Jedna trzecia uczniów poza zdalnym nauczaniem

Co najmniej jedna trzecia dzieci w wieku szkolnym na świecie nie miała dostępu do zdalnego nauczania.

Według raportu UNICEF (2020) 90% krajów na świecie wprowadziło w tym roku szkolnym zdalne nauczanie. Prawie 1,5 miliarda dzieci zostało nim objęte. Co najmniej 463 milionów dzieci nie uczestniczyło w nim z powodu braku dostępu do Internetu i urządzeń cyfrowych. Najbardziej wykluczone były dzieci z najbiedniejszych gospodarstw domowych i mieszkające na obszarach wiejskich.

W analizie wykorzystano dane ze wspólnego badania UNESCO, UNICEF i Banku Światowego obejmujące ponad 100 krajów. Pod uwagę wzięto tylko dzieci, które wcześniej uczęszczały do szkół.

Większość krajów opracowała strategie zdalnego nauczania z wykorzystaniem internetu lub telewizji i radia. Internet był wykorzystywany w 42% krajów w nauczaniu przedszkolnym, w 74% w szkołach typu podstawowego i 77% w edukacji ponadpodstawowej.

Poniższa tabela przedstawia minimalną liczbę dzieci w wieku szkolnym, które nie miały dostępu do zdalnego uczenia się.

Raport ostrzega, że ​​sytuacja może być jeszcze gorsza, niż sugerują dostępne dane. Fakt, że w domu jest telewizor, nie gwarantuje, że dzieci brały udział w lekcjach. Rodzice i uczniowie mogli nie wiedzieć, jak uzyskać dostęp do zajęć. Dzieci mogły nie mieć dostępu do technologii z powodu innych obowiązków domowych.

Więcej w artykule Jo Earp: https://www.teachermagazine.com.au/articles/covid-19-remote-learning-out-of-reach-for-one-third-of-schoolchildren?utm_source=CM&utm_medium=Bulletin&utm_content=8September

Dodaj komentarz