„Godny błąd” w pracach uczniów

Każdy nauczyciel miał takie doświadczenie, że po sprawdzeniu klasówek uczniów, zauważył w pracach uczniów często powtarzające się błąd koncepcyjny. To dobry moment, aby się takim „godnym” błędem zająć.

Warto wtedy zrobić kilka zdjęć fragmentów prac uczniów (bez podania autorów), zarówno z błędami, jak i bez i przedstawić je uczniom, aby sami zobaczyli, jakie błędy można w danym przypadku popełnić. Przy tej praktyce trzeba bardzo uważać, aby na podstawie zdjęć nie można było zidentyfikować autora pracy.

Innym wariantem analizy godnych błędów jest stworzenie przez nauczyciela pracy  zawierającej rozpatrywany błąd i przedstawienia jej uczniom do analizy.

Takie postępowania pomagają uczniom na głębszą analizę problemu. Lepiej, gdy sami uczniowie znajdą błędy, niż wtedy, gdy nauczyciel im je wskaże.

Dodatkowym zyskiem jest to, że uczniowie widzą, że nauczyciel przywiązuje wagę do ich rozumowania, że sprawdzian nie ma na celu tylko sprawdzenie wiedzy uczniów, ale ma służyć uczeniu się i doskonaleniu w danym temacie. Dzięki temu atmosfera w klasie będzie sprzyjać akceptowaniu błędów i krytycznemu myśleniu.

Godny błąd może mieć różny charakter, ważne, aby był znaczący i taki, który często występuje w rozumowaniach uczniów. Wspólna analiza godnego błędu pogłębi zrozumienie go przez wszystkich uczniów, a nie tylko przez ucznia, który popełnił błąd.

Po analizie błędu i jego naprawieniu można błąd zapisać na tablicy, jako przestrogę na przyszłość i zaliczyć go do „godnych błędów”.

Z godnymi błędami można postępować też prewencyjnie. Nauczyciel przeważ wie, jakie błędy popełnią uczniowie. Może sam napisać prace zawierającą dany błąd, przedstawić ją uczniom i polecić znalezienie błędu i go poprawienie. Uczniowie lubią i skutecznie odnajdują błędy w pracach innych osób. Również lepiej wtedy zapamiętują, czego nie należy robić. Nauczyciel może się o tym przekonać, sprawdzając ile osób popełniło „godny błąd”, gdy został on omówiony przed sprawdzianem.

 

Dodaj komentarz