Finlandia w Indiach

Doceniany na całym świecie fiński system szkolny zyskuje na popularności w Indiach.

W Polsce wiemy wiele o dobrej edukacji Fińskiej, ale nie widać tendencji, aby korzystano z jej dobrych doświadczeń. Nadal wierzymy, że to my mamy najlepsze pomysły i nie chcemy uczyć się od innych.

Co dzieje się w Indiach?

Do tej pory w edukacji Indyjskiej panował styl podawczy. Władze oświatowe opracowują programy nauczania, nauczyciele i szkoły mają niewielką elastyczność w zakresie innowacji, a uczniowie są oceniani na podstawie tego, co pamiętają, a nie tego, co rozumieją.

Podejmowana jest próbę naśladowania uznanego na całym świecie systemu fińskiego. Szkoły oferujące „fińską edukację” i kładą nacisk na naukę opartą na aktywności, interakcji z naturą i związaną z umiejętnościami życiowymi. Proponuje się odejście od podręczników i testów.

W 2015 roku rząd Finlandii stworzył platformę o nazwie Education Finland, której zadaniem jest eksportowanie krajowego modelu edukacji, który jest uznawany za jeden z najlepszych w świecie. Organizacja znajduje szkoły partnerskie w różnych krajach i dostosowują własną pedagogikę do potrzeb danego kraju. Dyrektor programowy Education Finland – Al Jazeera Jouni Kangasniemi uważa, że systemu nie można skopiować, jednak wiele dobrych praktyk można wykorzystać i zaadaptować w innym środowisku.

Indie to nie jedyny kraj zainteresowany edukacją Finlandii. W Peru rząd buduje 75 szkół wzorowanych na doświadczeniach fińskich. Firma z siedzibą w Helsinkach, pomaga budować szkoły na nowych zasadach w Brazylii i Minnesocie w Stanach Zjednoczonych.

Początek formularza

Dół formularza

Nie zawsze jest łatwo indyjskim nauczycielom i szkołom przyjąć model fiński. Istnieje wiele różnic. W Finlandii obowiązuje podstawa programowa, ale od nauczycieli oczekuje się samodzielnego opracowania planów nauczania i oceniania. W Indiach nauczyciele są zobowiązani do przestrzegania programów nauczania i podręczników opracowanych przez władze oświatowe. Tu jest sprzeczność z systemem fińskim.

W Finlandii nie zadaje się prac domowych. W szkołach Indyjskich zadaje się prace domowe, i nauczyciele i rodzice uważają, że jest to stały element nauczania.

W pierwszej kolejności przechodzenia na system fiński proponuje się stosowanie ćwiczeń opartych na aktywności uczniów i na uczeniu dzieci tego, co jest istotne.

Eksperci fińscy uważają, że podstawą sukcesu edukacyjnego, jest bardzo dobre wstępne przygotowanie nauczycieli i szkolenia doskonalące. Dopóki indyjscy nauczyciele nie zostaną przeszkoleni na nowo, szkoły będą musiały zatrudniać nauczycieli z Finlandii. Jest to kosztowne i stać na to jedynie szkoły prywatne. Mimo, że droga poprzez zakładanie prywatnych szkół z edukacją fińską, nie jest dobra, to rozważa się rozpoczęcie zmiany w taki właśnie sposób, a potem rozszerzenie na szkoły publiczne.

Kerali minister edukacji jednego ze stanów Indii, ogłosił niedawno, że stan będzie współpracował z Finlandią w zakresie szkoleń nauczycieli, reformy programów nauczania i technologii w klasach.

Na podstawie artykułu Charu Sudan Kasturi

https://www.aljazeera.com/economy/2022/5/4/finlands-big-new-export-to-india-school-education

Dodaj komentarz