Nadszedł czas – zakończyć testy na czas!

Jaki jest powód ograniczenia czasu wykonywania testu czy sprawdzianu?
Moim zdaniem jeden – wygoda organizacyjna, ale to nie powinien być wystarczający powód.
Wykonywanie testu w określonym, krótkim czasie bardzo mocno wpływa na towarzyszący egzaminowi stres, blokuje myślenie, uczy zgadywania, a nie myślenia i w konsekwencji powoduje, że nauczyciele skupiają się w nauczaniu, na przygotowywaniu uczniów do tego typu testów, a nie do myślenia, analizowania i podejmowania przemyślanych decyzji.
W wielu krajach uczniowie o specjalnych potrzebach otrzymują dodatkowy czas na wypełnienie testu podczas egzaminu. To z kolei zachęca rodziców i uczniów do starań o odpowiednią diagnozę, która da uczniowi więcej czasu. Nie zawsze taka diagnoza jest zgodna z rzeczywistym stanem dziecka. Oprócz tego wydłużenie czasu jest takie same dla różnych niepełnosprawności, co też nie ma sensu.

 
Alden S. Blodget w udzielonym wywiadzie zastanawia się, dlaczego wierzymy, że szybkość odzwierciedla wiedzę i inteligencję? Przecież nauczyciele spotykają uczniów pracujących z różną prędkością i osiągających podobne wyniki. Szybkość nie świadczy o jakości i efektywności.
W przypadku sytuacji trudnych, np. w obliczu lęku przed wynikami testu (od którego wiele zależy) lub polecenia polegajacego na rozwiązaniu nieznanego problemu, następuje regresja umiejętności. Trzeba czasu, aby dotrzeć do nich z powrotem.
Szybkość świadczy o wyrobionym automatyzmie. Automatyzm jest charakterystyczny dla ekspertów, którzy dobrze znają temat. Eksperci zajmujący się jedną dziedziną rozwijają głęboką wiedzę, zrozumienie i doświadczenie, które pozwalają im działać szybko, intuicyjnie, automatycznie, ale zwykle dotyczy to określonej dziedziny i tylko pod pewnymi warunkami. Nie można tego samego oczekiwać od młodych ludzi – uczniów i to w wielu dziedzinach (przedmiotach).
Na czym nam zależy, jak chcemy sprowadzać wiedzę i umiejętności uczniów?
W uczeniu się matematyki, nie jest ważne zapamiętywanie faktów, ale budowanie sieci powiązanych ze sobą umiejętności matematycznych.
W nauce historii zrozumienie okoliczności np. wojny domowej nie polega na cytowaniu faktów, ale na konceptualnym zrozumieniu wojny.
Jaki jest sens w tym, aby uczeń w szybkim tempie odpowiadał na pytania lub wybierał właściwą z kafeterii odpowiedzi?
Nauczyciele, którzy odważyli się wydłużyć czas wypełniania testu, zauważyli, że wyniki testów poprawiły się, a czas wypełniania testu niewiele się zwiększył.
Większość uczniów nadal kończyła test o czasie, na który test był zaplanowany. Tylko niewielu wypełniało test dłużej.
Może to jest pomysł, wydłużyć czas, aby uczniowie wiedzieli, że mają go wystarczająco dużo.
 
Inspiracja artykułem Alden S. Blodget nauczyciela i administratora z 50 letnim stażem pracy.
https://www.edweek.org/ew/articles/2019/10/02/its-time-to-end-timed-tests.html?r=1714427355&cmp=eml-enl-ewpce-ast
 

3 komentarze

Dodaj komentarz