• Home
  • Bez kategorii
  • Jak pomóc uczniowi w organizacji przez niego procesu uczenia się?

Jak pomóc uczniowi w organizacji przez niego procesu uczenia się?

Człowiek nie rodzi się z umiejętnością organizowania swojej pracy.

Uczniowie pozostawienie sami sobie (np. w zdalnym nauczaniu), często nie potrafią zorganizować swojej nauki, aby przebiegała ona efektywnie.

Nauczyciel może pomoc uczniowi, rozmawiając z nim, dowiadując się z czym uczeń ma problem i podsuwając mu użyteczne wskazówki. Jedną ze wskazówek  (wykorzystywanych przez dorosłych) jest sporządzanie listy zadaniowej.

Na początek przedstawię kilka raf tej metody.

  • Wszystkie zadania na liście. Zamieszczanie na liście wszystkich zadań, które przyjdą do głowy i traktowanie ich jako koniecznych do wykonania.
  • Za długa lista (inny aspekt pierwszej rafy). Długa lista zadań działa na człowieka demotywująco i przytłacza go. Może to skutkować paraliżem i niewykonaniem jakichkolwiek czynności.
  • Lista bez priorytetów. Czyli wszystkie zdania tak samo ważne. Takie podejście powoduje, że wykonujemy mniej ważne zadania, tylko dlatego, że są wyżej na liście.
  • Brak określenia czasu potrzebnego na wykonanie zadania. Dzieje się tak dlatego, że optymistycznie zakładamy, że potrzebujemy mniej czasu, niż okazuje się w rzeczywistości. Takie podejście nie jest realistyczne.
  • Lista ciągle się powiększająca. W miarę wykonywania zadań, dopisujemy nowe i lista zamiast się zmniejszać, powiększa się. Skutkuje to frustrującym przesuwaniem zadań na następne terminy.
  • Unikanie zamieszczania zadań, których nie lubimy. Czasami unikamy zadań niewygodnych, poprzez niezamieszczanie ich na liście, a zamiast nich wpisujemy zadania łatwe i przyjemne. Wykonanie tych zadań daje fałszywą satysfakcję.

Jeśli chcemy pomoc uczniowi w planowaniu jego własnej listy zadań, to na początku dowiedzmy się, w którą z raf wpadł nasz uczeń. A następnie spróbujmy przekształcić jego listę zadań w listę sukcesów.

Czego dowiedzieliśmy się od ucznia: Zagrożenie Wskazówka dla ucznia
Uczeń skarży się, że jego lista zadań go przerasta. Uczeń nie wykonuje zadań i obwinia się za ich niewykonanie. Zamieszczaj na liście tylko te zadania, które są realne do wykonania w danym czasie.
Uczniowi brakuje czasu na wykonanie zaplanowanych zadań. Część zadań nie zostaje wykonana. Do każdego zadania określ czas jego wykonania. Następnie skonfrontuj wyliczony czas z czasem dostępnym.
Uczeń wykonuje zadania po kolei z listy i na ważne nie wystarcza mu czasu. Najważniejsze zadania nie są wykonane. Ustal priorytety. Zadania najważniejsze zamieść najwyżej listy lub oznacz innym kolorem.
Uczeń ma do wykonania skomplikowane zadanie, które przekracza planowany czas. Uczeń zajmuje się tylko tym zadaniem i jest nim bardzo zmęczony. Zadanie staje się za bardzo uciążliwe. Gdy lista zawiera większe zadanie z wieloma składnikami, podziel zadania na etapy i wpisz je jako osobne zadania. Na przykład: Zadanie w postaci eseju można podzielić na napisanie wstępu, potem rozwinięcia, a na końcu zakończenia.
Zadanie, które uczeń zaplanował są za trudne dla niego do wykonania. Uczeń zniechęca się i porzuca swoje plany. Różnicuj swoją listę zadań. Umieść na liście kilka prostych, „2-minutowych” pozycji. Pomoże Ci to nabrać rozpędu i zaostrzyć apetyt na prawdziwą pracę. Dobra lista zadań zawiera zwykle jedno duże zadanie, 2-3 zadania średnie i 4-5 zadań mniejszych.

W sprawie za trudnych zadań postaraj się o pomoc nauczyciela lub kolegi lub koleżanki.

Uczeń nie wie, jak ma planować swoją listę zadań. Kartka z listą jest pusta lub jest na niej bałagan. Znajdź osobę z którą będziesz mógł przedyskutować swoją listę zadań. Może to być koleżanka lub kolega, ktoś z rodziny lub nauczyciel.
Uczeń twierdzi, że planowanie jest dla niego za trudne i nie ma z niego satysfakcji. Uczeń porzuca planowanie. Gdy wykonasz już zadanie z listy, skreśl je lub podkreśl, jako wykonane. To może być małe świętowanie sukcesu. Możesz sobie wyznaczyć nagrodę po każdym z powodzeniem wykonanym zadaniu.
Uczeń ma na swoich listach zadania, które stale są przesuwane na następny termin. Zadania nie są wykonane i demotywują ucznia. Stałe zadania warto trzymać na osobnej liście. Można też rozłożyć je na etapy możliwe do wykonania i wpisać je jako poszczególne zadania do wykonania.

Pomoc w postaci rozmowy z uczniem na temat samodzielnego uczenia się, zawsze jest dla ucznia korzystna.

Inspiracja artykułem Naphtali Hoff:

https://www.smartbrief.com/original/2020/09/manage-and-prioritize-your-do-list?utm_source=brief

 

Dodaj komentarz