5 pułapek, w które może wpaść zdalne nauczanie

Jest wiele optymistycznych teorii na temat tego, że  okres nauczania zdalnego zmieni szkołę. Zwraca się uwagę np. na: wykorzystanie wysokiej jakości zasobów edukacyjnych online lub na zmianę w oczekiwaniach uczniów.

Co jeśli zaprzepaścimy tę szansę? A może tak się stać, jeśli wrócimy do dawnych metod lub podczas zdalnego nauczania będziemy stosować tylko stare metody. Przekonaliśmy się, że nie jest możliwe proste przeniesienie nauczania z klasy szkolonej do wirtualnej rzeczywistości.

Rebbecca Winthrop w swoim artykule przedstawia 5 pułapek związanych ze zdalnym nauczaniem.

  1. Pułapka programu nauczania

Pierwsze pytania dotyczące zdalnego nauczania: Co da się w zdalnym nauczaniu zrealizować?

Niektórzy nauczyciele uważają, że ich obowiązkiem jest przerobić wszystko, co było zaplanowane w programie nauczania. Tworzą prezentacje, wykłady, które nie mają szansy być „skonsumowane” przez uczniów, a to utwierdza w uczniach przekonanie, że nauka jest trudna i nudna.

Aby uniknąć tej pułapki, należy zastanowić się, co jest ważne i niezbędne i tak podać treści, aby były dla uczniów interesujące. Zasoby internetowe mogą być w tym nauczycielowi pomocne.

Musimy zdawać sobie sprawę, że nauczanie poprzez przesyłanie uczniom zeskanowanych podręczników i kart pracy nie jest dobrym i skutecznym doświadczeniem edukacyjnym. Takie „nauczanie” jest bolesne i nudne dla uczniów i może lepiej w ogóle z niego zrezygnować.

  1. Pułapka jednej wspaniałej metody

Jedno podejście lub rodzaj aktywności nie działa efektywnie na wszystkich uczniów. Wiemy to z doświadczenia nauczania w klasie szkolnej, ale w zdalnym nauczaniu jest to jeszcze bardziej widoczne. Tworzymy takie same zadania dla wszystkich uczniów i nie uwzględniamy tego, że każdy z uczniów ma wyjątkowe potrzeby, zainteresowania i wyzwania.

Rozwiązaniem może być umożliwienie uczniom wyboru. Ponieważ nie mamy uczniów w klasie szkolnej i nie muszą oni jednocześnie wykonywać zadania, to można dać im wybór np. w kwestii rodzaju zadania i czasu jego wykonania.

Musimy pamiętać, że mamy w wirtualnej klasie uczniów o specjalnych potrzebach i możemy dla nich skonstruować zadania, które będą dla nich odpowiednie.

  1. Pułapka izolacja

Nauczanie i uczenie się online nie oznacza samotnej nauki. Wielu nauczycielom wydaje się, że nauka zdalna to nauka samotna. Jednak są możliwości, aby zorganizować pracę uczniów w parach i grupach.

Niektóre platformy edukacyjne dają takie możliwości, ale można również tak skonstruować polecenia, aby uczniowie kontaktowali się ze sobą np. telefonicznie.

Praca w grupach w klasie szkolnej spotyka się z zarzutem hałasu, ale w rzeczywistości wirtualnej ten zarzut nie jest aktualny. Również rola nauczyciela – eksperta – w grupowej pracy zdalnej jest ograniczona. Dzięki temu uczniowie staja się bardziej samodzielni.

Inną formą przełamywania izolacji może być zapraszanie na lekcje online specjalistów, którzy prawdopodobnie nie zjawiliby się w klasie szkolnej, np. autorów książek, inżynierów praktyków, pracodawców itp. Może to być wspaniała okazja do poszerzenia i uatrakcyjnienia nauki. Dostęp do wiedzy fachowej prezentowanej przez specjalistów może sprawić, że nauka online stanie się o wiele bardziej połączona z rzeczywistością.

  1. Pułapka – jestem nauczycielem, umiem uczyć

Od nauczycieli oczekuje się, że posiadają już odpowiednie wykształcenie w kierunku nauczania. Jednak mimo dużego doświadczenia uczenia w klasie szkolnej, nie mamy za dużego doświadczenia w nauczaniu zdalnym.

Nie wystarczy zalogować się w wirtualnym świecie i nauczać.

Podstawowe zasady uczenia się są takie same, ale  sposoby są różne. Popatrzmy np. na ocenianie. Przeprowadzanie testów i sprawdzianów w nauczaniu zdalnym nie jest dobrym pomysłem. Oceniania w nauczaniu zdalnym trzeba się nauczyć.

Nauczyciele powinni otrzymać wsparcie i pomoc w nauczaniu zdalnym i powinni być doceniani za doskonalenie się w tej dziedzinie.

  1. Pułapka braku relacji

W klasie wirtualnej nauczycielowi trudno jest stosować zwykłe metody nawiązywania relacji z uczniami. Nawet nauczyciele prowadzący w rzeczywistości ciekawe i pełne energii lekcje w zdalnym nauczaniu nie mogą stosować tych samych metod. Często lekcje zdalne są nadmiernie poważne, a czasami wręcz nudne, co nie sprzyja dobrym relacjom.

Można skorzystać z prostych sposobów na wirtualną zabawę w klasie. Może to być przerywanie lekcji muzyką, pokazywanie interesujących filmów, przeprowadzenie ankiety lub głosowania.

Nauka online może przynieść wiele korzyści i pozwolić na nowe sposoby angażowania oraz na stawianie wyzwań przed uczniami. Ale tylko wtedy, gdy szkoły nie wpadną w te pięć pułapek.

Inspiracja artykułem:

https://www.edsurge.com/news/2020-05-01-5-traps-that-will-kill-online-learning-and-strategies-to-avoid-them

 

Dodaj komentarz