Maleją obawy nauczycieli USA związane z pandemią.

Wyniki badań przeprowadzonych przez Centrum Badawcze EdWeek wskazują, że obawy nauczycieli związane z pandemią maleją.

Wpływa na to zmęczenie związane pandemią, optymizmem wywołany szczepieniami i rozluźnieniem obostrzeń.

Przedstawię wyniki tych badań, między innymi po to, aby zastanowić się, czy podobnie jest w naszym kraju.

Rosnąca liczba nauczycieli w USA uważa, że ​​obawy przed pandemia są przesadzone, że nie ma realnego zagrożenia dla stacjonarnej pracy szkół. Z zeszłym miesiącu taką opinię miał jeden na trzech nauczycieli biorących udział w badaniach. To duża zmiana w porównaniu z poprzednimi miesiącami, wtedy tylko jeden z dziesięciu nauczycieli miał takie zdanie, a 90% postrzegało wirusa jako realne zagrożenie.

Występują różnice zdań pomiędzy nauczycielami uczącymi różnymi sposobami: realne zagrożenie pandemią widzi 73% nauczycieli uczących hybrydowo i 57% nauczycieli uczących bądź tylko zdalnie lub tylko osobiście.

 

W badaniu przeprowadzonym od 31 marca do 7 kwietnia

przez Centrum Badawcze EdWeek. wzięło udział 935 nauczycieli, 321 pracowników administracji  oświatowej i 204 dyrektorów. W ankiecie pytano również o przestrzeganie zasad dystansu społecznego, o rozwiązywanie  problemów technologicznych i o absencję uczniów.

Dystans

W szkołach w Stanach Zjednoczonych najczęściej występuje dystans sześciu stóp, ale nauczyciele twierdzą, że woleliby utrzymywać dystans 1,5 metra.

Prawie jeden na czterech nauczycieli oświadcza, że wszystkie swoje zajęcia prowadzą osobiście w szkołach, 79% prowadzi modele hybrydowe, a 3% twierdzi, że wszystkie zajęcia ma zdalne.

Ogólnie 50% nauczycieli twierdzi, że czasami uczy niektórych uczniów zdalnie, podczas gdy w tym czasie reszta uczniów uczy się w szkole.

Technologia

Praktycznie wszystkie szkoły w USA zostały zamknięte pod koniec kwietnia 2020 r.

Nauczyciele ankietowani przez Centrum Badawcze EdWeek zgłosili, że spędzają ponad jedną czwartą swojego czasu (27%), pomagając uczniom i ich rodzinom w rozwiązywaniu  problemów związanych z korzystaniem z technologii nauczania. Ten czas się zmniejsza, obecnie, nauczyciele poświęcają tylko 14% swego czasu na tego typu problemy.

Najwięcej problemów technologicznych mają nauczyciel uczący hybrydowo – 15% natomiast tylko 11% nauczycieli uczący osobiście w szkołach wskazuje na takie trudności.

Absencja

Absencja stanowi większy problem na poziomie gimnazjum i szkół średnich. Warto jednak pamiętać, że absencja jest jednym z problemów szkół w Stanach, w Polsce frekwencja uczniów jest raczej dobra.

Nauczyciele szkół średnich podają, że średnio 21% uczniów było nieobecnych w nauczaniu przez trzy lub więcej dni w ciągu ostatniego miesiąca. Zwiększa się absencja, jesienią 2019 roku wynosiła – 14%.

Na poziomie gimnazjum odsetek uczniów z co najmniej trzema nieobecnościami w ostatnim miesiącu wzrósł prawie dwukrotnie, z 11% jesienią 2019 r. do 19% obecnie. Nauczyciele szkół podstawowych również odnotowali wzrost – nieobecności  z 12%t przed pandemią do 16% tej wiosny.

 

Zaczerpnięte z artykułu  Holy Kurtz z 21 kwietnia 2021

https://www.edweek.org/leadership/rising-numbers-of-educators-say-pandemic-is-now-blown-out-of-proportion-survey-shows/2021/04?utm_source=nl&utm_medium=eml&utm_campaign=eu&M=59942005&U=1114171&UUID=df76b1a8f066e9404492b0ec63c63378

 

 

Dodaj komentarz