Dyrektor zaangażowany w pracę dydaktyczną.

W Polsce, w mniejszych szkołach, dyrektor ma poza swoimi obowiązkami dyrektorskimi też pewne obowiązki dydaktyczne, prowadzi lekcje z uczniami. W USA od 1990 roku, kiedy było podobnie, jak w Polsce, sytuacja się zmieniła i dość rzadko dyrektor prowadzi lekcje, przeważnie administruje szkołą. Zauważono, że prowadzenie dydaktycznej przez dyrektora, niesie korzyści i dlatego dyrektorzy są  zachęcani do prowadzenia lekcji. Pamiętam, że w Polsce kilka lat temu pojawiła się tendencja do tego, aby dyrektorem szkoły był jej manager, na szczęście koncepcja upadła.

W artykule, który znalazłam na portalu edukacyjnym – Edweek, wskazano kilka korzyści wynikających z prowadzenia przez dyrektora lekcji z uczniami.

  • Dyrektor ma takie same doświadczenia, jak inni nauczyciele, a to buduje oparte na zaufaniu i empatii relacje z członkami kadry nauczycielskiej.

 

  • Wielu dyrektorów wskazuje zaufanie, jako czynnik pomagający im w osiąganiu sukcesu w pracy, a dyrektor, który jednocześnie jest nauczycielem, budzi większe zaufanie kadry pedagogicznej.

 

  • W czasach zawirowań, takich jak pandemia, dyrektor prowadzący zdalne lekcje lepiej rozumie trudności, z którymi zmagają się nauczyciele w jego szkole i nie lekceważy ich.  „To [nauczanie] pomogło mi zrozumieć zmagania nauczycieli, zwłaszcza na poziomie szkoły średniej – czarne ekrany, brak możliwości zobaczenia swoich uczniów, próby zachęcenia ich do zaangażowania się, trudności z platformą” – powiedział jeden z dyrektorów.

 

  • Dyrektorzy zauważają, że praca z uczniami pozwala im zauważyć problemy psychiczne, które mają uczniowie, takie jak lęk i depresja. Dołączają do liderów oświatowych, wyrażających zaniepokojenie tym, jak pandemia zaostrzyła stany lękowe u dzieci.

 

  • Praktyka nauczania może mieć wpływ na szersze decyzje, które podejmują dyrektorzy. Dyrektor rozumie sytuację nauczyciela i dostosowuje do tej wiedzy swoje poczynania. Na przykład ogranicza liczbę maili wysyłanych codziennie do nauczycieli, gdyż wie, że mają mało czasu na zajmowanie się korespondencją.

 

  • Dzięki pracy bezpośredniej z uczniami, dyrektor dowiaduje się jakie potrzeby mają uczniowie, jaka jest ich opinia w wielu sprawach i może ją uwzględnić w zarządzaniu szkołą.

 

  • Dodatkową korzyścią z prowadzenia lekcji przez dyrektora z uczniami jest konieczność delegowania części zadań personelowi szkolnemu, gdyż dyrektor nie jest w stanie wszystkiego sam zrobić. Takie delegowanie jest dobre dla rozwoju nauczycieli.

 

  • Mało doceniana korzyść, to oderwanie się od codziennej rutyny dyrektorskiej. Pozwala to dyrektorowi poczuć nadrzędny cel szkoły, czyli uczenie się uczniów.

 

W artykule nie znalazłam jeszcze jednej korzyści, która przychodzi mi do głowy. Stanowisko dyrektora nie jest wieczne i możliwe, że po pewnym czasie dyrektor wróci do zawodu nauczyciela, a wtedy nieprzerwane doświadczenie dydaktyczne, może być bardzo pomocne.

 

Na podstawie artykułu Elizabeth Heubeck

https://www.edweek.org/leadership/how-taking-a-turn-as-a-teacher-can-sharpen-a-principals-leadership-skills/2021/11?utm_source=nl&utm_medium=eml&utm_campaign=tu&M=64197983&U=1114171&UUID=df76b1a8f066e9404492b0ec63c63378

 

Dodaj komentarz