• Home
  • Tag Archives:  relacje szkolne
  • Utrata nauki i powrót do szkoły

    Z dużym prawdopodobieństwem wrócimy wkrótce do nauczania w szkole. Szacujemy poniesione straty. Zniszczone lub zerwane relacje, fatalne samopoczucie emocjonalne, zachwiana stabilność finansowa rodzin, utrata bliskich, stany depresyjne i częściowe straty w nauce. Moim zdaniem, to zestawienie pokazuje właściwą hierarchię ważności...