Jak skuteczna jest nauka online? 

Kilka wniosków z wyników badań.

Lekcje online nie mogą zastąpić lekcji w szkole.

Badania na ten temat rozpoczęto jeszcze przed pandemią porównując kursy stacjonarne i online. Okazuje się, że uczniowie są mniej zmotywowani do nauki w środowisku wirtualnym, nawet gdy nauczanie zdalne jest prowadzone z wykorzystaniem metod stacjonarnych (spotkanie z wizją, pomoc nauczyciela, możliwa dyskusja uczniów, praca w grupach itd.).

Za to zauważono, że  kursy online jako uzupełnienie nauczania, powtórzenie, przygotowanie do egzaminu są korzystne.  

Jednak w porównaniu z zajęciami stacjonarnymi zajęcia online nie są tak skuteczne dla większości uczniów.

Nie ma zbyt wielu badań porównujących wyniki wśród uczniów przydzielanych losowo do nauczania zdalnego lub rzeczywistego. Na Florydzie przeprowadzono badania na uczniach, którzy nie zdali egzaminu z algebry. Przydzielono losowo uczniów do kursów online lub stacjonarnych. Wyniki testów algebraicznych po tych dwóch kursach wśród uczniów uczęszczających w zajęciach online były niższe i uczniowie ocenili je jako trudniejsze.

Podobne badania przeprowadził również New York University.

Te wyniki nie zaskakują, gdyż osobisty kontakt z nauczycielem i innymi uczniami stwarza lepsze warunki nauki i lepiej motywuje uczniów do nauki.

Jednak są to wyniki uśrednione. Niektórzy uczniowie radzą sobie równie dobrze online, jak i stacjonarnie, niektórzy mogą radzić sobie nawet lepiej, ale przeciętnie uczniowie radzą sobie gorzej w środowisku online, co jest szczególnie ważne w przypadku uczniów z trudnościami w uczeniu się.

Uczniowie, którzy mają trudności na zajęciach stacjonarnych, prawdopodobnie będą mieli jeszcze większe trudności online. Za to wśród uczniów tak zwanych zdolnych nie ma takiej różnicy. Uczniowie o słabych wynikach osiągają znacznie gorsze wyniki w nauczaniu zdalnym w porównaniu z nauczaniem stacjonarnym.

Więcej na temat badań w artykule:

https://www.edweek.org/ew/articles/2020/03/23/how-effective-is-online-learning-what-the.html?cmp=eml-enl-eu-mostpop&M=59679651&U=1114171&UUID=df76b1a8f066e9404492b0ec63c63378

 

Dodaj komentarz