• Home
 • Tag Archives:  współpraca z rodzicami
 • Ocenianie

  Ocenianie wielu osobom kojarzy się ze stopniami, ale to jest jednostronne spojrzenie. Ocenianie powinno pomagać się uczyć, czyli wskazywać, co jest dobrze, co i jak trzeba poprawić i jak można się dalej rozwijać. (więcej…)
 • Nawyki samokierującego sobą ucznia

  Uczniowie potrzebują zarówno akademickich umiejętności jak i  społecznych. Ważne jest, aby uczniowie po skończeniu szkoły byli przygotowani do skutecznego rozwiązywania problemów; myślenia krytycznego, tworzenia i wprowadzania innowacji; podejmowania inicjatyw; samodzielnego kierowania swoimi działaniami; bycia odpowiedzialnymi i efektywnie komunikującymi się ludźmi, z empatią wchodzącymi w...
 • Praca z tekstem

  Wszyscy uczniowie, niezależnie od tego, czy mają problemy z czytaniem, czy czytają biegle, muszą przetwarzać złożone treści i potrafić wydobywać i oceniać ważne informacje i zawarte w nich koncepcje. Praca z tekstem jest częstą stosowaną metodą nauczania na różnych przedmiotach,...
 • Samodzielność i odpowiedzialność ucznia

  Samodzielność uczniów nie nastąpi, jeśli o nią nie zadbamy. Rozwijanie tej umiejętności u uczniów wymaga intencjonalności i planowania; nie stanie się to tylko dlatego, że dorośli „chcą”, aby tak się stało. Przedstawiam kilka wskazówek, jak pracować nad samodzielności i odpowiedzialnością uczniów:...
 • Co możemy robić dla rozwoju nastolatka?

  Okres nastoletniego życia charakteryzuje się huśtawkami nastrojów, kryzysami tożsamości, wielką potrzeba społecznej aprobaty, nadmierna chęcią do ryzyka i przygody oraz pozornie całkowitą niezdolnością do myślenia o przyszłych reperkusjach podjętych działań. W szkole nastolatkowie są oceniani tylko za osiągnięte efekty uczenia...
 • Komunikacja z rodzicami

  Temat przewijający się przez cały czas mojej pracy w szkole. Pamiętam, gdy pod koniec lat 90-tych zaproponowano szkole, w której pracowałam, opracowanie poradnika efektywnej współpracy z rodzicami. O ile wiem, taki poradnik nie powstał, a problem pozostał, mimo, że minęło...
 • Jak budować relacje rodzin ze szkołą?

  Rebecca Winthrop dzieli się wynikami inicjatywy badawczej, dotyczącej zaangażowania szkoły we współpracę z rodzinami uczniów oraz przedstawia  kilka praktycznych wskazówek dotyczących budowania współpracy szkoły z rodzinami. Badania były przeprowadzone, w latach 2019 – 2021, w 10 krajach, w tym w...
 • ABC informacji zwrotnej

  Często unikamy przekazywania informacji zwrotnej, gdyż czujemy się niezręcznie i ryzykownie. Aby to zmienić, najpierw warto zmienić podejście do informacji zwrotnej. Trzeba założyć, że może ona być po prostu pomocna osobie, której się jej udziela. W informacji zwrotnej nie chodzi...
 • Słuchanie empatyczne

  Coraz bardziej skłaniam się do opinii, że umiejętność słuchania jest jedną z najważniejszych w relacjach pomiędzy ludźmi. Może to się wydać dziwne - przecież każdy z nas słucha innych. Rzecz w tym – jak słucha, chodzi o słuchanie empatyczne. Polega...