• Home
 • Bez kategorii
 • Ocenianie kształtujące – monitorowanie uczenia się w wirtualnej klasie

Ocenianie kształtujące – monitorowanie uczenia się w wirtualnej klasie

Ocenianie kształtujące to pozyskiwanie informacji zwrotnej przez ucznia, ale tez przez nauczyciela, o tym jak postępuje proces nauczania. W klasie szkolnej nauczyciel chodząc po klasie może zorientować się, jak pracują uczniowie i jak postępuje nauka. W sytuacji zdalnej jest to bardzo utrudnione. Nauczyciel nie ma wglądu w zeszyty uczniów, a przeprowadzanie sprawdzianów nie daje rzetelnej informacji, gdyż nie możemy być pewni, kto sprawdzian wykonuje.

Jak w takim razie w czasie nauki zdalnej pozyskiwać informację o przebiegu nauczania?

Pięć pomysłów na zebranie użytecznych informacji.

 1. Wskaźnik poziomu

Szybka kontrola poprzez krótki test lub quiz, które nie są oceniane stopniem. Internet daje wiele możliwości konstruowania takich testów. Szczególnie jest korzystne przeprowadzanie takich działań na początku lekcji, aby można było się zorientować, na ile uczniowie opanowali temat z poprzedniej lekcji.

 1. Refleksje

Dużo informacji niesie refleksja uczniowska. Może mieć ona formę pisemną, graficzną lub wypowiedzi ustnej. Jeśli chcemy dzięki refleksji pozyskać rzetelną informację o procesie uczenia się ucznia, to nie możemy jej oceniać. Ma ona stanowić dla nauczyciela informację, czy może przejść dalej z materiałem.

Online można pozyskiwać refleksję ucznia, prosząc go zapisanie jej na chacie, przesłanie mailem lub tworząc dla każdego ucznia miejsce wirtualne, w którym uczeń zamieszcza swoje podsumowania.

Można np. prosić uczniów o sformułowanie refleksji w formie 3-2-1: trzy rzeczy, których się nauczyłeś; dwie rzeczy, które uważasz za interesujące; jedna rzecz, której nie rozumiałeś.

Uczniowie mogą prowadzić swoje OK zeszyty i przesyłać nauczycielowi zdjęcia stron z refleksją lub z mapami myślowymi.

 1. Pozyskiwanie opinii uczniów. Można pytać uczniów o opinię i samoocenę. Wiele platform oferuje proste konstrukcje ankiet. Jeśli uczniowie wiedzą, że nauczyciel nie użyje danych do oceny ucznia, to starają się przekazać według nich prawdziwe informacje. Jednak nie zawsze uczniowie potrafią dokonać rzetelnej samooceny.

Nic jednak nie zastąpi rozmowy indywidualnej, która jest też możliwa online, po lekcji zdalnej lub w rozmowie prywatnej na chacie.

 1. Uczące się pary i grupy

Dzielimy uczniów na wirtualne pary lub małe grupy, które będą ze sobą pracować przez pewien czas. Jeśli nauczanie ma formę synchroniczną, to uczniowie mogą pracować w pokojach na platformie, na której odbywają się lekcje. Nauczyciel może „zaglądać” do pokoi i śledzić prace uczniów. W przypadku nauczania asynchronicznego uczniowie mogą wspólnie wykonywać zadania (kontaktując się telefonicznie lub w inny online sposób) i wyniki przesyłać do nauczyciela.

 1. Wyjściówki wirtualne

W klasie szkolonej wyjściówki oznaczają zapisanie przez ucznia odpowiedzi na pytanie zadane przez nauczyciela i oddanie kartki pod koniec lekcji. W sytuacji online uczniowie mogą zapisywać swoje odpowiedzi w chmurze lub na chacie. Pytania nauczyciela mogą przybrać formę zdań do dokończenia:

 • To, co dziś wydało mi się najbardziej interesujące, to…
 • Dzisiaj było trudno, ponieważ…
 • Nie do końca rozumiem …..
 • Z tego tematu za trzy lata zapamiętam …..
 • To czego się nauczyłem jest podobne do…

 

Przede wszystkim warto tę informację pozyskać, a potem wykorzystać do planowania dalszego nauczania. Dzięki temu nauczyciel ma szansę nie stracić żadnego ucznia i dostosować nauczanie do potrzeb uczniów.

Inspiracja artykułem Nora Fleming

https://www.edutopia.org/article/7-ways-do-formative-assessments-your-virtual-classroom

 

Dodaj komentarz