• Home
 • Tag Archives:  sprawdziany
 • Błąd

  Wiele mówi się o roli błędu w nauczaniu. Ale rzadko można uzyskać wskazówki, jak błąd wykorzystać. W tym krótkim wpisie przedstawię jeden ze sposobów zajmowania się błędem. W procesie uczenia się bardzo ważna jest analiza rodzajów popełnianych błędów i przyczyn...
 • Skąd uczeń wie, że się uczy?   

  Większość z nauczycieli i uczniów powie, że podstawowym „dowodem” są stopnie wystawione przez nauczyciela. Z rozmów z nauczycielami wynika, że stopnie dobrze są osadzone w edukacji. Większość nauczycieli jest przekonana o konieczności oceniania stopniami, aby uczniowie się uczyli. (więcej…)
 • Oszukiwanie na sprawdzianach zdalnych

  Zdalne nauczanie pokazało, że przeprowadzanie sprawdzianów zdalnych nie da się przeprowadzić bez możliwości oszukiwania ze strony uczniów Nauczyciele denerwują się, ale nie są w stanie zapobiec tego typu oszustwu. To samo dotyczy egzaminów, szczególnie tych egzaminów, od których dużo zależy....
 • Strach przez testami

  Nadmierny niepokój i strach mogą mieć na człowieka wyniszczający wpływ. W szkole mogą blokować uczenie się uczniów. Strach przed egzaminem zmniejsza koncentrację uczniów, zaburza ich pamięć i możliwość  przetwarzanie i przywołanie informacji, w sumie wpływa na zmniejszenie wydajności (Szafranski, Barrera, &...
 • Jak wpływać na motywację?

  Często używam w dyskusjach pewnego argumentu, który niestety nie cieszy się entuzjastyczną reakcją rozmówców. Podam dwa przykłady - pytam dyskutantów: Czy istnieje nauczyciel, który chce specjalnie źle nauczać? Czy uczniowie chcą się nudzić w szkole? Myślę, że odpowiedzi powinny brzmieć...
 • Test pisany grupowo

  Test grupowy, czyli rozwiązywany wspólnie w grupie. W tym artykule opisuję doświadczenie nauczycielki matematyki z USA, ale myślę, że przedmiot nie ma tu znaczenia. Wielką zaletą tego eksperymentu, jest to, że uczniowie uczą się od siebie wzajemnie i mają możliwość...
 • Stopnie a sukces

  Rodzicom i uczniom wydaje się, że wysokie oceny z egzaminów gwarantują przyszły sukces dziecka. Jednak, moim zdaniem oceny prawie nie mają wpływu  na przyszły sukces. Przedstawię najpierw moje wątpliwości związane z egzaminami i stopniami, a potem podzielę się czterema warunkami...
 • Czy mało liczne klasy są lepsze?

  Odpowiedź twierdząca wydaje się oczywista. Przekonani są o tym nauczyciele i rodzice. Nauczyciele wolą uczyć mniejsze klasy, bo mają więcej czasu dla indywidualnych uczniów, rodzice wybierają dla dzieci szkoły prywatne, bo z reguły maja mniejsze klasy. Przyjęło się sądzić, że...
 • Co uczniowie zyskują na wspólnym pisaniu?

  Tytuł tego wpisu zapowiada zastanowienie się, czy wspólne pisanie tekstów, może pomóc uczniom się uczyć. Ale sprawa ma szerszy zasięg, można za[pytać, czy wspólne wykonywanie przez uczniów poleceń przynosi korzyści dla ciąg uczenia się.  W ocenianiu kształtującym, które propagujemy w...
 • SOK czyli Sprawnościowy OK

  Dla tych nauczycieli, którzy nie lubią lub nie widzą sensu oceniania uczniów stopniami, mam propozycję - SOK czyli Sprawnościowy OK. Jeśli ktoś z Was się zachęci, to proszę podzielić się doświadczeniami z takiego sposobu oceniania. Można to zrobić poprzez komentarze...
 • Informacja zwrotna w Operonie

  Nieoceniona Monika przysłała do nas link do wydawnictwa Operon na temat testu trzecioklasisty: https://www.operon.pl/Oferta/Egzaminy/Sprawdzian-Kompetencji-Trzecioklasisty/Baza-arkuszy . Pojawia się w nim nowe pt: Nowość! Ocenianie kształtujące. Instrukcja dla rodziców. Sprawa ma polegać na tym, że oprócz stopnia ze sprawdzianu uczeń, a właściwie...