Punkt widzenia dyrektora i nauczycieli

Coś dla dyrektora – raport: Inside the Principal-Teacher Relationship. Wygląda na to, że opinie dyrekcji i nauczycieli różnią się trochę. Warto przyjrzeć się stronie nauczycielskiej. Badania są zagraniczne, ale nie myślę, że nasze własne różniłyby się znacznie.

 1. Możliwość zgłaszania problemów

69% dyrektorów szkół uważa, że nauczyciele w ich szkołach czują się upoważnieni do zgłaszania dyrektorom swoich problemów.
25% nauczycieli czuje, że może zgłaszać się z problemami do dyrektora.
2. Ocena czynników wpływających na problemy szkoły

 • Dyscyplina wśród uczniów: N – 52%, D – 24%
 • Planowanie i harmonogram: N – 24%, D – 14%
 • Dodatkowe obowiązki nauczyciela (dyżury na korytarzu i w stołówce): N – 21%, D – 14%
 • Założenia filozoficzne: N – 21%, D – 9%
 • Rodzice: N – 19%, D – 11%
 • Informacja zwrotna od dyrektora dla nauczyciela: N – 17%, D – 5%
 • Doskonalenie nauczyciele (wymagane i możliwości): N – 16%, D – 8%
 • Nauczanie przedmiotowe: N – 14%, D – 5%

3. Pomoc ze strony dyrektora we wprowadzaniu i realizacji innowacji
45% nauczycieli całkowicie się zgadza z tym, że dyrektorzy wspomagają ich w realizacji innowacji
86% dyrektorów całkowicie się zgadza z tym, że wspomagają swoich nauczycieli w realizacji innowacji
4. Relacje dyrektora z nauczycielami
87% dyrektorów  uważa, że bardzo ważne są dobre relacje dyrektora z nauczycielami
81% nauczycieli uważa, że bardzo ważne są dobre relacje nauczycieli z dyrektorem szkoły.
5. Tworzenie środowiska sprzyjającego uczeniu się
Jaki jest wpływ dyrektora szkoły na tworzenie środowiska sprzyjającego uczeniu się?
Dyrektorzy określili go na poziomie:

 • Absolutnie pozytywny wpływ – 77%
 • Czasami pozytywny – 23%

Nauczyciele mieli bardziej zróżnicowane opinie:

 • Absolutnie pozytywny wpływ – 37%
 • Czasami pozytywny – 32%
 • Czasami negatywny – 22%
 • Całkowicie negatywny – 8%
 • Brak wpływu – 2%

6. Informacja zwrotna od dyrektora dla nauczyciela
Jak często nauczyciel w szkole otrzymuje od dyrektora formalną lub nieformalną informację zwrotna o swojej pracy?
Nigdy: D – 0% , N -13%
Kilka razy w roku: D – 46% , N – 71%
Raz w miesiącu: D – 29% , N – 10%
Raz w tygodniu: D – 23% , N – 5%
Codziennie: D – 2% , N – 0%
 
D – dyrektor, N – nauczyciel
źródło:
https://www.edweek.org/ew/section/multimedia/principals-heres-how-teachers-view-you.html?cmp=eml-enl-eu-news1&M=58959224&U=1114171&UUID=df76b1a8f066e9404492b0ec63c63378

3 komentarze

Dodaj komentarz