Scenariusz lekcji zdalnej o chorobie COVID-19 i koronawirusie

Scenariusz lekcji dla uczniów powyżej klasy III SP.
Lekcja rozłożona na trzy części.
Nauczyciel dysponuje adresami mailowymi uczniów lub ma dostęp do interaktywnej strony szkoły.
Cele
Uzyskanie lub wzmocnienie wiedzy i zachowań prozdrowotnych związanych
z koronawirusem wywołującym chorobę COVID-19

 

Scenariusz lekcji

Część I

 

Czas Co robimy? Wskazówki dla nauczyciela
5 min. Nauczyciel zawiadamia uczniów, o godzinie spotkania. Wysyła maile do uczniów z informacjami:
·       Cel kilku zajęć:
Poszerzysz swoją wiedzę na temat koronawirusa
·       Kryteria sukcesu – po czym sprawdzimy, czy nauczyliśmy się tego, co zamierzaliśmy:
Będę wiedział:
1.     Jakie są objawy zachorowania?
2.     Jak koronawirus się przenosi?
3.     Jak chronić siebie i innych?
4.     Co robią służby naszego kraju, aby zapobiec epidemii?
5.     Co mogę zrobić dla swoich bliskich i sąsiadów?
·       Pytanie kluczowe
 
Polecenie do zadania 1:
Skontaktuj się z kolegą lub koleżanką, wybierzcie wspólnie  jedno z 4 pytań:
1.     Jakie są objawy zachorowania?
2.     Jak koronawirus się przenosi?
3.     Jak chronić siebie i innych?
4.     Co robią służby naszego kraju, aby zapobiec epidemii?
 
Zbierzcie informacje na dwa tematy:
a.     Co już wiecie na temat tego zadnienia. (W)
b.     Jakie macie pytania związane z tymi zagadnieniami? (C)
 
·       Zebrane informacje wyślijcie mailem na mój adres do godziny……
 
Treść maila ma wyglądać następująco:
Osoby współpracujące:
Wybrany temat/pytanie:
(W):
(C):
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pytanie kluczowe ma zainteresować uczniów i prowadzić zajęcia
w kierunku odpowiedzi na
to pytanie. Rekomendujemy wybrać jedno z proponowanych lub samemu wymyśleć takie, które zainteresuje uczniów.
Przykładowe pytania kluczowe:
v Co ja mogę zrobić, aby uniknąć zarażenia i nie zarazić innych?
v Jak można ograniczać rozprzestrzenianie się koronawirusa?
v Co powinna wiedzieć moja rodzina na temat koronawirusa?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nawiązanie do tego, co uczniowie już wiedzą. Można tu zastosować technikę WCN
Polecić narysowanie w zeszycie lub na kartce tabelki z 3 kolumnami:
Narysujcie na plakacie tabelę złożoną z 3 kolumn:
(W) Co już wiemy na ten temat?
(C) Jakie pytania w związku z tym kryterium/zagadnieniem się nasuwają?
(N) Czego się dowiedziałem?
 
Wypełnijcie tylko dwie pierwsze kolumny (W) i (C), trzecią pozostawcie pustą.
 
 
Nauczyciel w mailu zaznacza, że
w razie jakichkolwiek trudności
i wątpliwości jest dostępny pod mailem, telefonem.
Przypomina uczniom, że praca obu uczniów jest tak samo ważna i mają zanotować wiedzę (W) i pytania (C) obu uczniów.
30 min Uczniowie wykonują zadanie 1 w swoich domach i wysyłają nauczycielowi efekty swojej pracy.  
30 min Nauczyciel opracowuje zbiorczo wiedzę (W) i pytania (C) uczniów.
Wysyła zestawienie do uczniów
w określonym wcześniej czasie – przed II częścią „lekcji”.
 
 
W liście drugim, nauczyciel prosi uczniów, aby zapoznali się
z zestawieniem i dopisali swoje pytania do zagadnień, nad którymi nie pracowali.
W zestawieniu nauczyciel
w przystępny sposób opracowuje uprzednią wiedzę uczniów. Weryfikuje tę wiedzę i np. innym kolorem zaznacza wątpliwe informacje.
.
Może się tak zdarzyć, że kilka par zdecyduje się na jeden temat, wtedy trzeba te wiadomości połączyć. Jeśli żadna para nie zajmie się jakimś zagadnieniem, to trzeba będzie je omówić wspólnie.
 
Jeśli nauczyciel zamieści zestawienie w tak zwanej „chmurze” (konieczne adresy uczniów w gmail) lub na stronie szkoły (jeśli jest możliwość na niej edytowania dokumentu), to cała klasa może wspólnie edytować zestawienie.
Jeśli nie ma takiej możliwości, to uczniowie w określonym czasie mogą przesłać swoje pytania do nauczyciela, a on może uzupełnić dokument – zestawienie.
 
20 min na pracę uczniów Nauczyciel w drugim liście prosi uczniów, aby w miejscu (W) dopisali, czy: mają  lub nie mają
w tej sprawie wątpliwości.
 
Odpowiedź uczniów na drugi list (może być pisana w parze).
Może wyglądać tak:
·       Pytania do zagadnień, którymi się nie zajmowaliśmy w zadaniu 1:
·       Zaznaczenie: TAK, jeśli zgadzam się z informacją – co wiemy na dany temat lub NIE – jeśli nie zgadzamy się z tą informacją
 
Uczniowie odpowiadają na list,
a nauczyciel uzupełnia zestawienie.
Z badań wynika, że uczniowie najwięcej uczą się wzajemnie od siebie. Dlatego warto poświęcić czas na uzupełnienie zestawienia
i pokazanie uczniom przy okazji,
że ich zdanie jest ważne.

 
 

Część II

 

Czas Co robimy? Wskazówki dla nauczyciela
10 min. Nauczyciel wysyła polecenie do zadania 2.
Niech każdy z Was otworzy stronę https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie
Macie tam podstawowy materiał
z którego możecie korzystać.
Oprócz tego możecie korzystać
z innych sprawdzonych źródeł (za każdym razem trzeba podać źródło) oraz z informacji na TAK w zestawieniu.
 
W tych samych parach lub zespołach pracujecie nad odpowiedziami, zawartymi
w zestawieniu, do wybranego przez Was jednego z 4 pytań.
 
 
 
 
Ważne jest, aby wykorzystać pracę uczniów do pokazania, że nie wszystkie informacje w Internecie są rzetelne.
 
 
 
 
 
 
 
Można zostawić uczniom dowolność pracy w zespołach, ale trzeba zadbać, aby nikt nie został sam. Można zamieścić w interncie kwestionariusz dla uczniów do zapisywania się do grup. Taki kwestionariusz może przydać się też do innych lekcji. Najprostsze kwestionariusze można wykonać
w dokumentach google lub outlook.live. Informacje szczegółowe znajdują się na końcu materiału.
 
 
  Uczniowie przesyłają nauczycielowi odpowiedzi na pytania, a nauczyciel robi materiał zbiorczy pt.: Odpowiedzi na pytania.
W czasie, gdy opracowywany jest materiał uczniowie mogą mieć lekcję z innego tematu lub polecenie związane z następną lekcją.
Ten materiał może opracować chętny uczeń lub zespoły uczniów, z których każdy zajmuje się spisaniem odpowiedzi na jedno z zagadnień. Zespoły mogą pracować np. na Skypie lub w chmurze.
  Materiał zostaje upubliczniony wszystkim uczniom. Uczniowie otrzymują czas na zapoznanie się
z nim.
Można poprosić zespoły o nakręcenie 3 minutowych filmików, podczas których uczeń lub uczniowie odpowiadają na pytania.

 

Część III

 

Czas Co robimy? Wskazówki dla nauczyciela
max 25 min Praca indywidualna – zadanie 3
Uczniowie zapisują przy każdym zagadnieniu (N) – czego się nauczyłam/em?
Można poprosić uczniów o przesłanie tego do siebie i dać uczniom
w późniejszym czasie informację zwrotną do ich refleksji – Czego się nauczyłam/em?
Jeśli tak nauczyciel zdecyduje się zrobić, to powinien uczniów wcześniej o przygotowywanej informacji zwrotnej poinformować.
20 – 30 min Zadanie 4
Porozmawiajcie przez telefon lub na Skypie lub na Messengerze – Co mogę zrobić dla swoich bliskich i sąsiadów?
 
 
 
 
Uczniowie mogą wysłać swoje propozycje znowu do nauczyciela, a można też porozmawiać o tym np. na Zoom.
 
 
Dla przykładu, można w porozumieniu z rodzicami zaproponować starszym sąsiadom zrobienie zakupów lub wykup leków.
Ważne jest, aby skonsultować swoją propozycję z rodzicami i z osobami, którym się pomaga.
 
Tę część zdalnej lekcji można nadal kontynuować na zasadzie poczty mailowej, ale można też zrobić ją na Zoom lub Uberconference.
10 min Podsumowanie 1
Uczniowie w parach (przez telefon lub w inny sposób) odpowiadają na pytanie kluczowe, zadane na początku lekcji.
 
 
Chętne osoby przesyłają swoją odpowiedź nauczycielowi lub zamieszczają na Whatsappie*, na Messengerze, na skypie na stronie szkoły, w chmurze (według decyzji nauczyciela).
 
Jeśli pytanie kluczowe zostało zadane, to koniecznie trzeba uzyskać na nie odpowiedź na koniec lekcji.
Nie ma powodu, aby odpowiedź na pytanie kluczowe była indywidualne. Czym więcej rozmów pomiędzy uczniami tym lepiej.
Można zachęcić uczniów do sformułowania odpowiedzi poprzez zapowiedź losowania.
Można zaproponować uczniom sposób losowania i wylosować kilka osób do podania odpowiedzi, ale mogą to też być osoby chętne (o ile takie się znajdą).
 
 
10 min Podsumowanie 1
Nauczyciel prosi o zagłosowanie:
·       Teraz wiem mniej, niż przed lekcją o koronawirusie.
·       Teraz wiem tyle samo
o koronawirusie, co przed lekcją
·       Teraz wiem więcej o koronawirusie, niż przed lekcją.
 
Warto zakończyć głosowaniem, aby uczniowie uświadomili sobie, że się czegoś nauczyli.
Dobre narzędzie do głosowania to: doodle, informacje jak go wykorzystać znajdziesz na dole artykułu.
Wyniki głosowania powinny być znane uczniom, np. przesłane przez nauczyciela uczniom wraz z podziękowaniem za uczestnictwo
w trzech częściach lekcji.

 
 
Do przygotowania kwestionariuszy możesz wykorzystać bezpłatne narzędzia google lub OneDrive. Wymagają one posiadania konta założonego na www.gmail.com lub www.outlook.live.com W przypadku usługi google można utworzyć dokument tekstowy https://docs.google.com/document/ formularz https://docs.google.com/forms/ lub arkusz https://docs.google.com/spreadsheets/
w których uczniowie mogą wpisywać się do grup, wykonywać działania i dzielić się nimi. Konto na www.outlook.live.com umożliwia także założenie arkusza, formularza
i dokumentu, te opcje są widoczne po kliknięciu w ikonkę  widoczną w lewej stronie ekranu. Aby uczniowie mogli wpisywać w dokumenty informacje trzeba pamiętać,
by te dokumenty udostępnić do edycji. Zarówno pakiet Microsoft jak
i Google mają bezpłatne poradniki jak rozpocząć pracę: https://support.office.com/pl-pl https://support.google.com/ poradniki znajdują się też na youtube.
 
ZOOM i uberconference służą do prowadzenie wideokonferencji, także z możliwością udostępniania widoku ze swojego komputera – prezentacje, strony internetowe, dokumenty tekstowe. Oba narzędzia wymagają założenia bezpłatnego konta, niestety nie są przetłumaczone na język polski, plusem jest możliwość prowadzenia spotkania za pośrednictwem telefonu komórkowego i tabletu. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronach: https://www.uberconference.com/ www.zoom.us oraz stronach
z pomocą dla tych programów https://help.uberconference.com/hc/en-us https://support.zoom.us/hc/en-us Dla ZOOM przygotowano też polski wideo tutorial https://www.youtube.com/watch?v=sqQWppyLWuE
 
Narzędziem do planowania spotkań jest https://doodle.com/en/ niestety także jest
w języku angielskim, jednak jego duża intuicyjność i prostota nie powinna być dużą przeszkodą w pracy. Instrukcja przygotowana przez biblioteki.org krok po kroku wyjaśnia jak założyć taki formularz: https://tiny.pl/tb5mf Można też wykorzystać wiele tutoriali znajdujących się na youtube: https://www.youtube.com/watch?v=B2oZqrBmjKo
 
Przesyłanie plików możliwe jest za pomocą aplikacji Messenger, WhatsApp, Skype. Można też zrobić to za pośrednictwem wirtualnych dysków np. dropbox.com,
to narzędzie jest bezpłatne, po założeniu tu konta można wygenerować link za pośrednictwem, którego uczniowie prześlą do nauczyciela swoje prace. Taki załącznik może być o wiele większy niż umożliwiają to serwery bezpłatnej poczty internetowej. Instrukcja do dropbox: https://help.dropbox.com/pl-pl/files-folders/share/create-file-request
 
 

Opracowali:

Jacek Strzemieczny – pomysł

Danuta Sterna – opracowanie

Michał Szczepanik – wskazówki techniczne

 
 
 

Dodaj komentarz