Lekcja z matematyki z własnym podręcznikiem

Temat lekcji: Równania wymierne

Cele lekcji: Ćwiczę umiejętności rozwiązywania równań wymiernych i wykorzystanie jej w zadaniu tekstowym.
Kryteria sukcesu do lekcji:

 • Potrafię ułożyć równanie do zadania głównego lekcji.
 • Rozwiązuję to równanie i podaję odpowiedź.
 • Potrafię rozwiązać inne równania wymierne – zadanie sprawdzające.
Pytanie kluczowe – zadanie główne
Masz dwa głośniki o stosunku natężenia dźwięku 4:5. Natężenie dźwięku maleje proporcjonalnie do kwadratu odległości od źródła dźwięku. Ustawiasz je w odległości 3 metrów od siebie. W którym miejscu w linii łączącej głośniki powinieneś stanąć, aby słyszeć dźwięk z obu głośników z jednakowym natężeniem?

 

 1. Spróbuj przewidzieć odpowiedź do zadania, zaznacz Twoje przewidywanie. Zweryfikujesz je na koniec lekcji:
 • Powinienem/powinnam stanąć w połowie.
 • Powinienem/powinnam stanąć nie dalej niż 0,6 m od jednego z głośników.
 • Powinienem/powinnam stanąć dalej niż 0.6 m od każdego z głośników.

 

 1. Narysuj rysunek ilustrujący daną sytuację uwzględniając dane zadania.

 
 
 
 
 
 
 

 • Odpowiedz na pytania:
 1. Jakie wielkości występują w zadaniu?

 
……………………………………………….
 
 

 1. Co oznacza, że stosunek natężenia wynosi 4:5?

 
…………………………………..
 
 

 1. Co to znaczy, że dana wielkość zmienia się (maleje/rośnie) proporcjonalnie do kwadratu drugiej?

 
………………………………………………………………………
Jeśli nie umiesz odpowiedzieć na pytania, zadzwoń do kolegi lub koleżanki, aby skonsultować odpowiedź. Jeśli nikt z Was nie zna odpowiedzi, to zadzwońcie do mnie.
 

 1. Miejsce na rozwiązanie zdania

Dane:
 
 
Ułożenie równania. Jeśli nie jesteś pewien/pewna ułożonego równania skonsultuj się z innym uczniem lub zadzwoń do mnie.
 
 
Rozwiązanie równania:
 
 
 
 
 
Odpowiedź:
 
Sprawdź czy Twoja odpowiedź jest prawidłowa. Powinno wyjść – odległości od głośników: 1,75m, 1,25m.
Porównaj swoje przewidywanie z początku lekcji do obecnego wyniku. Jeśli dobrze przewidziałeś/aś, narysuj sobie nagrodę.
 
Nagroda:
 
 
 

 1. Jeśli nie poradziłaś/poradziłeś sobie z ułożeniem równania, to postaraj się rozwiązać równanie postaci:

gdzie a jest ustaloną wartością różną od zera, . W obliczeniach przyjmij, że pierwiastek z 28,8 wynosi w przybliżeniu 5,3.
Rozwiązanie:
 
 
 
 
 
 
 

 1. Pytania:
 2. Sprawdź, czy uzyskałaś/uzyskałeś wynik: 1,75?
 3. Dlaczego drugie rozwiązanie odrzucamy?
 4. Dlaczego, powyższe równanie jest równaniem ułożonym do zadania głównego?

 
Swoje odpowiedzi zapisz poniżej:
 
 
 

 • Zadanie sprawdzające.

Rozwiąż podobne równania:
 

 1. przy założeniu, że x≤ 0

Pamiętaj o zrobieniu koniecznych założeń!
Odpowiedź do zadania a i całe rozwiązanie zadania b dostaniesz na następnej lekcji.
 
 
 

 • Zapisz swoja refleksję do lekcji. Odpowiedz na jedno z pytań:
 • Co mnie zaskoczyło na dzisiejszej lekcji?
 • Co jest dla mnie trudne w zadaniach z treścią?
 • Jak oceniam swoją umiejętność rozwiązywania równań wymiernych?
 • W jakim stopniu wypełniłam/em kryteria sukcesu?

 
 
 
 
 
Dziękuję za dzisiejsze spotkanie i do zdalnego zobaczenia na następnej lekcji.

Dodaj komentarz