Skrzyneczka Mistrzów

Co zrobić z uczniami, którzy nudzą się na lekcji, gdyż wcześniej skończyli swoją pracę nad zadaniem, a inni jeszcze pracują? Problem ze zróżnicowanym poziomem uczniów.

Taka sytuacja zdarza się każdemu z nauczycieli, gdyż rzadko bywa, aby uczniowie uczyli się w jednym tempie. Połowa już skończyła wykonywać zadanie, ¼ nadal pracuje, a ¼ nie wie, jak zacząć pracę. Co robić? Czy tłumaczyć tym, którzy jeszcze nie zaczęli, czy pomagać tym, którzy maja trudności, czy może pracować  tylko z tymi, którzy już wykonali zadanie? Wszystkiego na raz się nie da.

Zwykle w takich sytuacjach nauczyciel poleca uczniom sprawniej wykonującym swoją pracę, czyli „Mistrzom”, aby pomogli innym uczniom. Bywa też, że nauczyciele przygotowują bank zadań dodatkowych i polecają Mistrzom ich wykonanie. Jednak nie zawsze Mistrzowie są gotowi do pomagania lub do wykonania dodatkowych trudniejszych zadań.

Razem z grupą Okejek (nauczycielek i nauczycieli stosujących OK zeszyt) opracowaliśmy Skrzyneczkę Mistrzów, która właśnie finiszuje w księgarni Civitas: https://civitas.com.pl/pl/p/Skrzyneczka-Mistrzow-/87

W takiej sytuacji może okazać się pomocna Skrzyneczka Mistrzów – komplet 50 kart, z których uczeń Mistrz losuje jedną kartę i za każdym razem przypada mu nowe wyzwanie.

  • Przed zastosowaniem skrzyneczki:

Dobrze jest przed lekcją przejrzeć karty i odłożyć te, które nie będą pasowały do lekcji lub do poziomu wiedzy i umiejętności uczniów w danej klasie.

Kilka kart (6) powtarza się, np. karta z poleceniem narysowania mapy myśli i karta z losowaniem zadania z banku zadań. Karty z bankiem zadań należy zamieszczać w skrzyneczce tylko wtedy, gdy nauczyciel decyduje się przygotować wcześniej propozycje do banku zadań.

Jedna z kart zawiera polecenie dotyczące używania heksów. Jeśli nauczyciel ich nie stosuje, to powinien kartę usunąć.

  • Wieża rozwojowa

Dodatkową atrakcją może być stosowanie wieży rozwojowej.

Metoda polega na umieszczeniu w zeszycie ucznia lub na osobnej kartce rysunku wieży z cegiełkami. Uczeń, który wykonał dobrze polecenie ze Skrzyneczki Mistrzów, dostaje zezwolenie na zamalowanie wybranej przez siebie cegiełki. Dzięki wieży rozwojowej uczeń widzi, ile dodatkowych poleceń dobrze wykonał.

  • Po zastosowaniu skrzyneczki

Wiele z kart, ma w poleceniu prośbę o przekazanie wykonanej pracy nauczycielowi. Łączy się to ze sprawdzeniem przez nauczyciela tej pracy i przekazanie do niej komentarza. Może to być potwierdzenie dobrze wykonanej pracy poprzez udzielenie pozwalania na zamalowanie cegiełki w wieży lub postawienie znaczka, sygnalizującego, że nauczyciel zapoznał się z pracą.  Jest to dodatkowa praca ze strony nauczyciela, ale bez niej uczniowie mogą zniechęcić się do wykonywania następnych zadań.

Karty można wykorzystywać na każdym przedmiocie i na każdym poziomie nauczania.

W dobie nauczania zdalnego skrzyneczka mistrzów też może mieć zastawanie, gdyż uczniowie zdalnie też nie pracują równo. Wieża rozwojowa może pomoc w trudnym procesie oceniania podczas zdalnego nauczania.

Mamy nadzieję, że losowanie zróżnicowanych poleceń zachęci uczniów – Mistrzów do pracy nad pogłębieniem własnego uczenia się.

 

Dodaj komentarz