Co pomaga budować relacje z uczniami?

Mamy początek roku szkolnego, na nowo budujemy z uczniami relacje, szczególnie z tymi, którzy przyszli do szkoły nowi lub dopiero wrócili z nauczania zdalnego. Jak można sobie samemu pomóc w poznawaniu uczniów i w budowaniu z nimi relacji?

Kilka wskazówek:

  1. Planować tak lekcję, aby był w niej czas na rozmowę z uczniami i pomiędzy nimi.
  2. Powstrzymać negatywne komentarze uczniów o sobie nawzajem. Przeciwdziałać stereotypom. Reagować wcześnie na agresywne zachowania uczniów.
  3. Reagować od razu, nie odkładać.
  4. Zadbać, aby każdy uczeń podczas lekcji czuł się zauważony. Wystarczy drobny gest, ale w stosunku do każdego.
  5. Planować kontakt osobisty z każdym z uczniów. Można zapisać sobie imiona uczniów, z którymi planuje się mieć kontakt osobisty danego dnia. Nie pomijać w planie nikogo.
  6. Traktować uczniów po partnersku, pytać ich o zdanie i brać je pod uwagę.
  7. Relacje stawiać na pierwszym miejscu.

 Warto zacząć od czegoś, co przychodzi nam łatwiej, a następnie dołączać pozostałe wskazówki.

Inspiracja artykułem Sarah McKibben https://www.ascd.org/blogs/what-matters-most-as-a-new-school-year-begins?utm_campaign=Express-FY2023&utm_medium=email&_hsmi=225450455&_hsenc=p2ANqtz-_ox6lpA1tbo_gQYIHOuMtBjc1CIOIdlkhl6jzexaN5OeMZhKwTdUR87z0PDzwj2xMJO5nBc3b9hjKP2T7bmGureV4rvQ&utm_content=225450455&utm_source=hs_email

 

 

Dodaj komentarz