Scenariusz lekcji o chorobie COVID-19 i koronawirusie

Opracowaliśmy (Jacek Strzemieczny i Danuta Sterna) prosty scenariusz lekcji dla uczniów o koronawirusie. W naszym pomyśle są dwie lekcje, ale mozna z nich zrobić jedną ograniczając liczbę poleceń.Wykorzystujemy  stronę Ministerstwa Zdrowia: Koronawirus – Co musisz wiedzieć.

Scenariusz lekcji o chorobie COVID-19 i koronawirusie

(dwie jednostki lekcyjne lub dostosowanie do jednej lekcji, w przypadku edukacji wczesnoszkolnej wskazane dostosowanie do wieku uczniów)

 Cele
Uzyskanie lub wzmocnienie wiedzy i zachowań prozdrowotnych związanych z koronawirusem wywołującym chorobę COVID-19
Cel w języku ucznia:
Poszerzysz swoją wiedzę na temat koronawirusa
Kryteria sukcesu:
Będę wiedział:

  1. Jakie są objawy zachorowania?
  2. Jak koronawirus się przenosi?
  3. Jak chronić siebie i innych?
  4. Co robią służby naszego kraju, aby zapobiec epidemii?
  5. Co mogę zrobić dla swoich bliskich i sąsiadów?

 

Scenariusz lekcji

Czas Co robimy? Wskazówki dla nauczyciela
5 min. Cele, kryteria i pytanie kluczowe.
 
Nauczyciel przedstawia
·       Cel zajęć: Poszerzysz swoją wiedzę na temat koronawirusa
 
·       Kryteria sukcesu:
Będę wiedział:
1.     Jakie są objawy zachorowania?
2.     Jak koronawirus się przenosi?
3.     Jak chronić siebie i innych?
4.     Co robią służby naszego kraju,
aby zapobiec epidemii?
5.     Co mogę zrobić dla swoich bliskich
i sąsiadów?
 
·       Pytanie kluczowe
Przykładowe pytania kluczowe:
v Co ja mogę zrobić, aby uniknąć zarażenia i nie zarazić innych?
v Jak można ograniczać rozprzestrzenianie się koronawirusa?
v Co powinna wiedzieć moja rodzina na temat koronawirusa?
 
Cele zajęć podajemy taki, aby był dla uczniów zrozumiały.
Cel i kryteria można wyświetlić na ekranie, napisać wcześniej na tablicy lub odbić na ksero i rozdać uczniom.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pytanie kluczowe ma zainteresować uczniów
i prowadzić lekcję
w kierunku odpowiedzi na
to pytanie. Rekomendujemy wybrać jedno z proponowanych lub samemu wymyślić takie, które zainteresuje uczniów.
5 min. Zadanie wstępne – nawiązanie do tego, co uczniowie już wiedzą.
Nauczyciel dzieli (najlepiej losowo) uczniów na 4 lub więcej grup (tak, by w każdej z grup było około 4 uczniów), przydziela każdej grupie jedno z pierwszych 4 kryteriów/zagadnień.
1.     Jakie są objawy zachorowania?
2.     Jak koronawirus się przenosi?
3.     Jak chronić siebie i innych?
4.     Co robią służby naszego kraju, aby zapobiec epidemii?
 
 
 
 
Polecenie:
Narysujcie na plakacie tabelę złożoną z 3 kolumn:
(1) Co już wiemy na ten temat?
(2) Jakie pytania w związku z tym kryterium/zagadnieniem się nasuwają?
(3) Czego się dowiedziałem?
 
Wypełnijcie tylko dwie pierwsze kolumny (1)
i (2), trzecią pozostawcie pustą.
 
Można to zrobić patyczkami lub w inny sposób. Przydział uczniów przez nauczyciela do grup może wzbudzać sprzeciw, dlatego lepiej dokonać przydziału losowo, co zapewne zostanie lepiej przyjęte przez uczniów.
Zagadnieniem 3 powinno zajmować się więcej grup.
 
 
 
Przed lekcją trzeba przygotować plakaty i flamastry
w liczbie odpowiadającej liczbie grup.
 
Warto zapytać uczniów, czy polecenie jest zrozumiałe.
7  min. Przygotowanie plakatów.
Uczniowie w zespołach przygotowują swój plakat wypełniając dwie kolumny tabeli Powstaje tyle plakatów ile mamy zespołów.
Nauczyciel określa ile uczniowie mają czasu na pracę w zespole. Uczniów uczulamy, by brali pod uwagę i zapisywali sugestie wszystkich członków zespołu.
15
Min.
Prezentacje grup.
Każda z grup (zespołów) kolejno prezentuje swoje plakaty. Jeśli dla jednego zagadnienia powstało kilka plakatów (bo pracowało nad nim kilka zespołów np. dla zagadnienia 3) to zawieszamy je obok siebie i dalej traktujemy je zbiorczo.
Po wszystkich prezentacjach uczniowie
z pozostałych zespołów mogą dopisać to, czego ich zdaniem zabrakło w (1) i (2) kolumnie na każdym z plakatów.
 
Na każdy plakat 1 min. Trzeba zapowiedzieć uczniom, że mają ograniczony  czas na swoją prezentację i że może ona trwać  1 minutę.
Trzeba zadbać o sprawną zmianę prezenterów.
 
Warto uprzedzić uczniów, że będą mieli możliwość dopisania brakujących ich zdaniem treści, na plakatach.
Czas na dopisanie – 3 min
10 min. Zadanie główne:
Polecenie:
W zespołach wyszukajcie w Internecie materiał pt.: Koronawirus – co musisz wiedzieć. Wspólnie się z nim zapoznajcie wyszukując w nim odpowiedzi na pytania związane ze swoim zagadnieniem.
 
 
 
Uczniowie pracują w zespołach i odpowiadają na pytania z plakatu (kolumna (2)), korzystając z materiału i swojej wiedzy.
 
Uczniowie wyszukują odpowiedni link w telefonie lub w Internecie w komputerze i wspólnie się z nim zapoznają.
Jeśli mają trudność w znalezieniu materiały, nauczyciel podaje im link :
https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie
Jeśli nauczyciel przewiduje trudności w korzystaniu z internetu, to może wydrukować materiał w liczbie odpowiedniej do liczby grup.
Przerwa
max 25 min Prezentacja efektów pracy grup
Uczniowie wpisują efekty swojej pracy
w kolumnę (3) na swoim plakacie.
Na każdą prezentację grupy mają 3-5 minut. Trzeba uprzedzić uczniów ile czasu może trwać ich prezentacja.
10 min ·       Zadanie: W parach zastanówcie się: Co mogę zrobić dla swoich bliskich i sąsiadów?
·       Uczniowie rozmawiają w parach
·       Zebranie pomysłów
 
Dla przykładu, można w porozumieniu z rodzicami zaproponować starszym sąsiadom zrobienie zakupów lub wykup leków.
Ważne jest, aby skonsultować swoją propozycję z rodzicami i z osobami, którym się pomaga.
10 min Podsumowanie
Uczniowie w parach odpowiadają na pytanie kluczowe, zadane na początku lekcji.
Chętni lub wylosowani uczniowie podają swoje odpowiedzi na forum klasy.
Nauczyciel prosi i zagłosowanie:
·       Teraz wiem mniej, niż przed lekcją o koronawirusie.
·       Teraz wiem tyle samo o koronawirusie, co przed lekcją
·       Teraz wiem więcej o koronawirusie, niż przed lekcją.
 
Warto zastosować w tym miejscu losowanie By uniknąć sytuacji, w której nie znajdą się chętni do odpowiedzi.
 
 
 
Warto zakończyć głosowaniem, aby uczniowie uświadomili sobie, że się czegoś nauczyli.

 
 
 
 
 

Dodaj komentarz