Matura w 2020 roku w Australii

Australijski minister edukacji Dan Tehan ogłosił, że każdy uczeń ostatniej 12 klasy otrzyma certyfikat ukończenia szkoły Każdy będzie mógł w roku 2020 dostać się na studia, kontynuować naukę w zawodzie lub iść do pracy.
Australijskie uniwersytety zmieniają tradycyjne zasady przyjęć, aby uwzględnić zakłócenia w nauce w klasach maturalnych.
Uniwersytety będą brały pod uwagę: wyniki osiągnięte w klasie ostatniej i przedostatniej, zwłaszcza z przedmiotów potrzebnych na danym kierunku studiów. Będą również mogły wziąć pod uwagę „teczki” osiągnięć uczniów i udział w zajęciach  pozalekcyjnych.
Niektóre uniwersytety przeprowadzą testy umiejętności.
Wszystkie uniwersytety zaoferowały kursy przygotowawcze dla przyszłych studentów.
Artykuł na ten temat: https://www.theguardian.com/australia-news/2020/apr/07/no-year-13-australian-year-12-students-to-graduate-in-2020-despite-coronavirus-disruption
Proszę bardzo, można? Wystarczy tylko dogadać się z Uniwersytetami. Może to jest znak, że można wrócić do matur wewnętrznych i do egzaminów organizowanych przez wyższe uczelnie. Byłoby: normalniej, taniej i z mniejszym stresem.

Dodaj komentarz