Pomysły na przeciwdziałanie niepożądanym zachowaniom uczniów

W USA bardzo często jedyną metodą dyscyplinowania uczniów jest ich zawieszenie – uczniowie nie mogą przez pewien czas przychodzić do szkoły. Według badań nie ma to dużego wpływu na poprawę zachowania uczniów.

W Polsce nie ma takiej praktyki, ale są inne, ale też często mało skuteczne.

Dr Michael Gaskell dyrektor Hammarskjold Middle School w East Brunswick w stanie New Jersey dzieli się w swoim artykule pomysłami na pracę nad właściwymi zachowaniami uczniów w szkole.

W tym wpisie 5 takich wypróbowanych pomysłów.

Pomysł 1. Pierwsze wykroczenie

Celem tego działania jest zmniejszenie recydywy. Polega ono na prowadzeniu zajęć dla uczniów przez specjalistę ds. bezpieczeństwa szkoły. Szkoła pozyskuje takiego specjalistę wśród np. emerytowanych funkcjonariuszy organów ścigania, którzy są przeszkoleni w zakresie działania gangów młodzieżowych oraz nadużywania narkotyków i alkoholu, a także posiadają dogłębną wiedzę prawną na temat przestępczości i konsekwencji dla nieletnich.

Pomysł 2. Meldowanie

Działanie skierowane do uczniów, którzy są w grupie ryzyka lub wcześniej popełniali  już wykroczenia.

Uczniowie „meldują się”, czyli zgłaszają się każdego dnia rano do wyznaczonej osoby, aby: zaplanować dzień i swoje zachowanie w trakcie dnia.

Uczniowie „wymeldowują się”  – spotykając się z innym nauczycielem po południu, aby podsumować dzień i przejrzeć oczekiwania na następny dzień.

Zdaniem dyrektorki, dodatkowa korzyścią jest bliższe poznanie uczniów i budowanie z nimi relacji.

Pomysł 3. Wzajemna pomoc uczniów
Polega na wzajemnej pomocy uczniów w nauce. Uczniowie którzy dobrze sobie radzą w nauce obejmują opieką uczniów, którzy potrzebują pomocy. „Korepetytorzy” mogą być z tej samej klasy lub z klasy wyższej.

Pomysł 4. Pomoc międzyszkolna
Dotyczy pomocy ze strony szkoły z poziomu wyższego udzielanej szkole „młodszej”. Na przykład licealiści pomagają uczniom szkoły podstawowej. W programie tym biorą udział wolontariusze, którzy odwiedzają szkołę i opowiadają o swoich osobistych wyzwaniach, jakie napotykali w szkole, którą ukończyli. „Opiekunowie” mogą spotykać się indywidualnie z uczniem lub z grupą uczniów.

Program pozwala dotrzeć do obszarów niedostępnych w kontaktach dorosły – uczeń i pozwala uzyskać wsparcie koleżeńskie.

Pomysł 5. Mentoring prowadzony przez nauczycieli.  

Istnieje wiele dobrze zbadanych korzyści płynących z mentoringu . Dzięki niemu uczniowie mają pozytywne wzorce do naśladowania. Nauczyciele zapisują się do programu jako wolontariusze, oprócz nauczycieli mogą w mentoringu brać udział też inni pracownicy szkoły.

Są duże korzyści z prowadzenia mentoringu w szkole:

Uczniowie

  • są o 52% mniej skłonni są do wagarowania.
  • 55% częściej dostają się na studia
  • są o 46% mniej skłonni niż ich rówieśnicy do zażywania nielegalnych narkotyków i o 27% mniej skłonni do rozpoczęcia picia alkoholu.
  • 81% częściej regularnie uczestniczą w zajęciach sportowych lub zajęciach pozalekcyjnych.

 

 

Dodaj komentarz