Pięć strategii wdrażania „przyspieszonego” uczenia się

Wiele się mówi o nadrabianiu strat po nauczaniu zdalnym. Jedni planują lekcje wyrównawcze, inni chcą ograniczać materiał.

Badania nad efektami lekcji wyrównawczych nie są obiecujące. Okazuje się, że uczniowie uczęszczający na nie nadal pozostają w tyle i działają one na nich demobilizująco. Uczniowie czują się ukarani, zawstydzeni i gorsi.

Raczej nie możemy liczyć na ograniczenie programu nauczania przez władze oświatowe.

Jednym z pomysłów, który niesie szansę, to tak zwane „przyspieszenie”. W skrócie chodzi o realizację programu bieżącego z powtórzeniem jedynie tych zagadnień, które są niezbędne do poznania nowego materiału. Nie chodzi o pomijanie zagadnień, ale na skupieniu się jedynie na zagadnieniach koniecznych dla kontynuowania nauki bieżącej.

Przedstawiam pięć strategii pracy z „przyspieszeniem”.

  1. Sprawdź, co uczniowie już wiedzą i znają.

Nie możesz zakładać, że uczniowie znają to co było przedmiotem nauki w zeszłym „zdalnym” roku. Jeśli okaże się, że uczniowie jednak pewne zagadnienia opanowali, to potraktuj to jako bazę i nie wracaj już do tego. Nie możesz tracić czasu na „uczenie” treści, które uczniowie już opanowali. Zamiast tego zidentyfikuj obszary, które nadal wymagają poznania i są niezbędne do opanowania materiału bieżącego.

  1. Zastanów się nad kluczowymi aspektami wiedzy, którą chcesz przekazać.

Aby zapewnić uczniom przejście od znanego do nowego, musimy dostarczyć im  wystarczającą wiedzę podstawową. Bez niej trudno będzie zrozumieć sens nowej nauki. Do wspomnianych kluczowych aspektów opracuj krótkie wprowadzenia, najlepiej takie, z którymi uczniowie sami będą mogli się zapoznać przed lekcją. Mogą to być krótkie filmiki lub omówienie i zadania do wykonania. Dobrze, jeśli uczniowie będą mieli dostęp do tak przygotowanych materiałów przed lekcją. W ten sposób pozyskasz więcej czasu na naukę podczas lekcji.

  1. Zastanów się jak pokazać uczniom sens tego, czego będą się uczyć.

Kiedy uczniowie uznają lekcje za istotne, są bardziej skłonni do angażowania się w naukę i samodzielnego działania. Kilka pomysłów na przedstawianie sensu:

  • Niektóre, choć nie wszystkie, lekcje można łatwo powiązać z pasjami uczniów.
  • Ważna jest też pasja nauczyciela, które jest zaraźliwa.
  • Zawsze dobrze działa pokazanie uczniom zastosowania poznawanej wiedzy w przyszłości.
  • Pomocne mogą być pytania kluczowe, takie, które zachęcają uczniów do nauki, aby mogli odpowiedzieć na pytanie.
  • Motywująco działa organizacja pracy w grupach i wspólne rozwiązywanie problemu.
  1. Prowadź lekcje w szybkim tempie, zapewniając uczniom możliwość aktywności.

Szybko, nie oznacza za szybko. Trzeba zadbać o to, aby uczniowie nadążali za biegiem lekcji, ale nie można dopuścić do tego, aby się nudzili. Jednocześnie warto zapewnić uczniom wystarczający czas na myślenie i przetwarzanie.

Niezbędna jest Twoja własna wiara, że uczniowie są w stanie się nauczyć, nadążać i osiągnąć sukces. Tempo lekcji wbrew pozorom wzrasta, gdy uczniowie pracują w parach lub zespołach, gdyż w tym czasie uczą się od siebie wzajemnie. Dobrym pomysłem jest podział lekcji na części, tak, aby można było monitorować pracę uczniów i w razie potrzeby zatrzymać się i coś przeanalizować powtórnie.

  1. Dbaj o poczucie własnej wartości uczniów. 

Niektórzy uczniowie są teraz mniej pewni swoich zdolności do nauki niż przed pandemią. Zwróć im uwagę uczniów, że wysiłek jest motorem sukcesu i że mogą wkładając pracę, podołać wyzwaniom. Pewność siebie zmniejsza się, gdy uczeń sądzi, że jest jedyną osobą, która czegoś nie rozumie. Dlatego trzeba rozwiązywać problemy wspólnie w całej klasie i przyznawać się do popełnionych błędów. Poczucie własnej wartości budowane jest również przez wspólne ustalanie celów i kryteriów sukcesu, samoocenę i świętowanie sukcesów. Bardzo dobrym narzędziem jest przekazywana przez nauczyciela i rówieśników – informacja zwrotna.

Wielu ekspertów edukacyjnych uważa, że „przyspieszenie” może potencjalnie rozwiązać problem powstałej luki w nauce.

Inspiracja artykułem Larry Ferlazzo z 16 sierpnia 2021

https://www.edweek.org/teaching-learning/opinion-five-strategies-for-implementing-accelerated-learning/2021/08?utm_source=nl&utm_medium=eml&utm_campaign=eu&M=62797655&U=1114171&UUID=df76b1a8f066e9404492b0ec63c63378

Dodaj komentarz