Efekty nauczania zdalnego 

Badacze edukacyjni zastanawiają się na ile nauczanie zdalne jest efektywne. Przedstawię klika wyników badań przeprowadzonych w USA. Myślę, że podobne wyniki można byłoby uzyskać w Polsce i na całym świecie.

W październiku RAND Corporation przeprowadzała ankietę wśród 1082 nauczycieli i 1147 dyrektorów szkół amerykańskich, pytając o ich dotychczasowe doświadczenia z roku szkolnego 2020/21.

Wnioski:

Wolniejsze tempo nauki

Z raportu wynika, że ​​zajęcia nie toczą się w normalnym tempie:

  • Dwie trzecie nauczycieli stwierdziło, że większość ich uczniów była mniej przygotowana do lekcji niż w roku szkolnym 2019/2020.
  • 56%nauczycieli stwierdziło, że zrealizowało połowę lub mniej niż połowę treści programu nauczania.
  • Tylko około 1 z 5 nauczycieli powiedział, że pracuje według tego samego harmonogramu lekcji, co poprzednio.

Absencja

Tej jesieni zwiększyła się absencja uczniów. Nauczyciele twierdzili, że średnio tylko 91% procent  uczniów uczestniczyło w lekcjach codziennie. Przy czym w edukacji hybrydowej było to 85%, a w czysto zdalnej 84%. Lepiej przedstawiała się frekwencja w nauczaniu rzeczywistym.

Wykonywanie zadań

Zmniejszyła się też obowiązkowość w oddawaniu przez uczniów prac. W edukacji rzeczywistej 82% uczniów oddało większość lub wszystkie prace, a w edukacji zdalnej tylko 62%.

Zaczerpnięte z artykułu  Sarah Schwartz z 16 listopada 2020 roku

http://blogs.edweek.org/teachers/teaching_now/2020/11/survey_teachers_and_students_are_struggling_with_online_learning.html?cmp=eml-enl-tu-news3&M=59770748&U=1114171&UUID=df76b1a8f066e9404492b0ec63c63378

 

Dodaj komentarz