• Home
  • Bez kategorii
  • Co mówią badania o umiejętnościach społeczno-emocjonalnych uczniów?

Co mówią badania o umiejętnościach społeczno-emocjonalnych uczniów?

Umiejętności, które mogą mieć największe znaczenie dla sukcesu w uczeniu się, to – ciekawość i wytrwałość

Według międzynarodowego badania umiejętności społeczno-emocjonalnych w 11 krajach te dwie umiejętności są najściślej powiązane z lepszymi wynikami w nauce zarówno u dzieci w wieku 10 lat, jak i 15. Przeanalizowano sposób, w jaki umiejętności społeczno-emocjonalne wpływają na wyniki uczniów. Okazało się, że te umiejętności uczniów, niezależnie od systemu edukacyjnego i kontekstu uczenia się, poprawiają wyniki uczniów w podstawowych przedmiotach akademickich.

Niektórzy nauczyciele nie chcą skupiać się nad kształceniem tych umiejętności, gdyż obawiają się, że stracą cenny czas na nauczanie wiedzy przedmiotowej. Jednak okazuje się, że są to dwie strony tego samego medalu i w rzeczywistości dość ściśle ze sobą powiązane.

OECD, która zarządza globalnym Programem Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów (PISA), przeanalizowała rozwój społeczno-emocjonalny ponad 3000 uczniów z dużych miast, w 11 krajach.

Przyjrzano się pięciu kluczowym obszarom:

  1. Wykonywanie zadań – wytrwałość i samokontrola,
  2. Regulacja emocjonalna – optymizm i reakcja na stres,
  3. Współpraca – empatia i zaufanie,
  4. Otwartość – tolerancja, ciekawość i kreatywność
  5. Zaangażowanie – asertywność i towarzyskość.

OECD stwierdziła, że ​​ciekawość i wytrwałość były najsilniejszymi przyczynami sukcesu akademickiego zarówno w matematyce, jak i w czytaniu zarówno dla dzieci, jak i nastolatków. Również inne umiejętności odgrywały ważną rolę, na przykład kreatywność była ściślej związana z postępami w matematyce, nawet bardziej niż postępami w sztuce.

Jednym z najbardziej zaskakujących odkryć OECD było to, że w różnych krajach i środowiskach społeczno-ekonomicznych, 15-latkowie wykazywali niższe umiejętności społeczno-emocjonalne niż 10-latkowie. Różnice w umiejętnościach były szczególnie duże w przypadku takich spraw, jak optymizm, zaufanie, energia i towarzyskość. Dodatkowo OECD stwierdziła, że ​​w większości dziewczęta wykazywały większe różnice niż chłopcy.

Warto zatem w okresie dojrzewania podwoić wysiłki związane z kształceniem umiejętności społeczno-emocjonalnych. Jest to szczególnie ważne w czasach, gdy wiele nastolatków boryka się z izolacją społeczną i niepokojem spowodowanym trwającą pandemią.

 

Zaczerpnięte z artykułu Sarah D.Sparks

https://www.edweek.org/leadership/the-sel-skills-that-may-matter-most-for-academic-success-curiosity-and-persistence/2021/10?utm_source=nl&utm_medium=eml&utm_campaign=eu&M=64194894&U=1114171&UUID=df76b1a8f066e9404492b0ec63c63378

 

Dodaj komentarz