• Home
  • Bez kategorii
  • 17 wskazówek dla nauczyciela – jak ograniczyć ocenianie stopniami

17 wskazówek dla nauczyciela – jak ograniczyć ocenianie stopniami

Zamiast oceniania stopniami – dialog, który pomaga uczniowi się uczyć.


1.Zmień dyskusję o stopniach na dyskusję o uczeniu się.

 


  1. Zachęcaj uczniów do zamiany pytania: „Co dostałem?” na pytanie: „Czego się nauczyłem?”.


2. Zamiast wystawiania ocen (stopniami lub innymi znakami),przekaż uczniowi informację zwrotną o jego pracy.

 

3. Jeśli uczeń otrzymuje stopień jako ocenę, traci motywację do dalszej nauki.Przekazuj uczniom wartościową, konkretną informację zwrotną, która pomoże im się rozwijać.


4. Zaangażuj uczniów w proces uczenia się

 

 

6. Uczniowie uczą się efektywniej, gdy wiedzą, jakie są w stosunku do nich oczekiwania. Przekazuj uczniom kryteria sukcesu do pracy i zadbaj o to, aby byli świadomi, że stopniowo zdobywają wymaganą wiedzę.


7. Organizuj podczas lekcji rozmowy między uczniami i nawiązuj dialog z uczniami.


 

 

8. Pozwól uczniom na samodzielność, nie podawaj gotowych odpowiedzi, daj im samym dojść do rozwiązania.

 

 

9. Pozwól uczniom na samodzielne planowanie i prowadzenie swojego procesu uczenia się.


 

 

 

 

10. Pozwól uczniom wybierać. Ustalaj z nimi kryteria sukcesu ,dopuszczaj samodzielny wybór drogi uczenia się.

 


11. Dawaj uczniom w trakcie uczenia się informację zwrotną o ich pracy.

Rób stop klatki, aby przekazać uczniom na bieżąco opinię o ich pracy.


12. Ucz uczniów przekazywania sobie wzajemnie informacji zwrotnej w formie oceny koleżeńskiej.
13. Dzięki ocenie koleżeńskiej uczniowie wzajemnie sobie pomagają w uczeniu się, ale również łatwiej odnajdują zagadnienia, nad którymi powinni sami jeszcze popracować.

 

 

 

 

 

14. Stosuj OK zeszyt, aby uczniowie sami mogli śledzić swoje postępy.
 


 

15. Ogranicz oceny stopniami na rzecz śledzenia przez ucznia własnego rozwoju widocznego w OK zeszycie.

 

 

16. Ucz uczniów samooceny, czyli formułowania opinii o swojej własnej pracy.


 

17. Samoocena jest najwartościowszą formą oceniania. Wpływa na odpowiedzialność uczniów za własny proces uczenia się.


Dodaj komentarz