• Home
  • Tag Archives:  wywiadówka
  • Rodzice w szkole

    Kiedy nauczyciele podejmą (najlepiej wspólne) wysiłki w celu wspierania zdrowych, silnych relacji z rodzinami, uczniowie odnoszą korzyści na wiele sposobów. Wyniki badań sugerują, że zaangażowanie rodziców może prowadzić do uzyskania przez uczniów korzyści w nauce: wyższe stopnie i lepsze wyniki...