• Home
  • Bez kategorii
  • Ocenianie pomagające się uczyć, relacje, kontakty z rodzicami i angażowanie uczniów w naukę – oby zostały z nami w 2021 roku.

Ocenianie pomagające się uczyć, relacje, kontakty z rodzicami i angażowanie uczniów w naukę – oby zostały z nami w 2021 roku.

Szkoła w roku 2020 przeżywała gwałtowną przemianę. Wiele aspektów wyszło na wierzch i część okazało się mitami, ale jednocześnie ten rok w edukacji pokazał, jak ważne i niezbędne jest uczęszczanie do szkoły. Ciekawe, co zostanie z nami, a co zapadnie się w szkolną rzeczywistość w roku 2021.

Na pewno zostanie z nami technologia. Wszyscy nauczyciele musieli ją w jakimś stopniu opanować.

Cztery aspekty, które oby z nami zostały:

  1. Ocenianie. Okazało się, że ocenianie nie musi polegać na wystawianiu stopni ze sprawdzianów. Rozpoczęła się dyskusja nad zmianą w systemie egzaminacyjnym. Może egzaminy nie muszą być wystandaryzowane i ogólnokrajowe. Można w inny sposób sprawdzać wiedzę i umiejętności uczniów oraz ich rozliczać. Lepiej szukać takich sposobów niż skupiać się na uczciwości egzaminacyjnej. Triumfy odnosi – portfolio (w Polsce – OK zeszyt), projekty edukacyjne, odwrócona lekcja i informacja zwrotna (zamiast stopni) itp. Nie ma jeszcze żadnych oficjalnych wytycznych, w sprawie zmian w ocenianiu, trwają dyskusje ale proces zmiany oceniania już się rozpoczął.
  2. Relacje. Kontakty z uczniami i między nimi okazały się najważniejsze. Zrozumienie, empatia i troska to słowa charakteryzujące relacje pomiędzy nauczycielem i uczniami.

Jednocześnie karierę robi słowo – DRUŻYNA, w odniesieniu to kontaktów pomiędzy uczniami. Całkiem jasno wyszło na jaw, że uczenie się jest procesem społecznym. Dlatego tak efektywna okazało się praca w grupach. Rywalizacja nie przynosi dobrych efektów.

Nauczyciele często poświęcali czas (w zdalnym nauczaniu), aby sprawdzić samopoczucie uczniów, zadbać o wzajemne poznanie się uczniów i często zasięgali opinii uczniów sprawie, jak chcą być nauczani.

  1. Kontakt z rodzicami. Edukacja zdalna pokazała, że kontakty z rodzinami uczniów są niezbędne. Stały się one bardziej partnerskie, gdyż nauka wymagała wsparcia ze strony rodzin.
  2. Angażowanie uczniów w naukę. W nauce zdalnej okazało się, że bez ciekawości uczniów i ich angażowania w naukę, proces uczenia się nie zachodzi. Motywacja zewnętrzna w postaci groźby otrzymania złych ocen, przestała działać. Nauczyciele byli zmuszeni nawiązywać kontaktu z uczniami, umożliwiać im wybór, wykorzystywać metodę nauczania opartego na projektach.

Najpierw zaangażowanie, potem treści, a dopiero na końcu ocenianie.

Miejmy nadzieję, że wyciągniemy wnioski ze zdalnego nauczania i zaczniemy wykorzystywać ocenianie jako pomoc uczniom w uczeniu się, zadbamy o relacje, utrzymamy kontakty z rodzinami uczniów i zmienimy tak metody nauczania, aby angażowały uczniów.

Inspiracja artykułem Heather Eolpert-Gawron z 24 grudnia 2020 r.

https://www.edutopia.org/article/has-pandemic-ushered-new-norms-education?utm_content=linkpos2&utm_campaign=weekly-2020-12-30&utm_source=edu-legacy&utm_medium=email

Dodaj komentarz