Trzy fazy zdalnego nauczania

Przeczytałam artykuł Anne-Marie Chase i Pauline Taylor-Guy o sytuacji nauczania w dobie COVID-19. Artykuł, jak wszystkie obecnie, jest długi, więc postaram się wyjąć z niego sam ekstrakt. Wiem, że nie mamy już siły czytać artykułów, które zaczynają się od długiego wstępu o tym, co to jest zdalne nauczanie.
Ten artykuł zainteresował mnie, bo dzieli pracę nad wprowadzaniem zdalnego nauczania na trzy fazy. Czyli podważa opinię, że wszystko ma się dziać natychmiast i na stałe. Bardzo podobają mi się głosy (miedzy innymi Jędrzeja Witkowskiego), że nie ma pospiechu, trzeba powoli się przygotowywać i zmieniać różne decyzje podjęte na szybko.
Nikt z nas nie wie, jak długo to będzie trwało, a jak sami zdajecie sobie sprawę, prowizorka lubi się zagnieździć na stale i trudno ją zmieniać.

Teraz jesteśmy w pierwszej fazie.
I. Natychmiastowa reakcja – zapewnienie ciągłości uczenia się i nauczania
Pamiętajmy, że każdy z dyrektorów i nauczycieli robi co może, w tej trudnej sytuacji. To jest czas na próbowanie.
Sprawdzamy, co jest dostępne:

 • Jakie rozwiązania technologiczne są możliwe, które z nich są bezpłatne i mniej zawodne, które są prawnie zabezpieczone?
 • Jaki dostęp do technologii mają uczniowie, jaka jest sytuacja rodzinna uczniów?
 • Jakie umiejętności i dostęp do technologii mają nauczyciele?
 • Jakie rozwiązania pasują do wieku i sytuacji uczniów?

Ta faza wymaga cierpliwości elastyczności i zaufania do nauczycieli.
Rady dla nauczycieli:

 • Najpierw sprawdź, jakie technologie są w szkole dostępne. Lepiej na pierwszy okres wypróbować znane i bezpłatne technologie, niż uczyć się nowych.
 • Zorganizuj pracę zespołu nauczycieli, aby nie wszyscy pracowali online z uczniami jednocześnie. Stwórzcie tymczasowy plan lekcji znany nauczycielom, uczniom i rodzicom.
 • Postaraj się o wymianę doświadczeń pomiędzy nauczycielami i proś innych o pomoc.
 • Miej kontakt z rodzicami i dostosowuj zdalne nauczanie do ich umiejętności technicznych. Podawaj precyzyjne instrukcje dla tych rodziców, którzy tego potrzebują (mogą być filmy instruktażowe).
 • Zapewnij uczniom dostęp do technologii, poprzez np. wypożyczenie sprzętu.
 • Podziel zajęcia z uczniami na te, które wymagają kontaktu przez Internet i na te, które powinny być wykonywanie samodzielnie w domu lub z rodzicami, bez korzystania z technologii.
 • Zaangażuj rodziców w uczenie się ich dzieci. Możesz zaproponować gry planszowe (niekomputerowe), w które można grać np. z rodzeństwem. Zaplanuj aktywności fizyczne dla uczniów.
 • Zaplanuj kontakt indywidualny z uczniem i wpisz go w plan twoich zajęć.
 • Zapraszaj inne osoby na lekcje zdalne jako mówców, udostępniaj filmy i prezentacje, proponuj wirtualne wycieczki.
 • Proponuj uczniom dzielenie się wzajemnie swoimi zainteresowaniami.

 II Faza etapu przejściowego, polegającego na budowaniu zasobów do uczenie się i nauczanie online
Budowanie systemu dla wysokiej jakości uczenia się i nauczania.
Na przykład zasobów w postaci multimedialnego wsparcia dla nauczania i dostępu do cyfrowych zasobów edukacyjnych.
Organizowanie współpracy pomiędzy uczniami w grupach (np.: fora dyskusyjne, praca w chmurze).
Ustalenie sposobu monitorowania pracy uczniów.
Współpraca nauczycieli ze sobą wewnątrz rady pedagogicznej, a również na zewnątrz. Wzajemna pomoc nauczycielska.
Wspólne decyzje na temat nauczania przedmiotowego i między przedmiotowego.
Używanie jednej ustalonej technologii do komunikacji pomiędzy nauczycielami.
III. Faza zrównoważonego rozwoju: elastyczne włączenie zdalnego nauczania do praktyki nauczycieli
Zbudowanie struktury organizacyjnej i praca nad umiejętnościami nauczycieli polegającymi na włączeniu zdalnego nauczania do praktyki nauczycielskiej. Myślenie o wykorzystaniu zdalnego nauczania też po pandemii Covid–19.
Link do artykułu: https://www.teachermagazine.com.au/articles/covid-19-continuity-of-teaching-and-learning-an-evidence-based-approach?utm_source=CM&utm_medium=Bulletin&utm_campaign=31March

Dodaj komentarz