem. Uczniowie w jednym zespole klasowym posiadają często bardzo różne umiejętności. Zaproponowanie jednakowego zadania dla wszystkich niesie ze sobą ryzyko. Uczniowie zdolniejsi mogą nudzić się podczas wykonywania zadania, niczego się przy tej okazji nie ucząc. Zadanie odpowiednie do ich możliwości okazuje się często za trudne dla uczniów o niższym stopniu opanowania języka. Zbyt trudne zadanie  wywołuje niejednokrotnie  zniechęcenie czy frustrację.

Zadania o różnym stopniu trudności zapewniły podczas lekcji komfort pracy dla wszystkich uczniów. Uczniowie, wybierając zadanie, sami decydowali, czego potrzebują, przy którym wariancie nauczą się najwięcej.
Żaneta Wójcik

Wykorzystałam ,,obiad” na zajęciach rewalidacji. Taka metoda pracy może być również, świetnym sposobem na pracę z dziećmi z dysfunkcjami . Sama forma zajęć, jest już dla dziecka czymś nowym i  ciekawym. Daje uczniowi możliwość wyboru i wprowadza element zabawy. Nawet trudny temat, wydaje się łatwiejszy . Przekąska sprawia, że uczeń staje się bardziej otwarty i aktywny. Stanowi doskonałe wprowadzenie. Danie pierwsze, jeszcze bardziej otwiera nam drogę do osiągnięcia celu zajęć, ponieważ podczas dania głównego uczeń chętnie odpowiadał na pytania i opowiadał o swoich emocjach. Deser, w tym przypadku może być zwieńczeniem naszej pracy. Uczeń udziela krótkich odpowiedzi, może jednak je rozwinąć. Po każdym daniu rozmawiałam z uczniem, podsumowując to co zrobiliśmy oraz zastanawialiśmy się nad tym dlaczego jesteśmy smutni lub źli. Poszukiwaliśmy rozwiązań, jak radzić sobie z naszymi emocjami. Te zajęcia pozwoliły mi w ciekawy sposób zmobilizować dziecko do współpracy i nawiązać więź  dzięki której stało się w dużo większym stopniu otwarte na rozmowę i refleksje. Myślę, że warto obiadować, ponieważ daje to dużo frajdy i możliwości.

Agnieszka Wenda

Osobiście nie lubię narzucanych schematów i dzięki ocenianiu kształtującemu zawsze mam dużo przestrzeni i możliwości, aby lekcje były podporządkowane tylko jednemu elementowi, tzn. zrealizowaniu celu. To i dużo, i mało – bo taka prosta przesłanka w postaci realizacji celu często bywa niezwykle trudna w realizacji. Okazuje się w praktyce, że świetnie zaplanowana lekcja (szczególnie w nauczaniu zdalnym) nie wychodzi tak dobrze, jak się początkowo zakłada. I wtedy moją sprawdzoną metodą jest tzw. praca „na procesie” – modyfikowanie zadań, wymyślanie innych wariantów. Menu obiadowe okazało się dla mnie ciekawą alternatywą do tego modelu. Jest tu przewidziane zaplanowanie kilku etapów jednego zadania. Najpierw delikatne wprowadzenie (właściwie taki „przedsmak” do głównej aktywności) w postaci przekąski. Zupa w moim przypadku okazała się porcją wiedzy i prostego sprawdzenia tej teorii na przykładach. Dopiero po tych działaniach doszliśmy do prawdziwej kwintesencji zadania. Danie główne było najważniejszą aktywnością podczas lekcji. Zaplanowałam je jako odwołanie do rzeczywistości, codziennych doświadczeń i właściwego zastosowania tej wiedzy w prawdziwych sytuacjach. Odwołanie do rzeczywistościto dla mnie najważniejszy element każdego zadania i dzięki wariantowości (wyborze menu) okazało się, że właściwie każdy uczeń odnalazł się w tym zadaniu. Wszystkie trzy warianty zostały wybrane przez uczniów. Deser – analogiczny do polecanej przez nas w CEO „skrzyneczki mistrzów” – to możliwość pracy dla tych, którzy zrealizowali swoje zadania w szybkim czasie. Uczniowie zaangażowali się w różne działania – a wszyscy doszli do tych samych efektów, realizujących te same cele lekcji. Świetne!

Ogólnie menu obiadowe sprawdziło się jako forma pracy wykorzystująca różne preferencje i możliwości uczniów. Jest w nim kilka alternatyw, które powodują, że właściwie każdy się będzie mógł w tym odnaleźć. Myślę, że warto spróbować. Ja nie żałuję.

 

Dodaj komentarz