Praca zespołowa uczniów, jak pilotowanie samolotu

Naphtail Hoff napisał artykuł o delegowaniu zadań, link na końcu wpisu,

Wspomina w nim o formule 10-80-10 pochodzącej od Johna C.Maxwella. Przełożyłam tę formułę na organizowanie pracy uczniów w grupie. Często nauczyciele mają z tym kłopot, może takie spojrzenie trochę w tym dziele pomoże.

Formuła 10-8—10 polega na podziale wykonywania zadania na trzy części: pierwsza zajmuje 10% czasu, środkowa 80% i ostatnia 10% czasu.

Maxwell uważa, że lider powinien angażować się  w pierwszą i ostatnią część, środkową część wykonuje delegowana osoba samodzielnie. W przypadku szkoły nauczyciel powinien angażować się w pierwszą i ostatnią część wykonywania przez uczniów zadania grupowego, a środkową zostawić do wykonania samodzielnego zespołowi uczniów.

Maxwell porównuje tę formułę do pilotowania samolotu. Najważniejsze części lotu i najbardziej niebezpieczne i skomplikowane, to start i lądowanie. Są to elementy, które najbardziej wymagają wkładu i uwagi lidera. Reszta „lotu” jest wykonywana przez jego zespół.

Podczas pierwszej części (10% czasu) Maxwell proponuje:

  • Wielkie zdjęcie. Lider dzieli się swoją ogólną wizją zadania i oczekiwanym efektem. W przypadku nauczyciela – dzieli się on z uczniami, czego od nich oczekuje i czemu ma służyć wykonanie projektu/zadania..
  • Cele. Lider dzieli cel na cele szczegółowe (nie więcej niż 4 lub 5). Pomaga to zespołowi zrozumieć cel główny. Im prostsze cele i bardziej przejrzyście przedstawione, tym łatwiej będzie zespołowi, powracać do nich w trakcie drugiego etapu. W przypadku nauczyciela wystarczy zmienić słowo lider na nauczyciel.
  • Kierunek. Po ustaleniu celów ważne jest, aby każdy członek zespołu dowiedział się, jakie są jego obowiązki. Pomaga to zmaksymalizować wysiłki, zwiększyć odpowiedzialność i uniknąć konfliktów. W przypadku szkolnym, nauczyciel powinien asystować w podziale obowiązków w zespole.
  • Zasoby i wsparcie. Przedyskutowanie, jakie mamy zasoby i jakiego wsparcia oczekuje zespół. W przypadku pracy zespołowej uczniów, nauczyciel ustala z uczniami, z jakich zasobów mogą skorzystać i pyta ich jakiego wsparcia od niego oczekują.

Uczniowie przez 80% czasu wykonują zadanie/projekt samodzielnie.

W ostatniej części w przypadku szkolnym ważne jest przedstawienie wykonanego zadania przez uczniów. Nauczyciel wraz z resztą klasy „odbiera” projekt od zespołu.

 

Taka formuła, daje uczniom więcej swobody przy ustalonych wcześniej warunkach. Owocuje to wzięciem większej odpowiedzialności uczniów za wykonanie zespołowego zadania.

Inspiracja artykułem Naphtail Hoff z 12 maja 2021r.

https://www.smartbrief.com/original/2021/05/be-prepared-delegate?utm_source=brief

Dodaj komentarz