2. Przerwy w uczeniu się

Długa koncentracja na problemie w połączeniu z brakiem ruchu utrudnia myślenie. Uczący się może się zniechęcić do pracy. Dlatego proponujemy robić krótkie co 20 minut przerwy 2-5 minutowe z możliwością poruszania się. Taka przerwa pozwala na dopływ tlenu do mózgu, powstanie z miejsca, znalezienia innego partnera do pracy i daje szansę na podzielenie się z innymi tym nad czym się pracowało. Można zaproponować uczniom rundę podskoków lub biegania w miejscu.  Nauczyciele wychowania fizycznego mają wiele pomysłów na wykorzystanie takich przerw.

 ……………………..

Ucząc w liceum nie miałam odwagi zaproponować tego sposobu uczniom. Wiedziałam, że ruch pomaga w myśleniu. Dlatego na moich lekcjach można było się przemieszczać, zmieniać pary itp. Teraz myślę, że można przyzwyczaić uczniów do chwili dotleniającej. Na pewno moi licealiści też by ją docenili.

Dodaj komentarz