Czy są jakieś pytania?

„Czy są jakieś pytania?” jest częstym pytaniem zadawanym przez nauczyciela.  Intencją nauczyciela jest sprawdzenie, czy wszystko dla uczniów jest zrozumiałe.

Rozważmy to pytanie od strony ucznia. Z jego punktu widzenia jest to  zaproszenie, by okazać się ignorantem przed kolegami z klasy i pokazać światu, że nie wszystko jest jasne, podczas gdy inni już to opanowali. Wielu uczniów milczy, gdyż odezwanie  się za wiele ich może kosztować.

Nie jest to najlepsza praktyka nauczycielska. Nauczyciel nie dowiaduje się, co i w jakim stopniu uczniowie już opanowali.

Jak zadawać lepsze pytania uczniom?

  1.  Nad czym się zastanawiasz?

Wiele osób uznaje, że o wiele bezpieczniejsze emocjonalnie jest przyznanie się do zastanawiania nad czymś, niż do braku zrozumienia. Zatem korzystniejsze jest pytanie: Nad czym się zastanawiasz?

Zastanawianie się –  kojarzy się z ciekawością i inteligencją.

  1. Czego nie wyjaśniłem?

To pytanie przenosi odpowiedzialność z ucznia na nauczyciela. Czego nauczyciel nie wyjaśnił dostatecznie, a nie czego uczeń nie zrozumiał. Po stronie nauczyciela leży brak jasnego wyjaśnienia.

  1. Dać czas na zastanowienie się

Średnio nauczyciel czeka na odpowiedź ucznia mniej niż sekundę. Badania pokazują, że wydłużenie tego czasu do minimum 3-5 sekund powoduje, że więcej uczniów odpowiada.

Jeśli naprawdę chcemy sprawdzić zrozumienie, a nie tylko szybkość reakcji uczniów, trzeba im dać czas do namysłu.

  1. Poszukiwanie odpowiedzi w parach

Zamiast rzucać pytanie i oczekiwać odpowiedzi indywidulanej ucznia, można podzielić ich na pary i polecić przedyskutowanie odpowiedzi. Jest to znacznie bezpieczniejsza sytuacja dla uczniów. Łatwiej przyznać się do tego, że się czegoś nie rozumie w rozmowie indywidualnej. Jednocześnie rozmowa z rówieśnikiem jest okazją do wzajemnego nauczania.

 

Tylko cztery proste propozycje, warto je wypróbować i zobaczyć, czy coś zmienią.

 

Inspiracja artykułem Alene Harris

https://corwin-connect.com/2021/07/a-better-way-to-check-student-understanding/