Pewna strategia robienia notatek w 4 częściach

Przedstawię pewna metode robienia notatek przez uczniów, która pomaga uczniom w refleksji nad tym, czego się uczą i w konsekwencji w głębszym uczeniu się.

KROK 1: Tworzenie notatek

Poproś uczniów, aby podzielili swoje notatki na 4 części: Dziwne, Ciekawe, Mylące i Wiadome.

Dziwne: Uczniowie zapisują wszystkie fakty i szczegóły, które postrzegają jako dziwne, zaskakujące lub nietypowe. Jest tu miejsce na zaskakujące wykresy, statystyki, zjawiska itp. Znajdują się tu informacje, które uczeń chciałby sprawdzić.

  • Na przykład, uczniowie ucząc się o metamorfozie gąsienicy w motyla i mogą uznać za dziwne, że niektóre gąsienice, które wykluły się z jaj zjadają swoje jaja (skorupki)
  • Na przykład, dla ucznia może wydać się dziwne, że każdy trójkąt o tej samej podstawie i wysokości ma to samo pole.

Interesujące: Uczniowie powinni zamieścić wszystkie fakty i szczegóły, które ich intrygują i chcieliby się dowiedzieć o tym więcej.

  • Na przykład czytając Pana Tadeusza uczeń może chcieć się dowiedzieć o strukturze wiersza typu 13 zgłoskowiec. Może zastanawiać się, czy trudno było Mickiewiczowi trzymać się przez cały poemat danej struktury.
  • Na przykład dla ucznia może być intersujące, czy obniżka o 20%, a potem podwyżka o 20% daje początkową sumę.

Mylące: Wszelkie fakty lub szczegóły, z którymi uczeń nie może się zgodzić. Wszystko, co wydaje się uczniowi sprzeczne lub, co nie jest dobrze uzasadnione lub błędne.

  • Na przykład informacja, że dana nacja ma specjalny gen.
  • Na przykład podanie liczby jako 3,14.

Wiadome: Uczniowie wymieniają wszystkie fakty, które już znali wcześniej lub które są podobne do tego, co już znają.

  • Na przykład omawiając przyczyny rewolucji zauważają, że podobna sytuacja miała miejsce już wcześniej.
  • Na przykład uczeń zapisuje, że znając pole trójkąta, potrafi obliczyć pole równoległoboku.

KROK 2: Omówienie

Po tym, jak uczniowie skompletują swoje indywidualne notatki w czterech zakresach, poproś ich o podzielnie się nimi w parze lub w małej grupie. Dyskusja na temat zapisów pomaga uczniom w krytycznym myśleniu i w uczeniu się od siebie wzajemnie.

Można zrobić stop klatkę na omówienie w czasie uczenia się lub użyć notatek do podsumowania.

Dzięki perspektywie omówienia zapisów i poznania notatek innych, robienie ich może stać się dla uczniów ciekawsze.

 

Jeśli przyzwyczaimy uczniów do tego schematu, to ani zapisywanie, ani omawianie nie zajmie wiele czasu, a pogłębi uczenie się uczniów.

 

Na podstawie artykułu Colin Seale

https://www.edutopia.org/article/critical-thinking-strategy-student-note-taking?utm_content=linkpos2&utm_source=edu-newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=weekly-2022-05-04

Dodaj komentarz