9 wskazówek, jak uczynić zdalną naukę lepszą

Ponieważ nadal zdarza nam się zdalne nauczanie, dlatego przedstawiam 9 wskazówek, które mogą być pomocne nauczycielowi w organizacji takiej nauki.

Artykuł, z którego korzystałam jest przeznaczony do nauczania zdalnego dorosłych, ale wskazówki są takie same, obojętnie od wieku uczących się.

  1. Ustal zasady

Wiosną 2020 roku większość z nauczycieli została zaskoczona nauczaniem zdalnym i nie było jasne, jak trzeba je prowadzić. Zdarzało się, że nauczyciel prowadził lekcje dla czarnych kafelków i nie miał kontaktu z uczniami. Wszyscy zmagaliśmy się z tym, co to znaczy pracować i uczyć się w domu. Teraz warto przemyśleć zasady i o nich poinformować uczniów, a następnie je przestrzegać. Organizacja lekcji zależy od nauczyciela i on może zasady określać, przy czym warto wyjaśnić uczniom, dlaczego takie, a nie inne zasady są wprowadzane.

  1. Korzystaj z tej samej platformy, co reszta nauczycieli 

Istnieje wiele platform, z których każda ma swoje zalety. Jednak najlepiej jest ustalić jedną dla całej szkoły. Uczniom i nauczycielom będzie znacznie łatwiej.

  1. Zaczynaj lekcje od przywitania 

Jedną z wielu rzeczy, których nauczyliśmy się jako nauczyciele podczas tej pandemii, jest to, że dobre samopoczucie emocjonalne naszych uczniów jest najważniejsze. Warto o nie zadbać na początku dnia, może to być runda wypowiedzi, a może być porównanie nastroju w jakim są uczniowie do koloru, lub do czegoś innego, co pokaże jak się uczniowie czują.

Jeśli okaże się, że w tym przywitaniu ujawni się jakiś problem, to warto do ucznia zadzwonić po lekcji i zaoferować pomoc lub tylko wysłuchanie.

  1. Określ cel  lekcji 

Badania pokazują, że uczniowie lepiej się uczą, gdy znają cel lekcji i oczekiwania nauczyciela. Jest to aktualne dla każdej formy nauki, dlatego warto podać uczniom cel i kryteria sukcesu i na koniec lekcji sprawdzić, na ile udało się je zrealizować.

  1. Zadbaj i interakcje pomiędzy uczniami 

Interakcje za pośrednictwem ekranu są bardzo ograniczone. Nie można pochylić się do osoby siedzącej obok i podzielić się spostrzeżeniem. Niektóre platformy mają możliwości i z nich warto korzystać.

Sprawdzają się krótkie, ale regularne interakcje w odstępach około 10 minut. Może to być również wykorzystanie czatu lub ankiety. Ważne jest oderwanie się od tego, co jest na ekranie, może ono również nastąpić poprzez polecenie przeczytania czegoś, czego nie ma na ekranie. Taka krótka lektura może być wykorzystana do omówienia w parach lub podania refleksji na czacie.

  1. Korzystaj z pokojów spotkań 

Dłuższe dyskusje warto przeprowadzać w tak zwanych pokojach. Warto je poprzedzić podaniem pytań prowokujących do krytycznego myślenia i do dyskusji. Korzystne jest wykorzystanie polecenia mającego na celu opracowanie raportu z dyskusji. Można to zrobić poprzez opracowanie wcześniejsze miejsca na notatki w tak zwanej chmurze. Dzięki możliwości śledzenia pracy grupy, nauczyciel może pomoc grupie, która nie daje sobie za dobrze rady.

Wybór do grup może być losowy (możliwość rozmawiania z większa liczbą uczniów), celowy (jeśli zadanie tego wymaga) lub sami uczniowie mogą  wybrać grupę, która im odpowiada (przy różnych zadaniach dla grup).

Trzeba wziąć pod uwagę wielkość grupy, duża grupa może nie być efektywna.

  1. Proś uczniów o pytania i wyrażanie opinii  

Pytania i odpowiedzi to serce i dusza profesjonalnej nauki. Pytania w trakcie procesu uczenia się umożliwiają refleksję uczniów i jednocześnie dają nauczycielowi informację, jak przebiega nauka.

Pytania powinno się zadawać bez włączonej i udostępnionej prezentacji. Udzielanie odpowiedzi slajdowi  nie  angażuje ucznia.

Na końcu lekcji warto zrobić podsumowanie, tak aby każdy z uczniów mógł poddać refleksji, to czego i jak się uczył.

Informacja zwrotna potrzebna jest zarówno uczniowi, jak i nauczycielowi.

  1. Planuj przerwy 

Również w czasie lekcji. Zachęcaj uczniów do odsunięcia się od ekranów komputerów, do rozprostowania nóg, poruszania się i zadbania o swoją własną wygodę. Lepiej jest omówić mniej, ale przy komforcie uczniów.

  1. Dbaj o na refleksję 

Refleksja jest pożądana, nie tylko jako podsumowanie, ale również w trakcie lekcji. Od czasu do czasu zatrzymuj się, aby uczniowie mogli zrobić notatki dla siebie i zastanowić się nad tym, co ich zainteresowało. Uczniowie potrzebują czasu na monitorowanie własnego rozumienia i na formułowanie pytań.

 

Inspiracja artykułem:

https://corwin-connect.com/2020/11/9-tips-for-making-virtual-professional-learning-meaningful/

 

Dodaj komentarz