Badania na temat zdalnego nauczania według McKinsey

Ogólnoświatowe badanie pokazuje, że utrata wiedzy obejmuje cały świat – i jest znacząca.

Większość nauczycieli, którzy wzięli udział w ankiecie McKinsey określa zdalne nauczanie jako: „kiepski substytut” nauczania  osobistego.

Pomiędzy końcem października, a początkiem listopada 2020 roku przeprowadzono ankietę wśród nauczycieli  Australii, Kanady, Chin, Francji, Niemczech, Japonii, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, poproszono w niej o ocenę, jak efektywna była nauka zdalna Średni wynik wyniósł  5 na 10, przy czym ocena nauczycieli z Japonii i USA była niższa niż pozostałych krajów.

Prawie 60% badanych ocenia zdalne nauczanie na poziomie od 1 do 3 (na 10).

Niektóre z wyników:

  • Szczególny spadek efektywności nauczania zauważono w środowiskach biednych. Zaś nauczyciele uczący uczniów  zamożnych i z prywatnych szkół częściej twierdzili, że nauczanie było skuteczne i zauważali, że uczniowie mieli dostęp do wymaganych urządzeń internetowych.
  • Nauczyciele twierdzili, że w listopadzie 2020 roku,  średnio opóźnienie w nauce wynosiło dwa miesiące, w stosunku do nauczania sprzed pandemii.
  • Wydaje się, że utrata efektywności jest powiązana z tym, jak długo szkoły były zamknięte, nawet krótkie przerwy w nauce ją opóźniały.
  • Utrata nauki wydaje się nieco wyższa w przypadku młodszych klas (1- 3), w porównaniu z uczniami w klasach wyższych np. 9 – 12.
  • W szkołach, w których ponad 80% uczniów żyje poniżej granicy ubóstwa, utrata nauki wynosi średnio około 2,5 miesiąca, podczas gdy uczniowie w szkołach, w których ponad 80 procent gospodarstw domowych żyje powyżej granicy ubóstwa, doświadczyli około 1,6 miesiąca utraty nauki.

 

Autorzy badań prorokują, że skutki nagłego przejście świata na zdalne nauczanie  będzie odczuwalne przez wiele lat.

Zaczerpnięte z artykułu Laura Ascione z 26 marca 2021 roku
https://www.eschoolnews.com/2021/03/26/taking-a-look-at-global-learning-loss/ 

Dodaj komentarz